Kan ik de premie van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aftrekken van de belasting?

De premie van een AOV is voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar van de belasting. Dit doet u door de AOV-premie af te trekken van ‘inkomen uit werk en woning’ (box 1). De AOV-premie behoort dus tot de fiscaal aftrekbare kosten. De voorwaarde is dat de ontvanger van de uitkering (begunstigde) dezelfde persoon is als de verzekeringnemer en premiebetaler.

 

Voorbeeld
Bij een bruto jaarinkomen (belastbaar) van € 40.000,- betaalt u in 2018 40,85% belasting. Een AOV met een premie van € 2.400,- per jaar (€ 200,- per maand) mag u aftrekken van uw jaarinkomen. U betaalt dan jaarlijks € 1.420,- ( € 118,- per maand) aan premie en niet € 2.400,-.

 

De uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt ook belast
Raakt u arbeidsongeschikt? Dan is de uitkering die u ontvangt van ons belast. De uitkering wordt gezien als inkomen. Daarover betaalt u loonbelasting. Deze loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Wij moeten de loonbelasting direct inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Het verzekerde bedrag op uw verzekeringsbewijs is een bruto bedrag. Als u arbeidsongeschikt raakt ontvangt u dus minder dan het verzekerde bedrag (netto uitkering) omdat u hierover nog belasting moet betalen. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het bedrag dat u wilt verzekeren.

 

Voorbeeld
U hebt een bedrag verzekerd van € 40.000,- per jaar. U raakt arbeidsongeschikt voor 50%.
De uitkering bedraagt dan bruto € 20.000,- op jaarbasis (50% arbeidsongeschikt). Deze uitkering geldt als inkomen en moet u optellen bij uw inkomen voor de belasting. De loonbelasting bedraagt in 2018 40,85%. U ontvangt dan van ons een uitkering van € 11.830,-. Voor het bedrag € 20.000,- dat we niet uitkeren (de andere 50%) betaalt u nog AOV-premie. Deze premie blijft in dit geval aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA)
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en in loondienst van uw eigen BV of hebt u een NV of stichting? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook via uw bedrijf of stichting afsluiten. Let wel op de nadelen en risico’s.

  • Ook als uw onderneming de AOV-premie betaalt, is deze aftrekbaar via de Vennootschapsbelasting. De premie in privé betalen en vervolgens aftrekken van de Inkomstenbelasting is meestal gunstiger.
  • Als het slecht gaat met de zaken en uw BV gaat failliet, dan krijgt de curator de regie in handen. De curator kan de AOV opzeggen of geen premie meer betalen. Als u op dat moment arbeidsongeschikt bent, gaat een eventuele uitkering naar de curator, niet naar u. Deze risico's spelen niet als u uw verzekering privé hebt afgesloten.

Laat u dus goed adviseren als u deze vorm van afsluiten overweegt.

Meer informatie

Bekijk wat wel en niet verzekerd is op een Interpolis Arbeidsongeschiktheidsverzekering