Waarom leidt een lagere rente tot een hogere AOV premie?

Wanneer iemand arbeidsongeschikt is, schatten wij in hoelang dat duurt en hoeveel we over deze periode moeten uitkeren. Dat kan een lange periode zijn, soms wel tientallen jaren. We zijn verplicht een bedrag opzij te zetten waarmee we de uitkering gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid kunnen betalen. Hierbij houden we rekening met de rente die we ontvangen over dat gereserveerde bedrag. Doordat de rente verder is gedaald, moeten we aan het begin van de looptijd meer geld opzij zetten zodat we later voldoende uit kunnen keren.