Gezin zit aan tafel en eet ontbijt. Met de overlijdensrisicoverzekering voorkomt uw financiële zorgen voor wie u lief is.

Overlijdensrisicoverzekering

Voorkom financiële zorgen voor wie u lief is

 • al vanaf een paar euro per maand
 • dagelijks opzegbaar
 • gemakkelijk online aanvragen of met advies

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die eenmalig een bedrag uitkeert aan uw nabestaanden als u overlijdt binnen de looptijd van de verzekering. Zo kunnen uw nabestaanden na uw overlijden kosten blijven betalen, zoals kinderopvang, de studie van uw kinderen, het aflossen van de hypotheek of het betalen van de huur. Welk bedrag u verzekert, hoe lang de verzekering loopt en wie de uitkering krijgt, bepaalt u zelf. 
Gezin staat in de keuken en maakt eten klaar. Met de overlijdensrisicoverzekering van Interpolis voorkomt u zorgen voor diegene die uw lief is.

Is een overlijdensrisicoverzekering iets voor mij?

Of een overlijdensrisicoverzekering iets voor u is, hangt af van uw situatie. Valt er bij het overlijden van u of uw partner een belangrijk deel van het gezinsinkomen weg? Een overlijdensrisicoverzekering kan dan zorgen voor financiële rust. Er kunnen verschillende doelen zijn waarvoor u de verzekering afsluit. U bepaalt dan ook zelf welk bedrag u verzekert en hoe lang de overlijdensrisicoverzekering loopt.

Waarom de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering?

Kies de vorm die bij u en uw situatie past

Bij de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering kiest u, naast de hoogte van het bedrag, of het bedrag tijdens de looptijd gelijk blijft of daalt. U kiest uit 3 vormen:
Gelijkblijvende lijn in grafiek.

Gelijkblijvend bedrag

Het verzekerd bedrag blijft de hele looptijd gelijk. Bij overlijden aan begin van de looptijd is de uitkering hetzelfde als bij overlijden later in de looptijd. 
Lineair dalende grafiek.

Lineair dalend bedrag

Het verzekerd bedrag daalt elke maand met een gelijk deel. U kiest hier bijvoorbeeld voor als u het inkomen voor uw nabestaanden wilt aanvullen tot aan de pensioendatum.
Annuitair dalende lijn grafiek.

Annuïtair dalend bedrag 

Het verzekerd bedrag daalt annuïtair. Het bedrag wordt ieder jaar lager. Aan het begin van de looptijd daalt het bedrag langzaam. Tegen het einde van de looptijd snel.
Voorwaarden

Voorwaarden Interpolis Overlijdensrisicoverzekering IRV18

 

Sloot u uw overlijdensrisicoverzekering af voor 22 april 2018? Vind dan hier de voorwaarden die gelden voor uw verzekering.

Informatiedocument van de Overlijdensrisicoverzekering

U vindt de belangrijkste informatie in 1 handig overzicht in het informatiedocument van de Overlijdensrisicoverzekering.

U, de verzekerde en het verzekerd bedrag
U sluit de verzekering af

- U bent minimaal 18 jaar


U kiest wie de verzekerde is

- De verzekerde is minimaal 15 jaar en maximaal 67 jaar

- De verzekering kan lopen tot de verzekerde 75 jaar is


U kiest het verzekerde bedrag

- Minimaal € 10.000,-

- Maximaal € 2.000.000,-

Wat is niet verzekerd?
Als de verzekerde op de einddatum van de verzekering nog leeft, dan keren we niet uit. De verzekering stopt dan op de einddatum zonder uitkering. Vanaf de einddatum bent u niet meer verzekerd.

In sommige situaties keren wij bij overlijden minder uit:
 • Als niet alle premies zijn betaald.
 • Als de verzekerde rookt. En de premie voor niet-roker werd betaald.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
 • Bij oorlog. Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keren we alleen uit als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. We keren maximaal € 400.000,- uit. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.
 • Bij terrorisme.
In sommige situaties keren wij niet uit bij overlijden:
 • In geval van zelfdoding als dit gebeurt binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
 • Als de verzekerde in een buitenlands leger dient.
 • Als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert.
 • Als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt.
Dit zijn de belangrijkste situaties. Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de productvoorwaarden van de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering.

Uw situatie en verzekeren

Lees welke verzekeringen interessant kunnen zijn voor u.

Huis kopen?

Gaat u een nieuw huis kopen? Dan is dat een goed moment om naar uw verzekeringen te kijken.

Kind krijgen

Verzekeringen regelen tijdens jullie zwangerschap.

Ook interessant voor u?

Gezondheidsverklaring

Voor deze verzekering geldt een medische beoordeling. Bij het afsluiten van de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering moet u een aantal medische vragen beantwoorden.

Twee mannen rennen buiten in de zon. Voordat u uw overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten moet u een gezondheidsverklaring invullen.

Overlijden melden

Wij wensen u veel sterkte. In deze moeilijke tijd moet u al veel regelen. De Rabobank helpt u graag om de verzekeringen van de overledene bij Interpolis te beëindigen of te wijzigen. 

Hand van vrouw in weiland.

Hoe regelden anderen het?

Jiska (36) en haar dochter (16) zijn afhankelijk van de bijstand. "Stel dat mij wat overkomt, en mijn dochter alleen achterblijft?" Lees waarom Jiska een overlijdensrisicoverzekering afsloot.

Twee vrouwen die aan een tafeltje zitten en in gesprek zijn