Zo kijken wij naar dit onderwerp:

Twee vrouwen die samen aan een bureau zitten en op de computer aan het werk zijn

Voorkomen is beter dan genezen

Van risico-inzicht naar oplossingen
Zéker als het gaat over de fysieke of mentale gezondheid van jouw mensen. Het beperken van risico's begint bij het hebben van de juiste inzichten. We inspireren je daarom met actuele informatie. Ook werken we, samen met ondernemers en experts, aan oplossingen en diensten om uitval te voorkomen. Krijg je daar toch mee te maken? Dan zijn we er voor je met onze zakelijke verzekeringen.
Man die op de rand van een bed zit met zijn hoofd in zijn handen

Opvallend lage verzuimcijfers, maar de verzuimduur loopt op

Onze inzichten over het mkb
Cijfers van Interpolis laten de afgelopen jaren steeds een toename zien in ziekteverzuim bij medewerkers. Maar in de eerste 8 weken van 2021 zijn de verzuimcijfers juist uitzonderlijk laag. Het aantal ziekmeldingen lag in deze periode 35% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verzuimduur blijft wel verder oplopen.
Vrouw die achter de laptop zit en zichtbaar hoofdpijn heeft

Arbeidsongeschiktheid neemt toe onder zzp'ers

Onze inzichten over zzp'ers
Wist je dat 1 op de 4 ondernemers arbeidsongeschikt raakt? Onder zzp'ers zien we een toename in arbeidsongeschiktheid. Daarvoor zijn 2 hoofdoorzaken:
  1. De snelle groei van het aantal mentale klachten. Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen mensen het risico op een burn-out of andere mentale klachten.
  2. Een verkeerde houding, overbelasting en spanningen zorgen voor fysieke klachten bij ondernemers.

Krijg inzicht in jouw situatie

Thuiswerken blijft, zo blijkt uit onze Bedrijvenmonitor. Bijna 60% van het groot-mkb en 45% van het klein-mkb zegt thuiswerken te blijven stimuleren. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat ondernemers zich druk maken over de gezondheid van hun personeel tijdens het thuiswerken én over het verzuim. Met onze ThuiswerkWijzer en WerkgelukScan breng je in beeld wat voor jouw bedrijf de gevolgen zijn van het vele thuiswerken.

Vrouw die aan het werk is

WerkgelukScan

De WerkgelukScan is een wetenschappelijk gevalideerde scan die je kan delen met jouw thuiswerkende medewerkers. Deze scan geeft hen inzicht in hun werkgeluk-score, aandachtspunten én hoe zij hiermee aan de slag kunnen. 
Man die aan een bureau zit en aan het werken is

ThuiswerkWijzer

Thuiswerken vergroot de kans op (fysieke) klachten. Daarom ontwikkelen we op dit moment de ThuiswerkWijzer. Een tool die jou inzicht en advies geeft over hoe je zorgt voor een gezonde thuiswerksituatie voor medewerkers. 

Oplossingen en preventiediensten

Samen met ondernemers en experts ontwikkelen we oplossingen en diensten om de mentale en fysieke weerbaarheid van jezelf en je medewerkers te vergroten. Om zo uitval te voorkomen.
Vrouw die ziek op de bank ligt en haar neus snuit

Verzuim voorkomen

Door medewerkers te helpen om fysiek en mentaal fit te blijven, maak je werk van duurzame inzetbaarheid. Dit leidt tot meer werkplezier, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Onze preventiediensten helpen hierbij.
Man die aan het hardlopen is

Arbeidsongeschiktheid voorkomen

Uitval door arbeidsongeschiktheid wil je voorkomen. Daarom bieden we preventiediensten aan. Zoals hulp van een online psycholoog, een fysiofitheidscan en een monitor voor duurzame inzetbaarheid.
Man die in zijn bloemenwinkel aan het werk is

Verzuim

verzeker je met de verzuimverzekering Interpolis ZekerVoorJePersoneel®

  • kosten van loondoorbetaling als een medewerker ziek is (maximaal 2 jaar)
  • online cursus die helpt risico's te herkennen en verzuim te voorkomen
  • aanvullend te verzekeren: kosten voor verzuimmanagement
Man die op de computer aan het werk is

Arbeidsongeschiktheid

verzeker je met de Interpolis arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV)

  • maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  • arbeidsongeschiktheid bij ziekte, burn-out, zwangerschap of een ongeval
  • persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid