Wat is een overlijdensrisico­verzekering?

Een overlijdens­risico­verzekering (ORV) is een levensverzekering die eenmalig een bedrag uitkeert als u binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Met de uitkering kunnen uw geliefden bijvoorbeeld de kosten voor kinderopvang, de studie van de kinderen, de hypotheek of de huur blijven betalen. Zo kunnen zij door met hun leven. Het is een verzekering waarmee u zorgt voor financiële rust voor uw naasten. U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert, hoe lang de verzekering loopt én wie de uitkering ontvangt.

Heb ik een overlijdens­risico­verzekering nodig?

De grote momenten in uw leven, zoals samenwonen of kinderen krijgen, wilt u vieren! Maar daarna is er ook veel te regelen. Zoals het afsluiten van een overlijdens­risico­verzekering. Voor uw partner of kinderen is het belangrijk dat u hier alvast bij stilstaat. Met een ORV zorgt u ervoor dat uw geliefden kunnen focussen op wat belangrijk is. U voorkomt financiële zorgen als u wegvalt.
Vader en moeder met zoon aan de lunchtafel

Wie of wat verzekert u?

U kunt uw eigen leven verzekeren, of het leven van iemand anders. Bijvoorbeeld van uw partner. De verzekerde persoon moet tussen de 15 en 67 jaar zijn. En de verzekering loopt maximaal tot 75 jaar. U kiest een verzekerd bedrag tussen € 10.000,- en € 2.000.000,-. Ook bepaalt u zelf of dit bedrag tijdens de looptijd daalt of gelijk blijft.
Vader en moeder in de keuken aan het lachen met hun dochtertje

Vaste of variabele premie

Al vanaf een paar euro per maand heeft u een overlijdens­risico­verzekering. U kiest voor een variabele of vaste premie per maand. Met een variabele premie betaalt u iedere maand een premie die past bij uw leeftijd en het verzekerd bedrag in die maand. Met een vaste premie betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. U bepaalt zelf wat bij u past. 
Grafiek met een gelijkblijvend bedrag

Gelijkblijvend bedrag

 • Het verzekerd bedrag blijft gelijk
 • Verstandig als de kosten die u wilt opvangen tijdens de looptijd ongeveer hetzelfde blijven
Grafiek met een annuïtair dalend bedrag

Annuïtair dalend bedrag

 • Het verzekerd bedrag daalt elke maand
 • Aan het begin van de verzekering daalt het verzekerd bedrag langzaam
 • Tegen het einde van de verzekering daalt het verzekerd bedrag snel
 • Vaak gekozen in combinatie met een hypotheek met annuïtaire aflossing
Grafiek met een lineair dalend bedrag

Lineair dalend bedrag

 • Het verzekerd bedrag daalt elke maand met een vast bedrag
 • Verstandig voor aanvullen van inkomen voor nabestaanden tot aan de pensioendatum
 • Of voor aanvulling op een spaarbedrag dat door overlijden niet wordt gehaald
 • Vaak gekozen in combinatie met een lineaire hypotheek
U, de verzekerde en het verzekerd bedrag
U sluit de verzekering af
 • U bent minimaal 18 jaar
U kiest wie de verzekerde is
 • De verzekerde is minimaal 15 jaar en maximaal 67 jaar
 • De verzekering kan lopen tot de verzekerde 75 jaar is
U kiest het verzekerde bedrag
 • Minimaal € 10.000,-
 • Maximaal € 2.000.000,-
Wat is niet verzekerd?
Als de verzekerde op de einddatum van de verzekering nog leeft, dan keren we niet uit. De verzekering stopt dan op de einddatum zonder uitkering. Vanaf de einddatum bent u niet meer verzekerd.

In sommige situaties keren wij bij overlijden minder uit:
 • Als niet alle premies zijn betaald.
 • Als de verzekerde rookt. En de premie voor niet-roker werd betaald.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
 • Bij oorlog. Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keren we alleen uit als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. We keren maximaal € 400.000,- uit. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.
 • Bij terrorisme.
In sommige situaties keren wij niet uit bij overlijden:
 • In geval van zelfdoding als dit gebeurt binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
 • Als de verzekerde in een buitenlands leger dient.
 • Als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert.
 • Als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt.
Dit zijn de belangrijkste situaties. Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de productvoorwaarden van de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering.

Ook interessant voor u?

Overlijden: uw leven verzekeren

Mensen verzekeren hun spullen, maar vergeten vaak zichzelf te verzekeren. Het is toch goed om hierover na te denken.

Twee mensen

Samenwonen en samen verzekeren

Gaat u een huis kopen of huren? Dat is een goed moment om naar uw verzekeringen te kijken. Dubbele verzekeringen wilt u voorkomen.

Een kindje krijgen

Bent u zwanger of heeft u net een kindje gekregen? Dan breekt een mooie tijd aan. Wees voorbereid op de toekomst: regel jullie verzekeringen op tijd.

Woonhuisverzekering

Een onverwachte gebeurtenis, zoals brand, inbraak of storm, kan flinke schade veroorzaken aan uw huis. Met een woonhuisverzekering bent u hiervoor verzekerd.

Vrouw met een hond werkt in de tuin