Beplanting hangt over mijn erfscheiding

Kunt u uw buren vragen de beplanting te verplaatsen of verwijderen? 

Gaat het om een boom of een heg/heester?

De wettelijke regels voor de minimale afstand tot de grens met de buren (de erfgrens) zijn verschillend voor bomen en heggen/heesters. Namelijk:
 • 2 meter afstand tussen bomen en de erfgrens (de afstand wordt gemeten vanaf het midden van de stam van de boom).
 • 0,5 meter afstand tussen heesters/heggen en de erfgrens.
De strook tussen de erfgrens en de boom, heg of heester waar geen beplanting mag staan noemen we ‘de verboden zone’. Om te bepalen of u uw buren om verplaatsing of verwijdering van de beplanting mag vragen is het belangrijk om te bepalen of er geen sprake is van een uitzondering. Deze uitzonderingen leest u in de volgende stappen.

Let op: ook wanneer de boom, heg of heester niet binnen ‘de verboden zone’ staat kunt u in sommige gevallen verplaatsing of verwijdering vorderen. U moet dan aantonen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Dit is vaak een stuk lastiger om aan te tonen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 

Vraag uw buren om de beplanting te verplaatsen of verwijderen

Staat de boom, heg of heester binnen ‘de verboden zone’ en is er geen uitzondering van toepassing? Dan kunt u uw buren vragen de beplanting te verplaatsen of verwijderen. Op het moment dat u er niet uitkomt kunt u uw buren een brief sturen.

Bekijk de voorbeeldbrief

Gelden er afwijkende regels? 

Iedere gemeente heeft zijn eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Soms staan hierin andere afstanden opgenomen dan in de wet, waardoor er in uw gemeente andere regels gelden. U kunt de APV vaak vinden op de website van je gemeente. Wanneer u hier vragen over hebt, neem dan contact op met de gemeente.

Komt de beplanting boven de erfafscheiding uit?

Wanneer er een boom/heester/heg binnen ‘de verboden zone’ staat maar komt deze niet boven de erfafscheiding (schutting/muurtje) op de erfgrens uit, dan gelden de regels niet. U kunt dan dus niet om verplaatsing of verwijdering vragen.

Hebt u toestemming gegeven?

Hebt u toegestaan dat uw buren de boom, heg of heester in ‘de verboden zone’ plaatsten, kunt u hier later niet meer op terugkomen. U kunt dan niet om verplaatsing of verwijdering vragen. 

Op het moment dat vorige bewoners toestemming hebben gegeven geldt dit niet voor u, tenzij u deze toestemming kende of uit de openbare registers kon halen.

Is er sprake van verjaring?

Als uw buren kunnen aantonen dat de boom, heg of heester er al meer dan 20 jaar staat, dan is uw recht om verwijdering of verplaatsing aan te vragen verjaard. Het maakt dan niet uit of de buren de boom, heester of heg hebben geplant of dat 1 van de vorige eigenaren dit heeft gedaan. 

Het is vaak moeilijk om dit bewijs te leveren. Het bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit getuigenverklaringen, foto’s (met hierop datum vermeld) of luchtfoto’s van het kadaster. 

Let op: in sommige gevallen is de verjaringstermijn 10 jaar in plaats van 20 jaar. Uw buurman of vorige eigenaar moet dan te goeder trouw zijn. Dit betekent dat de buren er redelijkerwijs vanuit mochten gaan dat ze de boom, heg of heester mochten planten.

Mijn buren werken niet mee, wat nu?

Komt er geen (goede) oplossing of reageren uw buren niet, neem dan contact met ons op. We kunnen dan bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen u bij uw juridisch probleem. U krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkomt u verrassingen. Het is mogelijk om uw zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Advies over welke oplossing past bij uw situatie

Gratis

 • Vrijblijvend bellen met onze jurist.
 • Direct een jurist aan de telefoon.
 • Op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 (013 462 37 21).
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 349,-

 • Een gratis vrijblijvend telefonisch intakegesprek.
 • Persoonlijk advies over uw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over uw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Onderhandelen door een jurist

€ 719,-

 • Een jurist verdiept zich in uw situatie en stelt een strategie met u op.
 • Er wordt gekeken hoe het beste in onderhandeling kan worden gegaan.
 • Jurist onderhandelt met de andere partij.

Direct contact

 

Bellen

U kunt ons bellen voor hulp of vragen.

Intake

Een jurist belt u terug om u vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij uw situatie past.

E-mail

Stuur ons een e-mail via info@legalguard.nl Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.