Ik krijg een huurverhoging

Mag de verhuurder zelf de hoogte van uw huur bepalen? Wat kun u doen als je de huur te hoog vindt?

Hebt u een sociale huurwoning?

Bij een sociale huurwoning hoort een maximumprijs. De huurliberalisatiegrens is de maximumprijs voor een sociale huurwoning. De huurliberalisatiegrens en het moment waarop uw huurcontract is ingegaan zijn bepalend voor de vraag of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

Wilt u weten of u in een sociale huurwoning woont of in een vrije sector huurwoning? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

De prijs van de huur bij een sociale huurwoning is afhankelijk van een puntensysteem. De kenmerken van uw woning krijgen per onderdeel een bepaald aantal punten. Het aantal punten bij elkaar opgeteld bepaalt de huurprijs van uw woning. Onderdelen van de woning die meetellen zijn bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte en de aanwezigheid van een tuin. Via de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning waard is en welke huurprijs daarbij hoort.

Voorbeeld 
Als uw woning in 2002 of later is gebouwd, krijgt uw woning 36 punten op dit onderdeel. Als uw woning tussen 1984 en 1991 is gebouwd, krijgt dit onderdeel 14 punten. Als u een tuin of balkon hebt van 50 m² tot 75 m² krijgt dit onderdeel 6 punten. Hebt u geen eigen buitenruimte? Dan krijgt dit onderdeel van uw woning 0 punten.

Hebt u geen sociale huurwoning?

Dan gelden er andere regels. Lees hierover meer in Mijn huur wordt verhoogd (huurwoning vrije sector).

Wat zijn de regels voor de jaarlijkse huurverhoging?

Als u een sociale huurwoning huurt, hebt u meer bescherming op grond van de wet dan als u een huurwoning in de vrije sector huurt. Bijvoorbeeld bij een verhoging van de huur. De huurverhoging moet bij een sociale huurwoning op grond van de wet aan een paar voorwaarden voldoen:
 • De verhuurder moet tenminste 2 maanden voor de voorgestelde dag de huurverhoging schriftelijk voorstellen.
 • Het voorstel moet de geldende huurprijs noemen.
 • Het voorstel moet het percentage (of het bedrag ) van de wijziging noemen.
 • Het voorstel moet de voorgestelde huurprijs noemen.
 • Het voorstel moet de voorgestelde dag van de voorgestelde huurprijs noemen.
 • Het voorstel moet vermelden binnen welke termijn en op welke manier je tegen het voorstel bezwaar kunt maken. Ook moet de verhuurder je infomeren over de gevolgen als je geen bezwaar maakt.
De verhoging van de huur mag 1 keer per 12 maanden plaatsvinden. De huurverhoging mag niet hoger zijn dan het percentage dat de overheid heeft bepaald en is soms afhankelijk van het inkomen in uw huishouden. Hieronder leest u de percentages die gelden voor de huurverhoging per 1 juli 2019. Deze verhogingen kunnen gelden als de maximumhuurprijs van uw huurwoning niet wordt bereikt als de huurverhoging erbij komt.

Was uw huishoudinkomen in 2017 €42.436 of minder?
Dan mag de huur van uw huurwoning hooguit 4,1% omhoog.

Was uw huishoudinkomen in 2017 meer dan € 42.436?
Dan mag de huur hooguit 5,6% omhoog. Gaat uw huur met meer dan 4,1% (maar maximaal 5,6%) omhoog? Dan moet de verhuurder een inkomensindicatie bij zijn huurverhogingsvoorstel meesturen. Daaruit moet blijken dat uw huishoudinkomen in 2014 meer was dan € 44.360.

Huurt u een kamer, woonwagen, of woonwagenstandplaats?
Dan is de verhoging maximaal 3,1%. Hoe hoog uw inkomen is, maakt dan niet uit. De verhuurder mag dan ook geen informatie opvragen over uw inkomen bij de Belastingdienst.

Kunt u bezwaar maken tegen de verhoging?

Als u het niet eens bent met de verhoging van uw huur, kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie gebruiken.

Redenen voor bezwaar zijn:
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
 • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging klopt niet.
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging bepaald vanwege een gebrek aan uw woning.
 • U hebt het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De verhuurder wil een 2e huurverhoging binnen 12 maanden.
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging en de fout is nadelig voor u.
 • Uw inkomen is in het voorgaande jaar gedaald onder bepaalde inkomensgrenzen. U moet hiervan de volgende bewijzen overleggen: een inkomstenverklaring (IBRO) van de Belastingdienst en een uittreksel Basisregistratie personen.

Komt u er samen niet uit?

Als u er voor zorgt dat het bezwaar voor de ingangsdatum waarop de verhoging in had moeten gaan bij de verhuurder ligt, moet de verhuurder de Huurcommissie inschakelen om het voorstel te beoordelen. Ontvangt de verhuurder uw bezwaar later dan de voorgestelde ingangsdatum van de verhoging én gaat de verhuurder niet akkoord met uw bezwaar? Dan moet u zelf een procedure bij de Huurcommissie starten. U kunt uw bezwaar tot uiterlijk 31 oktober bij de Huurcommissie indienen als het gaat om een huurverhoging per 1 juli.

De Huurcommissie beoordeelt dan of het voorstel van de verhuurder terecht is. Zolang er geen uitspraak is, kunt u de oude huurprijs blijven betalen. Als de verhuurder toch gelijk krijgt, moet u de hogere huurprijs betalen vanaf de datum die de verhuurder eerder had voorgesteld.

Tip: om te voorkomen dat je achteraf in 1 keer een groot bedrag moet betalen, kunt u het door de verhuurder voorgestelde bedrag voor de huurverhoging apart zetten.

Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 375,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Onderhandelen door een jurist

€ 755,-

 • Een jurist verdiept zich in jouw situatie en stelt een strategie met je op.
 • Er wordt gekeken hoe het beste in onderhandeling kan worden gegaan.
 • Jurist onderhandelt met de andere partij.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.