Wat is een woonhuisverzekering?

Een onverwachte gebeurtenis, zoals brand, inbraak of storm, kan flinke schade veroorzaken aan uw huis. Met een woonhuisverzekering (ook wel een opstalverzekering genoemd) bent u hiervoor verzekerd. De kosten om de schade te herstellen, worden dan vergoed. Ook schade aan uw schuur, garage of tuin is verzekerd. 

Wat verzekert u met de woonhuisverzekering?

Met de Interpolis Woonhuisverzekering zijn, naast uw woning, alle vaste onderdelen van uw woning uitgebreid verzekerd. Denk aan uw vaste houten vloer, ruiten en zonnepanelen. Of aan uw tuin, garage en carport.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Andere verzekeringen die belangrijk voor u kunnen zijn

Het is verstandig om na te denken over meer dan alleen het verzekeren van uw huis.
Mensen die een stel feliciteren met hun nieuwe woning

Inboedelverzekering

Sluit nu de inboedelverzekering af en ontvang het eerste jaar 10% korting op uw premie. 
Een jongen met zijn hond, die een bal in zijn bek heeft

Aansprakelijkheidsverzekering

Sluit nu de aansprakelijkheidsverzekering af. Ook schade door kinderen, logés of huisdieren is verzekerd.

Sluit u verzekeringen af in verschillende rubrieken op de Alles in één Polis?

Dan krijgt u pakketkorting die kan oplopen tot 12%
Wonen
Mens & gezondheid
Reizen
Verkeer
Recht, geld & inkomen
Bovenaanzicht van een woonwijk met groene daken
Groene daken
Een groen dak is een plat dak bedekt met sedumplantjes. Het helpt onder meer bij het voorkomen van schade aan uw dak. En een groen dak is ook nog eens duurzaam. Het zorgt ervoor dat uw dak 2 keer langer meegaat en het heeft een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Is mijn garage of schuur verzekerd op de woonhuisverzekering?
Uw garage en schuur zijn verzekerd op uw woonhuisverzekering. Uw schuur is alleen verzekerd als deze op hetzelfde perceel staat als uw woonhuis. Dit geldt niet voor uw garage. Uw garage is ook verzekerd op een ander adres dan uw woonhuis.
Wordt uw garage of schuur zakelijk gebruikt of zakelijk verhuurd? Dan is uw garage of schuur niet verzekerd.
Zijn zonnepanelen verzekerd op mijn woonhuisverzekering?
Zonnepanelen die geïnstalleerd zijn op uw dak of in uw tuin zijn standaard meeverzekerd op de woonhuisverzekering. Als u al een woonhuisverzekering heeft en u laat zonnepanelen installeren, dan hoeft u de woonhuisverzekering dus niet te laten aanpassen. Niet zichtbare schade aan zonnepanelen is niet verzekerd, zoals haarscheurtjes. Huurt u de woning en heeft u of de vorige huurder de zonnepanelen op de woning geplaatst? Dan zijn uw zonnepanelen standaard verzekerd op uw Inboedelverzekering.
Wat is eigen gebrek en is eigen gebrek verzekerd?
Eigen gebrek is schade veroorzaakt door het product zelf. Door een natuurlijke eigenschap, slijtage of een slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld als er kortsluiting in een cv-installatie of oude waterkoker ontstaat. De schade aan de cv-installatie of oude waterkoker is niet verzekerd, de gevolgschade wel. Gevolgschade is de overige schade die is ontstaan als gevolg van de kortsluiting.

De producent van een apparaat is verantwoordelijk voor de goede werking ervan. U heeft mogelijk garantie of u kunt hiervoor een klacht indienen bij de producent. Een andere mogelijkheid is het aansprakelijk stellen van een producent bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering.
Ik heb schade aan mijn woning. Is dit verzekerd en wat moet ik doen?
Wilt u weten welke schades aan uw woning zijn verzekerd? Of heeft u schade aan uw woning en wilt u schade melden en weten hoe wij uw schade herstellen? Wij leggen het graag aan u uit.
Mijn woning is tijdelijk onbewoond. Heeft dit gevolgen voor de verzekering?

Is uw woning korter dan 90 dagen onbewoond?

 • Bij diefstalschade moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
 • Diefstal van diefstalgevoelige inboedel is niet verzekerd.

Is uw woning langer dan 90 dagen onbewoond?

 • Bij diefstalschade moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
 • Schade door vorst en vandalisme is niet verzekerd.
 • Diefstal van diefstalgevoelige inboedel is niet verzekerd.
 • Schade aan glas is niet verzekerd.

Is uw woning langer dan 2 jaar onbewoond?
Dan zijn alleen de volgende situaties verzekerd:

 • Schade door brand en blussen. Niet gedekt zijn schroeien, smelten, verkolen en broeien.
 • Schade door storm.
 • Schade door blikseminslag en schade die het gevolg is van blikseminslag in de buurt van de woning.
 • Schade door ontploffing.
 • Schade door een luchtvaartuig. Met luchtvaartuigen bedoelt Interpolis vliegtuigen, zeilvliegtuigen, parachutes en valschermzweeftoestellen. En alles wat daarbij hoort.
Heeft een verbouwing gevolgen voor mijn woonhuisverzekering?

Met onze woonhuisverzekering verzekert u aangebrachte verbouwingen aan uw koophuis, tuin of bijgebouwen tegen schade door brand, inbraak, water of storm. Veranderingen of uitbreidingen aan uw huurhuis verzekert u met de inboedelverzekering. Een verbouwing hoeft u niet aan ons door te geven. Behalve als u een rieten dak plaatst. Geef dit door aan uw Rabobank.


Heeft u schade door het bouwen en of verbouwen van uw huis? Dan bent u niet verzekerd voor schade door:

 • vorst
 • graafwerkzaamheden, bemaling en funderingswerkzaamheden
 • het niet werken volgens de regels en richtlijnen
 • diefstal en vandalisme zonder braakschade aan de woning die was afgesloten
 • regen, sneeuw en hagel in de vorm van (smelt)water
Is schade aan mijn woning of inboedel door een overstroming verzekerd?

Schade door water dat onvoorzien uw woning is binnengekomen als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is verzekerd. Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater (de zee, grote rivieren en grote meren zoals het IJsselmeer). Dit is vastgelegd in de Waterwet. Informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vindt u op de website van Helpdesk Water.

 

Welke schade door een overstroming is niet verzekerd?

 • Schade aan uw tuin.
 • Als de overstroming ontstaat door het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering. Als tegelijkertijd een niet-primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
 • Als water helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee. Als tegelijkertijd een rivier, meer, sloot of kanaal overstroomt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
 • Schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden.
 • Schade door een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.
 • Schade die ontstaat omdat uw woning tussen het water en de dijk (buitendijks) staat.

Ook interessant voor u?

Glasschade aan uw woning

Hebt u glasschade aan uw woning? Dan is dat vervelend. U wilt weten of de schade verzekerd is. En natuurlijk wilt u dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld. We helpen u graag.

Een kapotte ruit in de schuifpui van een woning

Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen op uw woning of bent u van plan deze te gaan plaatsen? Dan wilt u daar op een veilige manier optimaal rendement uit halen. Lees onze tips over aanleg, gebruik en onderhoud. Zo beperkt u de risico’s.

Zonnepanelen op een dak

Een groen dak

Een groen dak is een plat dak bedekt met sedumplantjes. Het helpt onder meer bij het voorkomen van schade aan uw dak.

bovenaanzicht van een huis met een groen dak