Uw mening is belangrijk voor ons

Bent u niet tevreden of juist zeer tevreden over hoe we een verzoek of vraag beantwoord hebben? Laat het ons gerust weten.

Heeft u een klacht?

Bent u ontevreden over ons? Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. We zoeken graag samen met u naar een oplossing. 

Deel uw mening met ons

Hoe heeft u Interpolis ervaren? Of heeft u een compliment voor ons? We horen graag uw mening. Zo weten we wat belangrijk is voor u.

Collega's bespreken een zakelijke case | Interpolis Glashelder Klantpanel, wat vind jij? Denk mee en help ons om onze producten en diensten nog verder te optimaliseren!

Wilt u vaker met ons meedenken?

Heeft u ideeën over hoe Interpolis haar klanten beter kan helpen? Dan willen we u graag in het Interpolis Glashelder Klantpanel!

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn klacht of mening?
U ontvangt binnen 10 werkdagen onze eerste inhoudelijke reactie. Halen we dat niet? Dan laten we u dat weten. Natuurlijk hoort u dan ook van ons wanneer u wel een reactie van ons kunt verwachten.

Zorgverzekeringen
Uw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Binnen 5 werkdagen geven wij u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Lukt dit niet dan informeren wij u.
Ik ben niet tevreden met de oplossing die Interpolis biedt, wat nu?
U kunt uw klacht melden bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid behandelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. Kifid onderzoekt ook of de klacht klopt en wat er moet gebeuren. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op de website van Kifid. U vindt hier ook een sneltest voor uw klacht en de klachtenprocedure.

Zorgverzekering: u kunt een herbeoordeling aanvragen
Wij doen ons best om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met ons eens bent. U vraagt een herbeoordeling schriftelijk aan. In de herbeoordeling geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. Binnen 5 werkdagen sturen wij u een bevestiging van uw aanvraag voor een herbeoordeling. Wij geven binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.


Voldoet onze herbeoordeling niet aan uw verwachtingen?
Komt u er samen met ons niet meer uit? Wordt het verzoek om heroverweging afgewezen of reageren wij niet binnen de gestelde termijn? Dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ werkt onafhankelijk en onpartijdig met als doel het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar.


U dient uw klacht schriftelijk in of via www.skgz.nl. Maar let op: de SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2008 brengt de Geschillencommissie niet alleen bindend advies uit voor de hoofdverzekering (basisverzekering) maar ook voor de aanvullende verzekeringen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
Postbus 291 
3700 AG Zeist 
www.skgz.nl
Telefoon: 088 900 69 00 
Fax: 088 900 69 06 
E-mail: info@skgz.nl


Een klacht over Pensioenen kunt u ook laten toetsen door de ombudsman Pensioenen
Ons antwoord op klachten over de uitvoering van het pensioenreglement van een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds kunt u laten toetsen bij de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Ombudsman Pensioenen


Burgerlijk rechter
U mag altijd naar de burgerlijk rechter stappen. Ook nadat Kifid een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht. Meer informatie vindt u op de rechtspraak.nl. Ook kunt u hier nagaan bij welke rechtbank u terecht kunt. U kunt uw klacht ook melden bij het ODR Platform.

Welke klachten ontvangt Interpolis?
Wij zijn graag eerlijk en open over de klachten die we ontvangen en behandelen. Bekijk de rapportage van de behandelde klachten in 2019.
Kan ik mijn klacht ook per post doorgeven?

Heeft u een klacht? 
Stuur uw klacht naar:
 
Interpolis 
afdeling Klachtenservice 
Postbus 90106 
5000 LA Tilburg

Heeft u een klacht over zorg?
Stuur uw klacht naar:

Interpolis Zorg Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle
Of bel de Interpolis Zorglijn