Beplanting hangt over mijn erfscheiding

Kunt u uw buren vragen de beplanting te verplaatsen of verwijderen? 

Gaat het om een boom of een heg/heester?

De wettelijke regels voor de minimale afstand tot de grens met de buren (de erfgrens) zijn verschillend voor bomen en heggen/heesters. Namelijk:
 • 2 meter afstand tussen bomen en de erfgrens (de afstand wordt gemeten vanaf het midden van de stam van de boom).
 • 0,5 meter afstand tussen heesters/heggen en de erfgrens.
De strook tussen de erfgrens en de boom, heg of heester waar geen beplanting mag staan noemen we ‘de verboden zone’. Om te bepalen of u uw buren om verplaatsing of verwijdering van de beplanting mag vragen is het belangrijk om te bepalen of er geen sprake is van een uitzondering. Deze uitzonderingen leest u in de volgende stappen.

Let op: ook wanneer de boom, heg of heester niet binnen ‘de verboden zone’ staat kunt u in sommige gevallen verplaatsing of verwijdering vorderen. U moet dan aantonen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Dit is vaak een stuk lastiger om aan te tonen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 

Vraag uw buren om de beplanting te verplaatsen of verwijderen

Staat de boom, heg of heester binnen ‘de verboden zone’ en is er geen uitzondering van toepassing? Dan kunt u uw buren vragen de beplanting te verplaatsen of verwijderen. Op het moment dat u er niet uitkomt kunt u uw buren een brief sturen.

Bekijk de voorbeeldbrief

Gelden er afwijkende regels? 

Iedere gemeente heeft zijn eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Soms staan hierin andere afstanden opgenomen dan in de wet, waardoor er in uw gemeente andere regels gelden. U kunt de APV vaak vinden op de website van uw gemeente. Als u hier vragen over hebt, neem dan contact op met de gemeente.

Komt de beplanting boven de erfafscheiding uit?

Als er een boom/heester/heg binnen ‘de verboden zone’ staat maar niet boven de erfafscheiding (schutting/muurtje) op de erfgrens uitkomt, gelden de regels niet. U kunt dan niet om verplaatsing of verwijdering vragen.

Hebt u toestemming gegeven?

Als u hebt toegestaan dat uw buren de boom, heg of heester in ‘de verboden zone’ plaatsten, kunt u hier later niet meer op terugkomen. U kunt dan niet om verplaatsing of verwijdering vragen.

Op het moment dat vorige bewoners toestemming hebben gegeven, geldt dit niet voor u. Tenzij u deze toestemming kende of uit de openbare registers kon halen.

Is er sprake van verjaring?

Als uw buren kunnen aantonen dat de boom, heg of heester er al meer dan 20 jaar staat, is uw recht om verwijdering of verplaatsing aan te vragen verjaard. Het maakt dan niet uit of de buren de boom, heester of heg hebben geplant of dat 1 van de vorige eigenaren dit heeft gedaan.

Het is vaak moeilijk om dit bewijs te leveren. Het bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit getuigenverklaringen, foto’s (met hierop datum vermeld) of luchtfoto’s van het kadaster.

Let op: in sommige gevallen is de verjaringstermijn 10 jaar in plaats van 20 jaar. Uw buurman of vorige eigenaar moet dan te goeder trouw zijn. Dit betekent dat de buren er vanuit mochten gaan dat ze de boom, heg of heester mochten planten.

Mijn buren werken niet mee, wat nu?

Komt er geen (goede) oplossing of reageren uw buren niet? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.