Jouw mening is belangrijk voor ons

Ben je niet tevreden of juist zeer tevreden over hoe we een verzoek of vraag beantwoord hebben? Laat het ons gerust weten.

Heb je een klacht?

Ben je ontevreden over ons? Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. We zoeken graag samen met jou naar een oplossing.

Deel je compliment met ons

Hoe was jouw ervaring met Interpolis? Deel het met ons! We horen graag jouw mening. Zo weten we wat belangrijk is voor jou.

Vaker met ons meedenken?

Heb je ideeën over hoe Interpolis haar klanten beter kan helpen? Dan willen we je graag in het Interpolis Glashelder Klantpanel!
Collega's bespreken een zakelijke case | Interpolis Glashelder Klantpanel, wat vind jij? Denk mee en help ons om onze producten en diensten nog verder te optimaliseren!

Wil je vaker met ons meedenken?

Heb je ideeën over hoe Interpolis haar klanten beter kan helpen? Dan willen we je graag in het Interpolis Glashelder Klantpanel!

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn klacht of mening?

Je ontvangt binnen 5 werkdagen onze eerste inhoudelijke reactie. Halen we dat niet? Dan laten we je dat weten. Natuurlijk hoor je dan ook van ons wanneer je wel een reactie van ons kunt verwachten.

Ik ben niet tevreden met de oplossing die Interpolis biedt, wat nu?

Wij doen ons best om je klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat je het niet met ons eens bent.

 

Je vraagt een herbeoordeling schriftelijk bij Interpolis aan
In de herbeoordeling geeft je duidelijk aan waarom je het niet eens bent met de afhandeling van je klacht. Binnen 5 werkdagen sturen wij je een bevestiging van je aanvraag voor een herbeoordeling. Wij geven binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op je klacht.

 

Voldoet onze herbeoordeling niet aan je verwachtingen?
Kom je er samen met ons niet meer uit? Wordt het verzoek om heroverweging afgewezen of reageren wij niet binnen de gestelde termijn? Dan kun je hulp vragen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), het Europees ODR Platform of via de rechter.

 1. Kifid
  Je kunt je klacht melden bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat doe je binnen 3 maanden nadat je op de hoogte bent gesteld van ons standpunt. Kifid behandelt je klacht onafhankelijk en onpartijdig. Kifid onderzoekt ook of de klacht klopt en wat er moet gebeuren. Hoe dat in zijn werk gaat lees je op de website van Kifid. Je vindt hier ook een sneltest voor je klacht en de klachtenprocedure.

 2. Klagen bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
  Tuchtrecht is gericht op het waarborgen van een behoorlijk niveau van beroepsuitoefening, terwijl het eerder vermelde Kifid zich bezighoudt met geschillenbeslechting (klachtrecht).
  In het reglement van de Tuchtraad (www.tuchtraadfd.nl) staat beschreven wie met welke soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad.
  Consumenten kunnen in het algemeen niet rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Ook tuchtklachten moet je dus eerst bij Kifid indienen. Ook de voorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid, de Ombudsman Pensioenen en de Letselschaderaad kunnen klachten doorsturen naar de Tuchtraad.

 3. ODR platform
  Het Europees ODR Platform kan je klacht bekijken zonder dat er een rechter nodig is.

 4. Burgerlijk rechter
  Je kunt ook naar de rechter gaan. Als je direct naar de rechter gaat, kies je ervoor om niet naar Kifid en/of de Tuchtraad te gaan. Je kunt jouw klacht daarna niet meer bij Kifid voorleggen. En ga je naar de rechter, dan kost dat geld. Terwijl bemiddeling door Kifid veelal gratis is. Op rechtspraak.nl vind je hierover meer informatie. Ook lees je hier bij welke rechtbank je terecht kunt.

 

Specifiek voor je Zorgverzekering
Voldoet onze herbeoordeling niet aan jouw verwachtingen?
Dan kun je jouw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ werkt onafhankelijk en onpartijdig met als doel het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar.

 

Je dient je klacht schriftelijk in of via www.skgz.nl. Maar let op: de SKGZ helpt je niet meer als een rechterlijke instantie je zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2008 brengt de Geschillencommissie niet alleen bindend advies uit voor de hoofdverzekering (basisverzekering) maar ook voor de aanvullende verzekeringen.


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
Postbus 291 
3700 AG Zeist 
www.skgz.nl
Telefoon: 088 900 69 00 
Fax: 088 900 69 06 
E-mail: info@skgz.nl


Een klacht over Pensioenen kun je ook laten toetsen door de ombudsman Pensioenen
Dit zijn bijvoorbeeld klachten over de berekening van het pensioen, een afwijzing van een aanvraag voor een partnerpensioen of een onjuiste opgave. Kijk voor meer informatie op de website van de Ombudsman Pensioenen.

Kan ik mijn klacht ook per post doorgeven?


Heb je een klacht? 
Stuur jouw klacht naar:
 
Interpolis 
afdeling Klachtenservice 
Postbus 90106 
5000 LA Tilburg

Heb je een klacht over zorg?
Stuur jouw klacht naar:

Interpolis Zorg Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle
Of bel de Interpolis Zorglijn