Privacy statement

Interpolis Slimme Oplossingen

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wij verwerken persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Zo leggen we u in dit privacy statement graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor we deze gebruiken. We vertellen u hier ook wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons, of u nu klant bent of bent geweest. Ook geldt dit privacy statement als u klant wilt worden of als u onze apps gebruikt of onze websites bezoekt. Bij bezoek aan onze websites geldt ook ons cookie statement.
                            
Dit privacy statement geldt ook als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Als uw bedrijf of organisatie een zakelijke relatie met ons heeft en contactgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan verwachten wij dat u deze personen hierover informeert. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.
1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
  • Persoonsgegevens
    Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres, telefoonnummer, uw e-mailadres of uw bestelnummer. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
  • Verwerken
    Dit is alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, doorgeven, met elkaar in verband brengen en verwijderen van uw gegevens. 
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Interpolis is een onderdeel van de Achmea Groep. Achmea B.V. is voor alle entiteiten van de Achmea Groep verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij hanteren aanvullende privacyverklaringen voor ZekerVanJeBus, Thuiswacht, CyberInZicht met informatie over wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt of gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Ook kunnen we gegevens ontvangen van bijvoorbeeld leveranciers of andere partijen met wie wij samenwerken (zakelijke partners). 
Wij kunnen ook gebruik maken van data uit bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het RDW, de KvK, het BAG, het Kadaster en ook van klantinformatiebedrijven. Ook kunnen wij gebruik maken van het internet en social media. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals uw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken.
Hier vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens, zoals deze door ons kunnen worden verwerkt.

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken, de door u geselecteerde cookie-instellingen en verschilt per product of dienst.
4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Hieronder geven we aan waar we uw persoonsgegevens voor kunnen gebruiken. Het is dus niet zo dat we dit altijd doen. Maar zo weet u wel precies wat mogelijk is. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken: 

A. Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en deze uit te voeren
Als u klant wilt worden of contact met ons opneemt, hebben we persoonsgegevens nodig. Dit geldt ook wanneer u een nieuw product of nieuwe dienst wilt gaan gebruiken of afnemen.

We verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren. 
Wij gebruiken uw naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met u te onderhouden. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om u facturen te kunnen sturen en deze te kunnen incasseren Als u bij het aangaan van uw overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de verschuldigde bedragen van uw rekening. 
Indien u een factuur niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we u daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau of een advocaat. Deze partij ontvangt van ons dan uw gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals uw naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van uw vragen en de afhandeling van klachten en geschillen, ook na afloop van de overeenkomst. Wij leggen gesprekken vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en chatsessies die u met ons voert. Dat geldt ook voor de vragen die u ons per e-mail, post, app, chat of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer voor trainingsdoeleinden (gerechtvaardigd belang) en om op een later moment onze afspraken met u te kunnen nagaan en in het kader van (juridische) bewijsvoering. 

Maar we hebben uw gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening mogelijk te maken. 
Als dienstenaanbieder geven we contactgegevens aan onze zakelijke partner(s) door om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. U kunt ons ook zelf vragen om uw gegevens kenbaar te maken aan een van onze partners. Dan geven we uw contactgegevens door. 

Als u voor uw werk contact heeft met ons, dan kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te kunnen onderhouden met het bedrijf waarvoor u werkt. 

Grondslagen bij dit doel
We verwerken uw gegevens om een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, omdat we dat wettelijk verplicht zijn of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

B. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we producten en diensten voortdurend. Dit doen we voor u, onszelf, onze zakelijke partners of andere partijen. 
Daarbij combineren we soms databronnen, bijvoorbeeld welke producten u bij ons heeft (gehad). 

Ook bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken we gegevens. Dit doen we om onze website en onze dienstverlening aan u te verbeteren of te beoordelen of voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Dit doen we door middel van cookies en vergelijkbare technieken. 

We kunnen opnamen maken en deze vastleggen, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, e-mailverkeer en chatsessies. Dit doen we ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze medewerkers te trainen. Sommige gegevens die we loggen, gebruiken we ook om analyses te maken. Door persoonsgegevens uit verschillende bronnen te analyseren, zien we hoe onze producten en diensten door u worden gebruikt. Maar we gebruiken de uitkomsten van analyses ook om klanten in te delen in groepen. Hiermee kunnen we klantprofielen en interesseprofielen maken. Bij het maken van deze analyses gebruiken we soms ook informatie van andere partijen en data uit openbare bronnen. We doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen we u vragen een reactie te geven op een product. Of een product te beoordelen. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek. 

Bij het doen van onderzoek naar het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten  gebruiken we soms andere partijen voor het verwerken van uw gegevens. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Interpolis.

Grondslagen bij dit doel
We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Soms vragen we u expliciet toestemming om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

Geeft u geen toestemming voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar privacyloket@interpolis.nl.
Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

C. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over voor u (nieuwe) relevante producten en diensten en/of activiteiten. Wij maken hierbij gebruik van profilering. Wij passen dit toe om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag op onze website(s) te analyseren of te voorspellen. We maken hierbij gebruik van gegevens die we van u hebben, zoals uw klikgedrag op onze website. Maar we kunnen hiervoor ook gebruik maken van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals data uit openbare registers (denk aan de KvK), openbare bronnen (denk aan het internet) en andere partijen (zoals databrokers). 
Wij kunnen daarmee de inhoud van onze informatie en aanbiedingen beter op uw interesses afstemmen. Er vindt bij ons vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering plaats als daaraan rechtsgevolgen voor u zijn verbonden of het besluit u in aanmerkelijke mate treft.

We informeren u in het kader van promotie- en/of marketingdoeleinden via e- mail, app, telefonisch of per post. Als u op deze informatie geen prijs stelt, kun u zich hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden. U kunt dit ook melden bij privacyloket@interpolis.nl of schriftelijk op:

 

Interpolis Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

 

Als u geen klant meer bent, kunnen we u nog benaderen met een aanbod om weer klant te worden, tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld. Wij hanteren hiervoor een termijn tot 5 jaar na het beëindigen van de klantrelatie.

 

Als u onze website bezoekt, dan kunnen wij uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om voor u relevante
advertenties te tonen. Dit is afhankelijk van de door u gekozen cookie-instellingen op onze website.
Ook kunnen wij de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor u meer gerichte informatie op onze website(s) en/ of apps te tonen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken. Dit leggen wij u uit onder Cookies en in ons cookie statement.

 

Grondslagen bij dit doel
We verwerken uw gegevens, omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en/ of marketingdoeleinden te mogen verwerken. Bijvoorbeeld om u te informeren over voor u (nieuwe) relevante producten en diensten van andere groepsmaatschappijen van Achmea.
Geeft u geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. U kunt uw toestemming intrekken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar privacyloket@interpolis.nl.

 

D. Voor onze bedrijfsvoering

We verwerken uw gegevens ten behoeve van managementinformatie en ter bepaling en uitvoering van onze algemene strategie en beleid bij Interpolis of de Achmea Groep.
Wij verwerken uw gegevens ook in het kader van fraude monitoring, -preventie en -detectie ten behoeve van risicomanagement, het doen van audits/onderzoeken en om de continuïteit en reputatie van het bedrijf te waarborgen.

Grondslagen bij dit doel
We verwerken uw gegevens omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we geen directe wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken, baseren we ons bij dit doel op het gerechtvaardigd belang van Interpolis en/of de Achmea Groep.

E. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij verwerken soms persoonsgegevens van u omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. 

Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Hierbij kunt u denken aan het verwerken van factuurgegevens voor de Belastingdienst.
Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.
De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van deze overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.
Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij uw gegevens ook in het kader van accountantscontroles.

F. Voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen
We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen, ook als we deze gegevens niet meer nodig hebben voor andere doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens eerst anonimiseren of pseudonimiseren.


Grondslagen bij dit doel
Bij het verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van Interpolis, de Achmea Groep of onze klanten en medewerkers.
5. Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die of in de randapparatuur (kunnen) worden geplaatst (zoals op uw computer, tablet of mobiele telefoon of in de sessie van uw browser staan als u onze website bezoekt. Met cookies bedoelen we ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies. Bijvoorbeeld Javascript, tags, web beacons, pixels en HTML5 Local Storage.

Wij plaatsen cookies zodat onze website goed en veilig werkt. Ook gebruiken we cookies om onze website, producten en diensten te verbeteren. Met als doel om deze beter te laten aansluiten op onze bezoekers. In deze cookies slaan we informatie op over uw bezoek aan onze website. Zo herkennen wij u automatisch bij uw volgende bezoek. Ook kan het zijn dat we tracking pixels plaatsen om te zien of u onze e-mails geopend en gelezen heeft. 

In de Interpolis apps maken wij, net als op onze website, ook gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Meer informatie over cookies op onze website treft u aan in ons Cookie statement. Hier leggen we u ook uit hoe u zelf uw cookie-instellingen kunt beheren.

6. Links naar andere sites
Op de websites van Interpolis zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Zo maken wij gebruik van video’s die u door middel van een link op YouTube kunt bekijken. Wij dragen
geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat en of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.
7. Social media
Wij kunnen via het web en (eigen) social media kanalen contact hebben met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van onze websites over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen,
zoals Facebook, Twitter en blogs. Het kan voorkomen dat wij - bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen - persoonsgegevens vastleggen. Deze
verwerken we uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de content die social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens.
8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. Interpolis hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit zal in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Interpolis zijn. En soms hanteren we afwijkende bewaartermijnen. Heeft u contact met ons maar besluit u geen klant te worden dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden. Maar we kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren. 

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.
9. Aan wie verstrekken wij uw gegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en uw naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Of partijen die namens Interpolis een marktonderzoek doen. Of hosting partijen die gegevens voor ons opslaan. Wij kunnen ook dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling of levering van onze producten en/of diensten. Wij verstrekken aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. En wij verplichten de dienstverleners met wie wij persoonsgegevens delen deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op onze instructie handelen. Interpolis verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden.

Uw persoonsgegevens kunnen tussen onderdelen van de Achmea Groep worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld omdat u dat van ons vraagt. Of omdat u ook een product of dienst afneemt bij een ander onderdeel van de Achmea Groep. 

Ook gaan wij regelmatig samenwerkingen aan met externe partijen (zakelijke partners) om u bepaalde producten en diensten te kunnen aanbieden en de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Als u ons hebt laten weten dat u zo’n product of dienst wilt afnemen, delen we - indien nodig -  uw persoonsgegevens met de betreffende zakelijke partner. Onze zakelijke partner kan u het product of de dienst dan leveren. Verandert er iets in uw contactgegevens wat relevant is voor onze zakelijke partner om de overeenkomst met u te kunnen blijven uitvoeren? Dan zullen we de betreffende zakelijke partner daar ook over informeren.

De zakelijke partners met wie wij samenwerken voor het aanbieden van producten en diensten, zijn in de meeste gevallen zelfstandig verwerkingverantwoordelijk. Wij sluiten met deze partners daarom geen verwerkersovereenkomst, maar maken met hen vaak wel afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens. Op de gegevensverwerking door deze zakelijke partners is het privacy beleid van de desbetreffende zakelijke partner van toepassing. Onze zakelijke partner zal u informeren over de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.
Na het doorgeven van uw gegevens aan onze zakelijke partner, blijven ook wij uw persoonsgegevens vaak nog verwerken. Bijvoorbeeld om onze verplichtingen na te kunnen komen, om contact met u te onderhouden, voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering en/of in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Hoewel ons uitgangspunt is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die wij inschakelen over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Wij doen dit echter alleen als door deze derden een passend beschermings- en beveiligingsniveau kan worden geboden. 
Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Daarnaast kunnen wij (wettelijk) verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld - in specifieke gevallen - aan professionele raadgevers (zoals een advocaat).

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.
10. Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij onder meer gebonden aan de: 
11. Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan uw verzoek kunnen geven. Als we niet kunnen meewerken aan uw verzoek of als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen, dan nemen we contact met u op.


Recht op inzage in je persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u bij ons kunt opvragen of en welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.


Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
U hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig door ons zijn verwerkt.


Recht op gegevenswissing ('vergetelheid')
U kunt ook een verzoek doen aan Interpolis om uw gegevens te verwijderen. Wij hoeven hier niet altijd aan te voldoen. Als u uw toestemming intrekt hoeven wij uw gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan u te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege uw specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Wilt u bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven of e-mails meer van ons ontvangen met informatie over voor u relevante producten en/of diensten, dan kunt u zich afmelden via de link die is opgenomen in onze e-mails. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken (tijdelijk) te beperken. Als u denkt dat de verwerking van uw gegevens door ons onrechtmatig is of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kunt u een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Uw gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als u nog wacht op een controle van uw gegevens of op een antwoord op uw verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
U kunt ons vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of die u op grond van uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

12. Wilt u het ons laten weten als u gebruik wilt maken van uw rechten?

U kunt een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar privacyloket@interpolis.nl. U kunt ook een brief sturen naar:


Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

Wij vragen u in het verzoek zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Ook moet u uw verzoek voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Binnen één maand reageren we op uw verzoek. Hebben we meer tijdig nodig? Dan laten we dit weten en leggen we uit waarom meer tijd nodig is.

Voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht om u te identificeren. Daarom vragen we u bij het indienen van een verzoek altijd om een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit doen we omdat we er zeker van willen zijn dat u de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Doet u uw verzoek per post, stuurt u uw kopie ID dan direct mee. We adviseren u dringend om uw Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de KopieID-app. Wij hebben deze informatie niet nodig. We verwijderen uw identificatiebewijs nadat wij u geïdentificeerd hebben.

13. Wie heeft binnen Interpolis toegang tot uw gegevens?
Binnen Interpolis hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
14. Hoe zorgen wij dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van Achmea worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

We nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt veilig contact met ons opnemen en de website bezoeken. We willen voorkomen dat uw gegevens op straat komen te liggen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat uw gegevens alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt. En dat uw gegevens goed beveiligd zijn tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Bij onze beveiliging houden we rekening met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens. 
Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. 

Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via de Responsible Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.
15. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Wij vinden het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Daarom vragen wij u om ons zo snel mogelijk informeren als het zo mocht zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten. Zodat wij hierover waar nodig contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover kunnen informeren. U doet dit via privacymanager@achmea.nl.

Vermeld in uw e-mail uw naam, adres, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Een ernstig datalek van persoonsgegevens dient binnen 72 uur na constatering van het datalek te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd.
16. Heeft u een vraag, tip of klacht over privacy?

Goed om nog te weten dat wij een Functionaris Gegevensbescherming hebben aangesteld. Voor advies aan de organisatie en om toezicht te houden op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Achmea. Heeft u een vraag, opmerking of klacht over dit Privacy Statement? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via: privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:


Achmea B.V. 
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist 
 
We doen er alles aan u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

17. Wij kunnen dit privacy statement wijzigen

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten of producten kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. In dat geval wordt het privacy statement aangepast en informeren wij u daarover. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.


Deze laatste versie is van 8 april 2021.