Uw mening is belangrijk voor ons

Klacht
Bent u ontevreden over ons? Dat vinden wij natuurlijk heel vervelend. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. 
Duim
Compliment
Heeft u een compliment voor ons? Dat vinden wij fijn om te horen. En zo weten we wat belangrijk is om vast te houden.

Meer informatie over klachten

Wanneer kunt u onze reactie verwachten?

Als u bij Interpolis een klacht indient ontvangt u binnen 10 werkdagen onze eerste inhoudelijke reactie. Halen we dat niet? Dan laten we u dat weten. Natuurlijk hoort u dan ook van ons wanneer u wel een reactie van ons kunt verwachten.

Bent u niet tevreden met onze oplossing? 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
U kunt uw klacht melden bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid behandelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. Kifid onderzoekt ook of de klacht klopt en wat er moet gebeuren. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op de website van Kifid. U vindt hier ook een sneltest voor uw klacht en de klachtenprocedure.

 

Zorgverzekering: u kunt een herbeoordeling aanvragen

Wij doen ons best om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met ons eens bent. U vraagt een herbeoordeling schriftelijk aan. In de herbeoordeling geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. Binnen 5 werkdagen sturen wij u een bevestiging van uw aanvraag voor een herbeoordeling. Wij geven binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.

 

Voldoet onze herbeoordeling niet aan uw verwachtingen?

Komt u er samen met ons niet meer uit? Wordt het verzoek om heroverweging afgewezen of reageren wij niet binnen de gestelde termijn? Dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ werkt onafhankelijk en onpartijdig met als doel het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar.


U dient uw klacht schriftelijk in of via www.skgz.nl. Maar let op: de SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2008 brengt de Geschillencommissie niet alleen bindend advies uit voor de hoofdverzekering (basisverzekering) maar ook voor de aanvullende verzekeringen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
Postbus 291 
3700 AG Zeist 
www.skgz.nl
Telefoon: 088 900 69 00 
Fax: 088 900 69 06 
E-mail: info@skgz.nl

 

Een klacht over Pensioenen kunt u ook laten toetsen door de ombudsman Pensioenen

Ons antwoord op klachten over de uitvoering van het pensioenreglement van een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds kunt u laten toetsen bij de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Ombudsman Pensioenen


Burgerlijk rechter
 

U mag altijd naar de burgerlijk rechter stappen. Ook nadat Kifid een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht. Meer informatie vindt u op de rechtspraak.nl. Ook kunt u hier nagaan bij welke rechtbank u terecht kunt. U kunt uw klacht ook melden bij het ODR Platform.

Klachtenrapportage
Wij zijn graag eerlijk en open over de klachten die we ontvangen en behandelen. Bekijk de rapportage van de behandelde klachten in 2019.
Klacht doorgeven per post
Heeft u een klacht? 
Stuur uw klacht naar:
 
Interpolis 
afdeling Klachtenservice 
Postbus 90106 
5000 LA Tilburg

 

Heeft u een klacht over zorg?

Stuur uw klacht naar:

 

Interpolis Zorg Klantsignaalmanagement

Antwoordnummer 2241

8000 VB Zwolle

 

Of bel de Interpolis Zorglijn.

Verbeteringen na reacties
van klanten

Schademelding volgen
Klanten willen online elke stap van het schadeproces volgen. Hebt u een Interpolis Alles in één Polis®? Dan gaan wij ervoor zorgen dat u het schadeproces online kunt volgen. Als u een verkeersschade meldt, is dat al mogelijk. Binnenkort kunt u ook uw woonschades online kunt volgen. 
Duidelijkheid bij overlijden
Voor nabestaanden is het niet altijd duidelijk hoe zij de uitkering van een levensverzekering krijgen. Ook zagen we dat het soms lang duurt voordat we uitkeren. 
Inzicht in verzuimcijfers
Ondernemers met een verzuimverzekering van Interpolis belden ons voor een overzicht met verzuimcijfers van medewerkers. Het duurde 5 werkdagen voordat u een papieren rapport van ons kreeg. Wij verbeterden het proces. Nu kunt u zelf online een rapport downloaden.

Klantonderzoeken

Wij onderzoeken regelmatig hoe u ons waardeert. Ook werken we mee aan onderzoeken van het Verbond van Verzekeraars en VerzekeraarsInBeeld.nl. Meer weten? Bekijk dan onze klanttevredenheidspagina.