Coronavirus

Jouw zakelijke verzekeringen en het coronavirus.

Waar gaat jouw vraag over?

Wij begrijpen dat je vragen hebt over jouw zakelijke verzekeringen en het coronavirus. Bijvoorbeeld als je medewerker besmet is met het coronavirus. Of als je arbeidsongeschikt bent omdat je ziek bent.
De ingang van het Interpolis-gebouw, aan de Spoorlaan in Tilburg. Het meest recente nieuws van Interpolis vindt u hier.

Algemeen

Lees antwoorden op algemene vragen over je verzekeringen.

Medewerker in de keuken met de handen over elkaar

Aansprakelijkheidsverzekering

Lees wanneer je verzekerd bent als door jou of een medewerker schade ontstaat.

Agrarisch bedrijf

Neem preventiemaatregelen om in bedrijf te blijven. Samen met onze partners in de land- en tuinbouw stelden wij tips voor je op om veilig te blijven ondernemen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Lees wanneer je verzekerd bent als je niet kunt werken door het coronavirus.

Lege bedrijfshal, klaar voor bedrijfsgroei

Bedrijfsmiddelenverzekering

Lees wanneer jouw bedrijfsmiddelen verzekerd zijn.

Een heftruck rijdt met een pallet goederen door een magazijn.

Bedrijfsstagnatieverzekering

Lees wanneer je verzekerd bent als je omzetverlies hebt, omdat jouw bedrijf stil staat.

Schaduw van een man in een digitale omgeving

Cyberverzekering

Lees wat je kunt doen om de kans op schade door cybercriminelen te verkleinen.

Evenementenverzekering

Lees wanneer jouw evenement verzekerd is als je het moet annuleren of uitstellen door het coronavirus. En of je een evenementenverzekering kunt afsluiten voor een bestaand evenement.  

Goederentransportverzekering

Lees wanneer jouw goederen verzekerd zijn bij vervoer van en naar je klant door jezelf of een beroepsvervoerder.

Personen- en bestelautoverzekering

Lees wanneer jouw zakelijke voertuigen, aanhangers en werkmaterieel verzekerd zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Lees wanneer je kunt rekenen op juridische bijstand bij jouw ondernemersactiviteiten.

Man die in een magazijn aan het werk is met een vorkheftruck.

Verzuimverzekering

Lees wanneer jouw medewerker verzekerd is als hij niet kan werken door het coronavirus. 

WIA-verzekering

Lees of jouw medewerker verzekerd is als hij door het coronavirus langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Zakenreisverzekering

Lees wat je kunt doen als je een reis boekte naar een gebied waar het coronavirus is vastgesteld. En hoe Interpolis je kan helpen als je nu in een gebied verblijft waar het coronavirus is vastgesteld.

Algemene vragen

Algemene vragen over je verzekering.

Ik kan mijn premie niet (op tijd) betalen
Heb je betalingsproblemen door de coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Onze collega’s van Debiteuren Management zijn bereikbaar via 013 462 20 30 of per e-mail via schade.financieel@interpolis.nl.
Mijn omzet en andere bedrijfsgegevens zijn veranderd
Je kunt je verzekering aanpassen. Neem contact op met je adviseur om de gevolgen hiervan te bespreken. Houd er wel rekening mee dat je verzekeringen gebaseerd zijn op de bedrijfsgegevens over het hele jaar.
Ik wil mijn kortlopende verzekering opzeggen
Is de kortlopende verzekering nog niet ingegaan? Dan kun je jouw verzekering opzeggen en krijg je de betaalde premie terug. Neem hiervoor contact op met je adviseur.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen. Het gaat om schade die wordt toegebracht tijdens werkzaamheden door jou of jouw medewerkers.

Inzet van medewerkers met een verlopen BIG registratie
Zet je medewerkers met een verlopen BIG registratie in voor zorgactiviteiten? Dan zijn deze medewerkers tijdelijk meeverzekerd. Voorwaarde is wel dat de BIG registratie niet voor 1 januari 2018 is verlopen. Hierin volgen we het standpunt van het Verbond van Verzekeraars.
Ik richt me op het afhalen en bezorgen van maaltijden
Je bent verzekerd als je maaltijden bezorgt nu je jouw restaurant moet sluiten.

Bezorgen jouw medewerkers met voertuigen die niet zijn verzekerd op naam van jouw bedrijf? Dan kun je schade aan jouw medewerkers meeverzekeren onder de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen dekking. Neem hiervoor contact op met je adviseur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Denk je dat je besmet bent met het coronavirus? Meld dit bij je huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering.

Ik ben ziek en wil een uitkering op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je hebt alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En je daardoor niet in staat bent om te werken. Heb je milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.


Op je verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. In de meeste gevallen zal je herstellen van het coronavirus voor het einde van de eigenrisicoperiode. Ben je op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt de eigenrisicoperiode niet meer. Je krijgt mogelijk een hogere uitkering.

Ik kom in de problemen door de coronacrisis en wil graag ondernemersadvies

Wij bieden jou 2 mogelijkheden:


Ondernemersadvieslijn: 020 740 05 55
Heb je vragen over de zakelijke kant van jouw onderneming? Bijvoorbeeld over het wegvallen van inkomsten door de coronamaatregelen. En heb je hierbij hulp nodig of iemand die hierover met jou meedenkt. Of heb je vragen over het invullen van een document of over het contract met jouw opdrachtgever of verhuurder? Voor deze en andere vragen kun je terecht bij de Ondernemersadvieslijn. Jouw vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team met verschillende achtergronden en specialisaties. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden, behalve je gebruikelijke telefoniekosten. Neem daarvoor tussen 8.00 en 18.00 uur contact op via 020 740 05 55.

HANDS: 0800 022 29 99
Zijn er problemen die je bezighouden, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen? Of zie je even door de bomen het bos niet meer? Je kunt dan rekenen op de ervaren specialisten van HANDS. Zij adviseren jou en jouw gezinsleden. Over gezondheid, opvoeding en loopbaan. Maar ook over huisvesting en juridische en financiële vragen. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden, behalve je gebruikelijke telefoniekosten. HANDS is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 022 29 99. Je mag ook een e-mail sturen naar info@vraaghethands.nl.

 

Lees meer over onze preventiediensten

Ik ben huisarts, tandarts of medisch specialist en mag niet werken omdat ik het virus draag 

Voor medisch specialisten, huisartsen die lid zijn van de LHV of tandartsen die lid zijn van de KNMT geldt een speciale regeling. Mag je jouw beroep niet uitoefenen omdat je mogelijk (tijdelijk) drager van een virus en/of bacterie bent? Dan zien wij dat als arbeidsongeschiktheid. Dit geldt ook als je ziekteverschijnselen hebt van het virus en daardoor niet kunt werken. De eigenrisicoperiode van je verzekering blijft voor jou wel van toepassing. Als je geen klachten hebt waardoor je kan werken en/of je geen drager bent maar je volgens de huidige richtlijnen voor het coronavirus toch niet mag werken, zien wij dit niet als arbeidsongeschiktheid.

Ik moet thuis in quarantaine omdat iemand anders besmet is
Deze verzekering is een persoonlijke verzekering. Je kunt alleen een uitkering krijgen als je zelf ziek bent en daardoor lichamelijk niet in staat bent om te werken.

Bedrijfsmiddelenverzekering

 

Mijn voorraden lopen op door de coronacrisis

Wij doen tijdelijk geen beroep op onderverzekering. Wanneer je totale voorraad meer waard is dan het verzekerde bedrag, zullen wij de schade-uitkering niet naar rato verminderen. Wij keren schade uit tot maximaal het verzekerde bedrag. Is de waarde van je voorraad hoger dan het verzekerd bedrag? Neem dan contact op met je adviseur om de verzekering aan te passen.

Een deel van mijn bedrijfsinventaris is tijdelijk bij thuiswerkende medewerkers

Schade aan de bedrijfsinventaris die tijdelijk bij je medewerkers verblijft, is verzekerd.

Bedrijfsstagnatieverzekering

Met de bedrijfsstagnatieverzekering verzeker je jezelf voor het verlies aan brutowinst. Bijvoorbeeld als je bedrijf stil ligt door schade aan jouw pand.

Ik heb minder omzet door het coronavirus of ik moet mijn bedrijf sluiten van de overheid
Omzetverlies door het coronavirus is niet verzekerd. De bedrijfsstagnatieverzekering keert alleen uit bij materiële schade, zoals door brand of water. Schade door schimmels, bacteriën of virussen is niet verzekerd.

Cyberverzekering

 

Ik maak me zorgen over digitale dreigingen

Cybercriminelen maken gebruik van de angst en onzekerheid over corona. We adviseren extra alert te zijn op phishing e-mails. Ook is het belangrijk rekening te houden met digitale dreigingen bij thuiswerkende medewerkers. Het Nationaal Cyber Security Centrum geeft tips over extra beveiligingsmaatregelen bij het thuiswerken tijdens de coronacrisis op https://www.ncsc.nl/onderwerpen/veilig-thuiswerken.

Evenementenverzekering

Moet je jouw geplande evenement uitstellen of annuleren omdat de overheid dit besluit? Dan zijn onkosten verzekerd als je een evenementenverzekering met de rubriek Onkosten hebt afgesloten.

Ik wil mijn geplande evenement uit voorzorg annuleren vanwege het coronavirus
Deze onkosten zijn niet verzekerd. Het evenement moet op last van overheid of door burgemeester van de gemeente afgelast worden.
Ik heb nog geen evenementenverzekering maar wil mijn evenement graag verzekeren vanwege het coronavirus

Bij een nieuwe evenementenverzekering met de rubriek Onkosten is er geen dekking voor de onkosten door het annuleren, onderbreken of voortijdig afbreken van het evenement vanwege het coronavirus.

Ik moet mijn geplande evenement annuleren of uitstellen vanwege het coronavirus
Heb je een evenementenverzekering afgesloten met de rubriek Onkosten (zonder uitsluiting voor het coronavirus)? Dan zijn je onkosten verzekerd. Je kosten zijn dan verzekerd zoals in voorwaarden is geregeld. Voorwaarde is wel dat de overheid of de burgemeester van de gemeente dit besluit heeft genomen.

Goederentransportverzekering

Met een transportverzekering verzeker je jouw spullen voor schade tijdens transport. Het maakt daarbij niet uit of je de spullen zelf vervoert of dat je dit door een beroepsvervoerder laat doen.

Ik wil mijn goederentransportverzekering tijdelijk stilzetten
Het is niet mogelijk de Goederentransportverzekering tijdelijk stil te zetten. Andere transportrisico's, zoals de opslag van goederen, lopen mogelijk nog door.
Ik heb schade door vertraging of latere levering van goederen
Schade door vertraging of latere levering is alleen verzekerd bij schade aan je vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ongeval. 

Personen- en bestelautoverzekering

Met een bedrijfsautoverzekering ben je verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt met of aan jouw zakelijke voertuigen, aanhangers of werkmaterieel.

Ik wil mijn auto exporteren
De RDW bepaalt dat de geldigheid van een uitvoerkenteken 14 dagen is. Dit is normaal gesproken ook de periode dat de auto bij ons verzekerd kan blijven. Bij vertraging van de export door de coronacrisis verlengen we de dekking tot het moment dat uitvoer van het voertuig weer mogelijk is.
Ik gebruik mijn bedrijfsvoertuig niet of minder

Je kunt de dekking van je voertuig aanpassen. Neem contact op met je adviseur om te kijken naar de mogelijkheden.


Let op: als je voertuig stilstaat, ben je volgens de wet nog wel verplicht het voertuig te verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Om deze dekking stop te zetten, moet je eerst het voertuig schorsen bij het RDW.

Ik vervoer meer producten en diensten naar afnemers of eindklanten

Ga je meer bezorgen of vervoeren met bedrijfsvoertuigen die al verzekerd zijn? Dan is dit meeverzekerd.


Zijn de voertuigen nog niet verzekerd? Neem voor de mogelijkheden contact op met je adviseur.

Mijn rijbewijs verloopt en ik moet een medische keuring ondergaan
Verloopt je rijbewijs en moet je een medische keuring ondergaan om je rijbewijs te verlengen? Dan verlengen we de dekking in ieder geval tot 1 juni 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan deze termijn opnieuw worden verlengd.
Ik richt me op het afhalen en bezorgen van maaltijden
Je bent verzekerd als je maaltijden bezorgt nu je jouw restaurant moet sluiten.

Bezorgen je medewerkers met voertuigen die niet zijn verzekerd op naam van jouw bedrijf? Dan kun je schade aan je medewerkers meeverzekeren op de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen dekking van je Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. Neem hiervoor contact op met je adviseur.
Mijn APK is verlopen en ik kan mijn auto niet laten keuren
Je bent nog steeds verzekerd. Wij verwachten wel dat je niet gaat rijden met een auto waarvan je weet dat deze gebreken, zoals slechte remmen, heeft.

Rechtsbijstandverzekering

Met de bedrijfsrechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij vrijwel al jouw ondernemersactiviteiten.

Ik ben het niet eens met de overheid dat ik mijn bedrijf moet sluiten
Dit soort geschillen zijn niet verzekerd. Het gaat namelijk om wetten en regels die voor iedereen gelden.
Ik heb minder werk voor mijn personeel
Raakt het je als ondernemer financieel? Lees wat je kunt doen.
Ik heb minder werk als ondernemer
Je wilt weten wat dit voor jouw onderneming betekent. Lees wat je kunt doen.

Verzuimverzekering

Is jouw medewerker ziek door het coronavirus en kan hij daardoor niet werken? Dan is verzuim verzekerd.

Mijn medewerker kan niet werken omdat hij in quarantaine zit
Het verzuim van je medewerker is niet verzekerd op de verzuimverzekering. Wij verzekeren de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken is loondoorbetaling niet verzekerd. Bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven. Of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Mijn medewerker is besmet met het coronavirus en kan niet werken
Het verzuim van je medewerker is verzekerd. De oorzaak van de ziekte maakt niet uit.
De hoofdactiviteit of de werkzaamheden veranderen door de genomen maatregelen

Als de hoofdactiviteit binnen jouw bedrijf verandert, dan horen wij dat graag van je. Wij begrijpen dat deze situatie nu vaker voorkomt door de genomen maatregelen rond het coronavirus. Als de nieuwe hoofdactiviteit van tijdelijk aard is (dus tijdens de maatregelenperiode rond het coronavirus) en niet heel erg afwijkt van jouw normale hoofdactiviteit die je bij ons verzekerd hebt dan hoef je dat niet aan ons door te geven. Twijfel je? Bel ons gerust.

Ik heb door het coronavirus geen werk voor mijn medewerkers
Je kunt je medewerkers minder laten werken. Of helemaal laten stoppen met werken. Voor de doorlopende loonkosten van de uren die niet gewerkt worden, kun je een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (Wtv) stopgezet. Deze regeling is vervangen door een andere, ruimere maatregel: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Ik wil mijn medewerker naar een risicogebied sturen
Als werkgever moet je zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat je medewerker ziek wordt. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Doe je dat niet, dan is verzuim van je medewerker mogelijk niet verzekerd.
Mijn medewerker is ziek door het uitvoeren van nevenactiviteiten

Het is belangrijk dat je als werkgever altijd zorgt voor een veilige werkomgeving. De wet vraagt dit ook van jou. Voeren je medewerkers andere werkzaamheden uit? Dan gelden deze regels natuurlijk nog steeds. Het is ook belangrijk dat je medewerkers gekwalificeerd zijn om de veranderde werkzaamheden uit te voeren. Voldoen jij en jouw medewerkers aan deze wettelijke regels? En wordt een medewerker tijdens de periode van de coronamaatregelen ziek? Dan heb je dekking op je Verzuimverzekering.

Wat is de NOW-regeling?

De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 maart. Voorwaarde is dat het bedrijf 3 maanden lang minstens 20% omzetverlies heeft. Voorwaarde is wel dat de ondernemer zijn medewerkers hun reguliere salaris blijft betalen. En tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

Je leest meer over de NOW-regeling op de website van de Rijksoverheid.

 

Veel gestelde vragen NOW-regeling
Door de uitbraak van het coronavirus deden veel werkgevers een aanvraag voor Werktijdverkorting (wtv-regeling). Doordat deze regeling hierop niet berekend was, is de regeling ingetrokken. Daarvoor in de plaats is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gekomen. Met deze regeling kunnen meer werkgevers sneller financieel een tegemoetkoming ontvangen. Had je al Werktijdverkorting aangevraagd? Of ben je benieuwd naar de verschillen tussen de NOW en de wtv-regeling? De overheid zette de meest gestelde vragen voor jou op een rij.

 

Veelgestelde vragen over de NOW-regeling op de website van de Rijksoverheid.

 

Aanvragen tegemoetkoming NOW
Als werkgever kun je sinds 6 april een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Hierdoor kun je jouw medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Op de website van UWV vind je het aanvraagformulier voor deze tegemoetkoming NOW. UWV beoordeelt daarna of je recht hebt op een tegemoetkoming NOW.

 

Tegemoetkoming NOW aanvragen

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?
Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. En geeft een vergoeding voor al je medewerkers. Ziek of niet ziek. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een medewerker door ziekte zijn werk niet kan doen. Krijg je een vergoeding vanuit de NOW voor een zieke medewerker? Dan ontvang je ook (volgens de voorwaarden) uit je verzuimverzekering een vergoeding voor deze zieke medewerker.
Kan ik de verzekerde loonsom verlagen als ik een vergoeding vanuit de NOW krijg?
Nee. Kom je in aanmerking voor de NOW? Dan moet je geen aanpassingen doen in (de verzekerde loonsom van) je verzuim- (en/of WIA-) verzekering(en). De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat je als werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.

WIA-verzekering

Met de WIA-verzekering InkomenVoorElkaar heeft je medewerker ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid. Lees of je medewerker verzekerd is als hij door het coronavirus langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Mijn medewerker komt door het coronavirus in de WIA terecht
Er is dekking op uw WIA-verzekering(en). De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.

Zakenreisverzekering

Controleer het reisadvies op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier zie je voor elke bestemming of er een negatief reisadvies geldt. Een negatief reisadvies geldt voor gebieden met kleurcodes 'rood' en 'oranje'.

Ik moet tijdens mijn zakenreis in quarantaine
Zit je in quarantaine en ben je zelf niet ziek? Dan zijn de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket niet verzekerd.
Ik wil een annuleringsverzekering afsluiten 
Vanaf 17 maart 2020 is er geen dekking als je moet annuleren in verband met het coronavirus. Ongeacht het reisadvies dat op het moment van annuleren is gegeven. En ongeacht het moment van het boeken van de reis. Het coronavirus komt nu wereldwijd voor. Hierdoor spreken we niet meer over een onverwachte gebeurtenis.
Ik ben op zakenreis, maar moet eerder terug vanwege een negatief reisadvies

Heb je een zakenreisverzekering zonder annuleringsdekking? Dan zijn de kosten van het afbreken van de reis niet verzekerd. Je kunt misschien wel (een deel van) de werkelijke gemaakte kosten verhalen bij je reisorganisatie, luchtvaarmaatschappij of het calamiteitenfonds.


Heb je een annuleringsdekking op de zakenreisverzekering met de Model 12511 voorwaarden? Dan zijn de kosten van het afbreken van de reis niet verzekerd.


Heb je een annuleringsdekking op je ZekerInBedrijf zakenreisverzekering? Dan zijn de kosten van het afbreken verzekerd als je meer dan 8 uur eerder naar huis moet en als het gebied tijdens de reis is aangeduid als rood-risicogebied.

Ik ben ziek geworden tijdens mijn zakenreis
Zit je in quarantaine en ben je zelf ziek? Dan zijn de medische kosten, de extra terugreiskosten en extra verblijfkosten die je maakt, verzekerd.

 

Heb je een ZekerInBedrijf zakenreisverzekering? Let dan wel op: bovenstaande is niet verzekerd als de overheid het gebied voor de aanvang van de reis als rood-risicogebied heeft aangeduid. Declareer de medische kosten eerst bij je zorgverzekeraar.
Mijn doorreisluchthaven ligt in een negatief reisadviesgebied
Er is geen dekking op de zakenreisverzekering voor het annuleren van de reis. Ook de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket zijn niet verzekerd.
Ik wil een zakenreis annuleren naar een land met een negatief reisadvies

Bestaande zakenreisverzekering zonder een annuleringsverzekering

Er is geen dekking want er is geen verzekering gesloten voor het annuleringsrisico.

 

Bestaande zakenreisverzekering met annuleringsverzekering volgens de Model 12511 voorwaarden

Er is geen dekking omdat annulering vanwege een negatief reisadvies is uitgesloten.

 

Bestaande zakenreisverzekering met een annuleringsverzekering

Annulering is verzekerd als:

 • Je de annuleringsverzekering afsloot voor 17 maart 2020.
 • De overheid aangeeft dat de bestemming een rood-risicogebied is.
 • Jouw reis voor 20 mei vertrekt. Tot die datum is er een negatief reisadvies.
 • Meer informatie

  Jij kiest hoe je de schade bij ons meldt

  Niemand zit te wachten op schade. Gebeurt het toch? Wij zitten klaar voor jou. Zo zorgen we dat je bedrijf weer snel verder kan.
  Bel ons
  Wij helpen jou graag.
  Wij zitten klaar voor je. Ook als je vragen hebt over je schade.
  Online melden
  24/7 beschikbaar.
  Je kunt eenvoudig je schade online melden. En altijd als het jou uitkomt. Wel zo fijn.
  Spoed
  24/7 bereikbaar.
  Onze alarmcentrale is 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.