Glastuinbouw veiligheid en preventie. De grootste risico's en tips om schade te voorkomen of beperken,

Veiligheid.

Verzekeren?

Via de Rabobank

Neem voor agrarische verzekeringen van Interpolis contact op met de Rabobank of met een onafhankelijke assurantietussenpersoon.

Top 5 risico's Glastuinbouw

De glastuinbouw is volop in beweging. Nieuwe mogelijkheden bieden mooie kansen, maar ook nieuwe risico’s voor glastuinbouwbedrijven. Samen met onze klanten, adviesraden en organisaties in de glastuinbouw zoeken wij naar passende oplossingen voor nieuwe risico’s. Die passende oplossing hoeft wat ons betreft niet uit een verzekering te bestaan. Want in sommige gevallen hebt u meer aan een dienst, aan een preventie- of bouwadvies, of aan snelle hulp bij calamiteiten. Uw bedrijfscontinuïteit is altijd ons uitgangspunt.
Preventie glastuinbouw warmtekrachtkoppeling
5

5
Uitval van de warmtekrachtkoppeling

Als uw warmtekrachtkoppeling (WKK) of middenspanningsinstallatie uitvalt, ligt uw hele bedrijf stil. Goed onderhoud verkleint de kans op stilstand.
Glastuinbouw preventie wateroverlast
4

4
Wateroverlast

Bij hevige regenval kan de capaciteit van de goot en afvoer onvoldoende zijn. Regenwater stroomt dan de kas in. Over de rand van een open stalen goot,  vanuit de condenskamer van de goot, via gebroken ruiten, of via de grond. Dit water kan leiden tot ziekten in uw gewas en schade voor uw bedrijf. Lees onze tips om de kans op overlopen goten te verkleinen en schade bij overlopen goten te beperken.
Glastuinbouw storm
3

3
Storm

Een flinke storm kan in 1 klap een enorme hoeveelheid kasruiten vernielen. Reparatie van ruiten na een storm levert de laatste jaren problemen. Dit komt door strengere veiligheidseisen en afname van direct inzetbare beglazers. Vertraging in het herstel beïnvloedt het kasklimaat en leidt tot meer schade aan gewassen. 
Glastuinbouw schermdoek
2

2
Brandbaar schermdoek

Het risico van brandbare schermdoeken is groot. Zij zorgen voor een snelle verspreiding van een brand in de kas. 

Vanaf 1 januari 2017 verzekert Interpolis glastuinbouwbedrijven alleen tegen brand als zij brandvertragend schermdoek hebben.
Preventie glastuinbouw watersilo
1

1
Watersilo klapt

Roest verzwakt de conditie van stalen siloplaten. Als een watersilo verzwakt is, is de kans op openbarsten groot. De oorzaak van roest aan de binnenkant is meestal lekkage door slijtage van het silofolie of een hoge grondwaterstand. Helaas is roest niet altijd van de buitenkant te zien.