Mijn huis heeft een gebrek

Wanneer is de verkoper aansprakelijk?

Normaal gebruik van de woning mogelijk?

U mag als koper verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Dit staat ook vaak in het koopcontract. Zo mag u verwachten dat het dak niet instort, er geen sprake is van houtrot, de draagmuren stevig zijn en de cv-ketel goed werkt.

Is een gebrek zo ernstig dat u niet meer normaal gebruik kunt maken van de woning? Dan kunt u de verkoper aanspreken. Het maakt dan niet uit of de verkoper wel of niet wist van dit gebrek.

Let op: het gebrek moet wel al voor de overdracht aanwezig zijn geweest. Daarnaast geldt deze regel niet als de verkoper u over het gebrek heeft geïnformeerd of als het gebrek al zichtbaar was voor de koop van de woning.

Heeft de verkoper voldoende informatie gegeven?

Ook wanneer het gebrek minder ernstig is kan het zijn dat u de verkoper kunt aanspreken. De verkoper moet u, als mogelijke koper, alle belangrijke informatie over de woning geven die hij weet. Dit wordt de mededelingsplicht van de verkoper genoemd. Onder belangrijke informatie valt onder meer:

 • gebreken
 • staat van onderhoud

Als de verkoper bijvoorbeeld weet dat het dak lekt en dit is voor u niet te zien, moet hij dit aan u melden. Vaak meldt de verkoper deze informatie in het koopcontract. Alleen als u een gebrek heel goed kan zien, hoeft de verkoper dit niet te melden.

Wijst de verkoper u niet op voor hem of haar bekende gebreken? Dan kunt u de verkoper aanspreken. Hiervoor is het wel van belang dat u voldoende onderzoek hebt gedaan.

Hebt u de woning voldoende onderzocht?

Voordat u een woning koopt, moet u (laten) onderzoeken wat de staat van het huis is. Dit wordt de onderzoeksplicht genoemd. Zeker bij een oudere woning is dit onderzoek erg belangrijk. Als u de woning niet voldoende hebt onderzocht, kunt u de verkoper moeilijk aanspreken.

Zo kunt u kijken naar de bouwtechnische staat van het huis. Hebt u hier zelf weinig verstand van? Neem dan iemand mee die de technische staat van het huis onderzoekt.

Bouwtechnische keuring
U kunt ook een bouwtechnische keuring laten doen door een bouwkundige. Bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis. In het rapport worden de gebreken beschreven en de kosten voor reparatie hiervan. Zeker bij een oudere woning is dit aan te raden. U komt zo niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Navraag gemeente
U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de toestand van de bodem van de woning. De gemeente laat dan weten of zij bekend zijn met bodemverontreiniging bij uw woning.

Stuur een ingebrekestelling

Komt u er samen niet uit? Stuur dan een ingebrekestelling naar de verkoper.

Een ingebrekestelling is een brief waarin u de volgende punten opneemt:
 1. Het gebrek dat u hebt ontdekt.
 2. Het verzoek aan de verkoper dit gebrek te herstellen.
 3. De redelijke termijn waarbinnen de verkoper moet herstellen, vaak 2 weken.
 4. Wat u doet als de verkoper niet herstelt. Bijvoorbeeld herstel door een ander waarbij u de kosten op de verkoper verhaalt.

Bekijk de voorbeeldbrief

Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd aantonen dat je de brief gestuurd hebt. Stuurt u een e-mail? Vraag dan om een ontvangstbevestiging.

Een ingebrekestelling moet u binnen 2 maanden na het ontdekken van het gebrek sturen. Daarna kunt u de verkoper niet meer aansprakelijk stellen. Voordat u het gebrek herstelt, moet u de verkoper altijd de mogelijkheid geven om het gebrek zelf te (laten) herstellen. Doet u dat niet, dan kunt u de herstelkosten niet op de verkoper verhalen. Verder moet u bewijzen dat het gebrek al aanwezig was. Na herstel is dat soms moeilijk. Neem daarom vóór herstel contact met ons op voor advies.

Meld het gebrek bij de verkoper

Ziet u dat iets kapot is en bent u van mening dat de verkoper aansprakelijk is? Dan kunt u dit melden bij de verkoper. Doe dit zo snel mogelijk. U kunt dit mondeling doen, maar ook schriftelijk. Bevestig een eventueel telefoongesprek en probeer samen tot een oplossing te komen.

De verkoper reageert niet of afwijzend, wat nu?

Het is mogelijk dat uw eigen woonverzekering uw schade door het gebrek vergoedt. Neem daarom contact met uw verzekeraar op om het gebrek te melden. Hebt u een Interpolis woonverzekering? Meld uw schade

Is de schade niet verzekerd op uw woonhuisverzekering? Neem dan contact met ons op.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.