Wat veranderde er per 1 juli 2017 in de Arbowet?

Per 1 juli 2017 wijzigde de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De nieuwe Arbowet richt zich nadrukkelijk op (betere) preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is erg belangrijk. De positie van de bedrijfsarts en de randvoorwaarden voor zijn handelen zijn ook verbeterd.

Wat veranderde er per 1 juli 2017?

We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij:
 • De afspraken over arbodienstverlening worden schriftelijk vastgelegd in een wettelijk verplicht ‘Basiscontract’ tussen werkgever en arbodienstverlener (bedrijfsarts of arbodienst).
 • De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en heeft een klachtenprocedure.
 • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen die de werkgever kan nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
 • De bedrijfsarts overlegt met, geeft adviezen aan en werkt samen met de preventiemedewerker(s) en de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
 • Open spreekuur: iedere medewerker mag de bedrijfsarts bezoeken, ook als hij (nog) niet ziek is.
 • Een zieke medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De benoeming de preventiemedewerker en de invulling van zijn rol is voortaan met instemming van het medezeggenschapsorgaan.
 • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Inspectie SZW gaat handhaven op het hebben van een basiscontract. Ook de onderdelen van het contract zijn handhaafbaar.

Wat veranderde er voor jou?

Heb jij:
 • Verzuim op Interpolis ZekerVanJeZaak:
  Je hoeft geen actie te ondernemen. Een Basiscontract wordt wettelijk verplicht. Je hebt via de Verzuimverzekering een Basiscontract arbodienstverlening, dat wordt uitgevoerd door de arbodienst.
 • Interpolis Verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening:
  Je hoeft geen actie te ondernemen. Een Basiscontract wordt wettelijk verplicht. Je hebt via de Verzuimverzekering een Basiscontract arbodienstverlening, dat wordt uitgevoerd door de arbodienst.
 • Interpolis Verzuimverzekering exclusief arbodienstverlening:
  Je moet zelf tijdig een Basiscontract arbodienstverlening regelen. Als je dit nog niet hebt. Of de verzekering aanpassen naar een verzekering inclusief arbodienstverlening. Hiervoor neem je contact op met je Rabobank.

Wat doen wij verder nog?

We passen de tekst op de polis en in de voorwaarden aan. Dit doen we bij de verlenging van je polis per 1 januari 2018. Ruim op tijd. Want op 1 juli 2018 moet dit voor alle klanten geregeld zijn. In praktijk merkte je na 1 juli 2017 geen verschil in je verzekering.

Wat moet je zelf nog doen?

De nieuwe wet richt zich nadrukkelijker op preventie. Het hebben van een preventiemedewerker binnen de onderneming is al langere tijd verplicht. Heb je nog geen preventiemedewerker binnen je onderneming? Dan moet je deze zo snel mogelijk aanstellen. Heeft de onderneming 25 of minder medewerkers? Dan mag je als werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op je nemen.

Wat veranderde er voor nieuwe klanten?

We verduidelijkten de tekst op de offerte, de polis en in de voorwaarden. Nieuwe klanten zien dit direct. Kijk voor meer informatie over de nieuwe arbeidsomstandighedenwet op het Arboportaal.