inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Waarom leidt een lagere rente tot een hogere premie op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als iemand arbeidsongeschikt is, dan schatten wij in hoe lang dat duurt en hoeveel we in die hele periode moeten uitkeren. Dat kan een periode van tientallen jaren zijn. 

We zetten geld opzij om aan deze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Hierop ontvangen wij een rentevergoeding. Doordat de rente verder is gedaald, moeten we aan het begin van de uitkering meer geld opzij zetten zodat we later voldoende uit kunnen keren.

Dit geld komt uit de premies die betaald worden door alle klanten. Deze premie moeten we daarom verhogen.