Coronavirus

Uw zakelijke verzekeringen en het coronavirus.

Waar gaat uw vraag over?

Wij begrijpen dat u vragen heeft over uw zakelijke verzekeringen en het coronavirus. Bijvoorbeeld als uw medewerker besmet is met het coronavirus. Of als u arbeidsongeschikt bent omdat u ziek bent.
De ingang van het Interpolis-gebouw, aan de Spoorlaan in Tilburg. Het meest recente nieuws van Interpolis vindt u hier.

Algemeen

Lees antwoorden op algemene vragen over uw verzekeringen.

Medewerker in de keuken met de handen over elkaar

Aansprakelijkheidsverzekering

Lees wanneer u verzekerd bent als door u of een medewerker schade ontstaat.

Agrarisch bedrijf

Neem preventiemaatregelen om in bedrijf te blijven. Samen met onze partners in de land- en tuinbouw stelden wij tips voor u op om veilig te blijven ondernemen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Lees wanneer u verzekerd bent als u niet kunt werken door het coronavirus.

Lege bedrijfshal, klaar voor bedrijfsgroei

Bedrijfsmiddelenverzekering

Lees wanneer uw bedrijfsmiddelen verzekerd zijn.

Een heftruck rijdt met een pallet goederen door een magazijn.

Bedrijfsstagnatieverzekering

Lees wanneer u verzekerd bent als u omzetverlies heeft, omdat uw bedrijf stil staat.

Schaduw van een man in een digitale omgeving

Cyberverzekering

Lees wat u kunt doen om de kans op schade door cybercriminelen te verkleinen.

Evenementenverzekering

Lees wanneer uw evenement verzekerd is als u het moet annuleren of uitstellen door het coronavirus. En of u een evenementenverzekering kunt afsluiten voor een bestaand evenement.  

Goederentransportverzekering

Lees wanneer uw goederen verzekerd bij vervoer van en naar uw klant door uzelf of een beroepsvervoerder.

Personen- en bestelautoverzekering

Lees wanneer uw zakelijke voertuigen, aanhangers en werkmaterieel verzekerd zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Lees wanneer u kunt rekenen op juridische bijstand bij uw ondernemersactiviteiten.

Man die in een magazijn aan het werk is met een vorkheftruck.

Verzuimverzekering

Lees wanneer uw medewerker verzekerd is als hij niet kan werken door het coronavirus. 

WIA-verzekering

Lees of uw medewerker verzekerd is als hij door het coronavirus langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Zakenreisverzekering

Lees wat u kunt doen als u een reis boekte naar een gebied waar het coronavirus is vastgesteld. En hoe Interpolis u kan helpen als u nu in een gebied verblijft waar het coronavirus is vastgesteld.

Algemene vragen

Algemene vragen over uw verzekering.

Ik kan mijn premie niet (op tijd) betalen
Heeft u betalingsproblemen door de coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Onze collega’s van Debiteuren Management zijn bereikbaar via 013 462 20 30 of per e-mail via schade.financieel@interpolis.nl.
Mijn omzet en andere bedrijfsgegevens zijn veranderd
U kunt uw verzekering aanpassen. Neem contact op met uw adviseur om de gevolgen hiervan te bespreken. Houdt u er wel rekening mee dat uw verzekeringen gebaseerd zijn op de bedrijfsgegevens over het hele jaar.
Ik wil mijn kortlopende verzekering opzeggen
Is de kortlopende verzekering nog niet ingegaan? Dan kunt u uw verzekering opzeggen en krijgt u de betaalde premie terug. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen. Het gaat om schade die wordt toegebracht tijdens werkzaamheden door u of uw medewerkers.

Inzet van medewerkers met een verlopen BIG registratie
Zet u medewerkers met een verlopen BIG registratie in voor zorgactiviteiten? Dan zijn deze medewerkers tijdelijk meeverzekerd. Voorwaarde is wel dat de BIG registratie niet voor 1 januari 2018 is verlopen. Hierin volgen we het standpunt van het Verbond van Verzekeraars.
Ik richt me op het afhalen en bezorgen van maaltijden
U bent verzekerd als u maaltijden bezorgt nu u uw restaurant moet sluiten.

Bezorgen uw medewerkers met voertuigen die niet zijn verzekerd op naam van uw bedrijf? Dan kunt u schade aan uw medewerkers meeverzekeren onder de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen dekking. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Denkt u dat u besmet bent met het coronavirus? Meld dit bij uw huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering.

Ik ben ziek en wil een uitkering op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering

U heeft alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En u daardoor niet in staat bent om te werken. Heeft u milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.


Op uw verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. In de meeste gevallen zult u herstellen van het coronavirus voor het einde van de eigenrisicoperiode. Bent u op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt de eigenrisicoperiode niet meer. U krijgt mogelijk een hogere uitkering.

Ik kom in de problemen door de coronacrisis en wil graag ondernemersadvies

Wij bieden u 2 mogelijkheden:


Ondernemersadvieslijn: 020 740 05 55
Heeft u vragen over de zakelijke kant van uw onderneming? Bijvoorbeeld over het wegvallen van inkomsten door de coronamaatregelen. En heeft u hierbij hulp nodig of iemand die hierover met u meedenkt. Of heeft u vragen over het invullen van een document of over het contract met uw opdrachtgever of verhuurder? Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij de Ondernemersadvieslijn. Uw vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team met verschillende achtergronden en specialisaties. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw gebruikelijke telefoniekosten. Neem daarvoor tussen 8.00 en 18.00 uur contact op via 020 740 05 55.

HANDS: 0800 022 29 99
Zijn er problemen die u bezighouden, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen? Of ziet u even door de bomen het bos niet meer? U kunt dan rekenen op de ervaren specialisten van HANDS. Zij adviseren u en uw gezinsleden. Over gezondheid, opvoeding en loopbaan. Maar ook over huisvesting en juridische en financiële vragen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw gebruikelijke telefoniekosten. HANDS is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 022 29 99. U mag ook een e-mail sturen naar info@vraaghethands.nl.

 

Lees meer over onze preventiediensten

Ik ben huisarts, tandarts of medisch specialist en mag niet werken omdat ik het virus draag 

Voor medisch specialisten, huisartsen die lid zijn van de LHV of tandartsen die lid zijn van de KNMT geldt een speciale regeling. Mag u uw beroep niet uitoefenen omdat u mogelijk (tijdelijk) drager van een virus en/of bacterie bent? Dan zien wij dat als arbeidsongeschiktheid. Dit geldt ook als u ziekteverschijnselen hebt van het virus en daardoor niet kunt werken. De eigenrisicoperiode van uw verzekering blijft voor u wel van toepassing. Als u geen klachten heeft waardoor u kan werken en/of u geen drager bent maar u volgens de huidige richtlijnen voor het coronavirus toch niet mag werken, zien wij dit niet als arbeidsongeschiktheid.

Ik moet thuis in quarantaine omdat iemand anders besmet is
Deze verzekering is een persoonlijke verzekering. U kunt alleen een uitkering krijgen als u zelf ziek bent en daardoor lichamelijk niet in staat bent om te werken.

Bedrijfsmiddelenverzekering

 

Mijn voorraden lopen op door de coronacrisis

Wij doen tijdelijk geen beroep op onderverzekering. Wanneer uw totale voorraad meer waard is dan het verzekerde bedrag, zullen wij de schade-uitkering niet naar rato verminderen. Wij keren schade uit tot maximaal het verzekerde bedrag. Is de waarde van uw voorraad hoger dan het verzekerd bedrag? Neem dan contact op met uw adviseur om de verzekering aan te passen.

Een deel van mijn bedrijfsinventaris is tijdelijk bij thuiswerkende medewerkers

Schade aan de bedrijfsinventaris die tijdelijk bij uw medewerkers verblijft, is verzekerd.

Bedrijfsstagnatieverzekering

Met de bedrijfsstagnatieverzekering verzekert u uzelf voor het verlies aan brutowinst. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stil ligt door schade aan uw pand.

Ik heb minder omzet door het coronavirus of ik moet mijn bedrijf sluiten van de overheid
Omzetverlies door het coronavirus is niet verzekerd. De bedrijfsstagnatieverzekering keert alleen uit bij materiële schade, zoals door brand of water. Schade door schimmels, bacteriën of virussen is niet verzekerd.

Cyberverzekering

 

Ik maak me zorgen over digitale dreigingen

Cybercriminelen maken gebruik van de angst en onzekerheid over corona. We adviseren extra alert te zijn op phishing e-mails. Ook is het belangrijk rekening te houden met digitale dreigingen bij thuiswerkende medewerkers. Het Nationaal Cyber Security Centrum geeft tips over extra beveiligingsmaatregelen bij het thuiswerken tijdens de coronacrisis op https://www.ncsc.nl/onderwerpen/veilig-thuiswerken.

Evenementenverzekering

Moet u uw geplande evenement uitstellen of annuleren omdat de overheid dit besluit? Dan zijn onkosten verzekerd als u een evenementenverzekering met de rubriek Onkosten heeft afgesloten.

Ik moet mijn geplande evenement annuleren of uitstellen vanwege het coronavirus
Heeft u een evenementenverzekering afgesloten met de rubriek Onkosten (zonder uitsluiting voor het coronavirus)? Dan zijn uw onkosten verzekerd. Uw kosten zijn dan verzekerd zoals in voorwaarden is geregeld. Voorwaarde is wel dat de overheid of de burgemeester van de gemeente dit besluit heeft genomen.
Ik wil mijn geplande evenement uit voorzorg annuleren vanwege het coronavirus
Deze onkosten zijn niet verzekerd. Het evenement moet op last van overheid of door burgemeester van de gemeente afgelast worden.
Ik heb nog geen evenementenverzekering maar wil mijn evenement graag verzekeren vanwege het coronavirus

Bij een nieuwe evenementenverzekering met de rubriek Onkosten is er geen dekking voor de onkosten door het annuleren, onderbreken of voortijdig afbreken van het evenement vanwege het coronavirus.

Goederentransportverzekering

Met een transportverzekering verzekert u uw spullen voor schade tijdens transport. Het maakt daarbij niet uit of u de spullen zelf vervoert of dat u dit door een beroepsvervoerder laat doen.

Ik heb schade door vertraging of latere levering van goederen
Schade door vertraging of latere levering is alleen verzekerd bij schade aan uw vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ongeval. 
Ik wil mijn goederentransportverzekering tijdelijk stilzetten
Het is niet mogelijk de Goederentransportverzekering tijdelijk stil te zetten. Andere transportrisico's, zoals de opslag van goederen, lopen mogelijk nog door.

Personen- en bestelautoverzekering

Met een bedrijfsautoverzekering bent u verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt met of aan uw zakelijke voertuigen, aanhangers of werkmaterieel.

Ik gebruik mijn bedrijfsvoertuig niet of minder

U kunt de dekking van uw voertuig aanpassen. Neem contact op met uw adviseur om te kijken naar de mogelijkheden.


Let op: als uw voertuig stilstaat, ben u volgens de wet nog wel verplicht het voertuig te verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Om deze dekking stop te zetten, moet u eerst het voertuig schorsen bij het RDW.

Ik vervoer meer producten en diensten naar afnemers of eindklanten

Gaat u meer bezorgen of vervoeren met bedrijfsvoertuigen die al verzekerd zijn? Dan is dit meeverzekerd.


Zijn de voertuigen nog niet verzekerd? Neem voor de mogelijkheden contact op met uw adviseur.

Mijn rijbewijs verloopt en ik moet een medische keuring ondergaan
Verloopt uw rijbewijs en moet u een medische keuring ondergaan om uw rijbewijs te verlengen? Dan verlengen we de dekking in ieder geval tot 1 juni 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan deze termijn opnieuw worden verlengd.
Ik wil mijn auto exporteren
De RDW bepaalt dat de geldigheid van een uitvoerkenteken 14 dagen is. Dit is normaal gesproken ook de periode dat de auto bij ons verzekerd kan blijven. Bij vertraging van de export door de coronacrisis verlengen we de dekking tot het moment dat uitvoer van het voertuig weer mogelijk is.
Mijn APK is verlopen en ik kan mijn auto niet laten keuren
U bent nog steeds verzekerd. Wij verwachten wel dat u niet gaat rijden met een auto waarvan u weet dat deze gebreken, zoals slechte remmen, heeft.
Ik richt me op het afhalen en bezorgen van maaltijden
U bent verzekerd als u maaltijden bezorgt nu u uw restaurant moet sluiten.

Bezorgen uw medewerkers met voertuigen die niet zijn verzekerd op naam van uw bedrijf? Dan kunt u schade aan uw medewerkers meeverzekeren op de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen dekking van uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Rechtsbijstandverzekering

Met de bedrijfsrechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische bijstand bij vrijwel al uw ondernemersactiviteiten.

Ik ben het niet eens met de overheid dat ik mijn bedrijf moet sluiten
Dit soort geschillen zijn niet verzekerd. Het gaat namelijk om wetten en regels die voor iedereen gelden.
Ik heb minder werk voor mijn personeel
Raakt het u als ondernemer financieel? Lees wat u kan doen.
Ik heb minder werk als ondernemer
U wilt weten wat dit voor uw onderneming betekent. Lees wat u kunt doen.

Verzuimverzekering

Is uw medewerker ziek door het coronavirus en kan hij daardoor niet werken? Dan is verzuim verzekerd.

Mijn medewerker is besmet met het coronavirus en kan niet werken
Het verzuim van uw medewerker is verzekerd. De oorzaak van de ziekte maakt niet uit.
Mijn medewerker kan niet werken omdat hij in quarantaine zit
Het verzuim van uw medewerker is niet verzekerd op de verzuimverzekering. Wij verzekeren de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken is loondoorbetaling niet verzekerd. Bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven. Of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Ik wil mijn medewerker naar een risicogebied sturen
Als werkgever moet u zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw medewerker ziek wordt. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Doet u dat niet, dan is verzuim van uw medewerker mogelijk niet verzekerd.
Ik heb door het coronavirus geen werk voor mijn medewerkers
U kunt u medewerkers minder laten werken. Of helemaal laten stoppen met werken. Voor de doorlopende loonkosten van de uren die niet gewerkt worden, kunt u een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (Wtv) stopgezet. Deze regeling is vervangen door een andere, ruimere maatregel: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
De hoofdactiviteit of de werkzaamheden veranderen door de genomen maatregelen

Als de hoofdactiviteit binnen uw bedrijf verandert, dan horen wij dat graag van u. Wij begrijpen dat deze situatie nu vaker voorkomt door de genomen maatregelen rond het coronavirus. Als de nieuwe hoofdactiviteit van tijdelijk aard is (dus tijdens de maatregelenperiode rond het coronavirus) en niet heel erg afwijkt van uw normale hoofdactiviteit die u bij ons verzekerd heeft dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Twijfelt u? Bel ons gerust.

Mijn medewerker is ziek door het uitvoeren van nevenactiviteiten

Het is belangrijk dat u als werkgever altijd zorgt voor een veilige werkomgeving. De wet vraagt dit ook van u. Voeren uw medewerkers andere werkzaamheden uit? Dan gelden deze regels natuurlijk nog steeds. Het is ook belangrijk dat uw medewerkers gekwalificeerd zijn om de veranderde werkzaamheden uit te voeren. Voldoen u en uw medewerkers aan deze wettelijke regels? En wordt een medewerker tijdens de periode van de coronamaatregelen ziek? Dan heeft u dekking op uw Verzuimverzekering.

Wat is de NOW-regeling?

De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 maart. Voorwaarde is dat het bedrijf 3 maanden lang minstens 20% omzetverlies heeft. Voorwaarde is wel dat de ondernemer zijn medewerkers hun reguliere salaris blijft betalen. En tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.


U leest meer over de NOW-regeling op de website van de Rijksoverheid.

 

Veel gestelde vragen NOW-regeling
Door de uitbraak van het coronavirus deden veel werkgevers een aanvraag voor Werktijdverkorting (wtv-regeling). Doordat deze regeling hierop niet berekend was, is de regeling ingetrokken. Daarvoor in de plaats is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gekomen. Met deze regeling kunnen meer werkgevers sneller financieel een tegemoetkoming ontvangen. Had u al Werktijdverkorting aangevraagd? Of bent u benieuwd naar de verschillen tussen de NOW en de wtv-regeling? De overheid zette de meest gestelde vragen voor u op een rij.


Veelgestelde vragen over de NOW-regeling op de website van de Rijksoverheid.

 

Aanvragen tegemoetkoming NOW
Als werkgever kunt u sinds 6 april een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Hierdoor kunt u uw medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Op de website van UWV vindt u het aanvraagformulier voor deze tegemoetkoming NOW. UWV beoordeelt daarna of u recht heeft op een tegemoetkoming NOW.


Tegemoetkoming NOW aanvragen

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?
Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. En geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Ziek of niet ziek. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een medewerker door ziekte zijn werk niet kan doen. Krijgt u een vergoeding vanuit de NOW voor een zieke medewerker? Dan ontvangt u ook (volgens de voorwaarden) uit uw verzuimverzekering een vergoeding voor deze zieke medewerker.
Kan ik de verzekerde loonsom verlagen als ik een vergoeding vanuit de NOW krijg?
Nee. Komt u in aanmerking voor de NOW? Dan moet u geen aanpassingen doen in (de verzekerde loonsom van) uw verzuim- (en/of WIA-) verzekering(en). De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat u als werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.

WIA-verzekering

Met de WIA-verzekering InkomenVoorElkaar heeft uw medewerker ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid. Lees of uw medewerker verzekerd is als hij door het coronavirus langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Mijn medewerker komt door het coronavirus in de WIA terecht
Er is dekking op uw WIA-verzekering(en). De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.

Zakenreisverzekering

Controleer het reisadvies op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier ziet u voor elke bestemming of er een negatief reisadvies geldt. Een negatief reisadvies geldt voor gebieden met kleurcodes 'rood' en 'oranje'.

Het coronavirus is geen onverwachte gebeurtenis meer

Het coronavirus komt nu wereldwijd voor. Daarom is het geen onverwachte gebeurtenis meer. Een verzekering kunt u alleen maar afsluiten voor dingen die u niet kunt voorzien. Daarom bieden we niet meer in alle situaties dekking op onze Annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering is onderdeel van de Interpolis Zakenreisverzekering en kunt u daarop meeverzekeren. Er zijn 4 mogelijkheden:

 • Bestaande zakenreisverzekering zonder een annuleringsverzekering: geen dekking.
 • Bestaande zakenreisverzekering met een annuleringsverzekering volgens de Model 12511 voorwaarden: geen dekking.
 • Bestaande ZekerInBedrijf zakenreisverzekering met een annuleringsverzekering: alleen dekking als de bestemming na het boeken een negatief reisadvies krijgt.
 • Het (bij)sluiten van een nieuwe annuleringsverzekering: geen dekking.
Hieronder leest u een verdere toelichting.
Ik moet tijdens mijn zakenreis in quarantaine
Zit u in quarantaine en bent u zelf niet ziek? Dan zijn de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket niet verzekerd.
Ik wil een annuleringsverzekering afsluiten 
Vanaf 17 maart 2020 is er geen dekking als u moet annuleren in verband met het coronavirus. Ongeacht het reisadvies dat op het moment van annuleren is gegeven. En ongeacht het moment van het boeken van de reis. Het coronavirus komt nu wereldwijd voor. Hierdoor spreken we niet meer over een onverwachte gebeurtenis.
Ik ben op zakenreis, maar moet eerder terug vanwege een negatief reisadvies

Heeft u een zakenreisverzekering zonder annuleringsdekking? Dan zijn de kosten van het afbreken van de reis niet verzekerd. U kunt misschien wel (een deel van) de werkelijke gemaakte kosten verhalen bij uw reisorganisatie, luchtvaarmaatschappij of het calamiteitenfonds.


Heeft u een annuleringsdekking op de zakenreisverzekering met de Model 12511 voorwaarden? Dan zijn de kosten van het afbreken van de reis niet verzekerd.


Heeft u een annuleringsdekking op uw ZekerInBedrijf zakenreisverzekering? Dan zijn de kosten van het afbreken verzekerd als u meer dan 8 uur eerder naar huis moet en als het gebied tijdens de reis is aangeduid als rood-risicogebied.

Ik ben ziek geworden tijdens mijn zakenreis
Zit u in quarantaine en bent u zelf ziek? Dan zijn de medische kosten, de extra terugreiskosten en extra verblijfkosten die u maakt, verzekerd.

 

Heeft een ZekerInBedrijf zakenreisverzekering? Let dan wel op: bovenstaande is niet verzekerd als de overheid het gebied voor de aanvang van de reis als rood-risicogebied heeft aangeduid. Declareer de medische kosten eerst bij uw zorgverzekeraar.
Mijn doorreisluchthaven ligt in een negatief reisadviesgebied
Er is geen dekking op de zakenreisverzekering voor het annuleren van de reis. Ook de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket zijn niet verzekerd.
Ik wil een zakenreis annuleren naar een land met een negatief reisadvies

Bestaande zakenreisverzekering zonder een annuleringsverzekering

Er is geen dekking want er is geen verzekering gesloten voor het annuleringsrisico.

 

Bestaande zakenreisverzekering met annuleringsverzekering volgens de Model 12511 voorwaarden

Er is geen dekking omdat annulering vanwege een negatief reisadvies is uitgesloten.

 

Bestaande zakenreisverzekering met een annuleringsverzekering

Annulering is verzekerd als:

 • U de annuleringsverzekering afsloot voor 17 maart 2020.
 • De overheid aangeeft dat de bestemming een rood-risicogebied is.
 • Uw reis voor 20 mei vertrekt. Tot die datum is er een negatief reisadvies.
 • Meer informatie

  Jij kiest hoe je de schade bij ons meldt

  Niemand zit te wachten op schade. Gebeurt het toch? Wij zitten klaar voor jou. Zo zorgen we dat je bedrijf weer snel verder kan.
  Bel ons
  Wij helpen jou graag.
  Wij zitten klaar voor je. Ook als je vragen hebt over je schade.
  Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur (lokaal tarief). In het weekend en op officiële feestdagen zijn we gesloten. Bekijk het keuzemenu.
  Online melden
  24/7 beschikbaar.
  Je kunt eenvoudig je schade online melden. En altijd als het jou uitkomt. Wel zo fijn.
  24/7 beschikbaar. Wij nemen na ontvangst van de schademelding binnen 3 werkdagen contact met je op. Tijdens het melden kun je ook een afspraak voor een videogesprek maken.
  Spoed
  24/7 bereikbaar.
  Onze alarmcentrale is 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.
  24/7 bereikbaar (lokaal tarief).