Coronavirus en overlijdensrisicoverzekering

Er verandert niets aan de voorwaarden van onze Overlijdensrisicoverzekering. Ook kunt u een overlijdensrisicoverzekering gewoon aanvragen. Meer lezen over het coronavirus en onze overlijdensrisicoverzekering? Klik hier.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering die eenmalig en bedrag uitkeert als u binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Met de uitkering kunnen uw nabestaanden het wegvallen van uw inkomen tijdelijk opvangen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de kosten voor kinderopvang, de studie van uw kinderen, de hypotheek of de huur blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering is niet bedoeld voor het regelen van uw uitvaart. Het is een verzekering waarmee u zorgt voor financiële rust voor uw nabestaanden. Welk bedrag u verzekert, hoe lang de verzekering loopt en wie de uitkering ontvangt, bepaalt u zelf.
Gezin staat in de keuken en maakt eten klaar. Met de overlijdensrisicoverzekering van Interpolis voorkomt u zorgen voor diegene die uw lief is.

Is een overlijdensrisicoverzekering iets voor mij?

Of een overlijdensrisicoverzekering iets voor u is, hangt af van uw situatie. Valt er bij het overlijden van u of uw partner een belangrijk deel van het gezinsinkomen weg? Een overlijdensrisicoverzekering kan dan zorgen voor financiële rust. Er kunnen verschillende doelen zijn waarvoor u de verzekering sluit. Afhankelijk van het doel van uw overlijdensrisicoverzekering, kiest u welk bedrag u verzekert en hoe lang de verzekering loopt.

Waarom de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering?

Kies de vorm die bij u en uw situatie past

Bij de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering kiest u, naast de hoogte van het bedrag, of het bedrag tijdens de looptijd gelijk blijft of daalt. U kiest uit 3 vormen:
Gelijkblijvende lijn in grafiek.

Gelijkblijvend bedrag

Het verzekerd bedrag blijft de hele looptijd gelijk. Bij overlijden aan begin van de looptijd is de uitkering hetzelfde als bij overlijden later in de looptijd. 
Lineair dalende grafiek.

Lineair dalend bedrag

Het verzekerd bedrag daalt elke maand met een gelijk deel. U kiest hier bijvoorbeeld voor als u het inkomen voor uw nabestaanden wilt aanvullen tot aan de pensioendatum.
Annuitair dalende lijn grafiek.

Annuïtair dalend bedrag 

Het verzekerd bedrag daalt annuïtair. Het bedrag wordt ieder jaar lager. Aan het begin van de looptijd daalt het bedrag langzaam. Tegen het einde van de looptijd snel.
U, de verzekerde en het verzekerd bedrag
U sluit de verzekering af
 • U bent minimaal 18 jaar
U kiest wie de verzekerde is
 • De verzekerde is minimaal 15 jaar en maximaal 67 jaar
 • De verzekering kan lopen tot de verzekerde 75 jaar is
U kiest het verzekerde bedrag
 • Minimaal € 10.000,-
 • Maximaal € 2.000.000,-
Wat is niet verzekerd?
Als de verzekerde op de einddatum van de verzekering nog leeft, dan keren we niet uit. De verzekering stopt dan op de einddatum zonder uitkering. Vanaf de einddatum bent u niet meer verzekerd.

In sommige situaties keren wij bij overlijden minder uit:
 • Als niet alle premies zijn betaald.
 • Als de verzekerde rookt. En de premie voor niet-roker werd betaald.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
 • Bij oorlog. Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keren we alleen uit als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. We keren maximaal € 400.000,- uit. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.
 • Bij terrorisme.
In sommige situaties keren wij niet uit bij overlijden:
 • In geval van zelfdoding als dit gebeurt binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
 • Als de verzekerde in een buitenlands leger dient.
 • Als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert.
 • Als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt.
Dit zijn de belangrijkste situaties. Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de productvoorwaarden van de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering.

Uw situatie en verzekeren

Een huis kopen

Gaat u een nieuw huis kopen? Dan is dat een goed moment om naar uw verzekeringen te kijken.

Een kindje krijgen

Wees voorbereid op de toekomst: regel jullie verzekeringen tijdens de zwangerschap.

Ook interessant voor u?

Gezondheidsverklaring

Voor deze verzekering geldt een medische beoordeling. Bij het afsluiten van de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering moet u een aantal medische vragen beantwoorden.

Twee mannen rennen buiten in de zon. Voordat u uw overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten moet u een gezondheidsverklaring invullen.

Overlijden melden

Wij wensen u veel sterkte. In deze moeilijke tijd moet u al veel regelen. De Rabobank helpt u graag om de verzekeringen van de overledene bij Interpolis te beëindigen of te wijzigen. 

Hand van vrouw in weiland.

Hoe regelden anderen het?

Jiska (36) en haar dochter (16) zijn afhankelijk van de bijstand. "Stel dat mij wat overkomt, en mijn dochter alleen achterblijft?" Lees waarom Jiska een overlijdensrisicoverzekering afsloot.

Twee vrouwen die aan een tafeltje zitten en in gesprek zijn