Zo kijken wij naar dit onderwerp:

Twee vrouwen die samen aan een bureau zitten en op de computer aan het werk zijn

Van inzicht in risico's naar oplossingen

Voorkomen is beter dan genezen
Zeker als het gaat over de fysieke of mentale gezondheid van jezelf en jouw medewerkers. Het beperken van risico's begint bij het hebben van de juiste inzichten. We inspireren je daarom met actuele informatie. Ook werken we, samen met ondernemers en experts, aan oplossingen en diensten om uitval te voorkomen. Krijg je daar toch mee te maken? Dan zijn we er voor je met onze zakelijke verzekeringen.
medewerkers van een mkb-bedrijf in overleg

Zorgen in het mkb over behoud en werving van personeel

Het behouden en werven van personeel blijft binnen het mkb de grootste zorg, blijkt uit de Interpolis BedrijvenMonitor van september 2021. Andere inzichten:
 • Mkb-bedrijven verwachten de komende periode het meest te investeren in het vinden van nieuw personeel.
 • De zorgen over hoge werkdruk bij werknemers nemen toe.
 • Iets meer dan 1 op de 3 bedrijven voert beleid op duurzame inzetbaarheid.
 • Het gemotiveerd houden van werknemers is voor mkb'ers de belangrijkste reden om te investeren in personeel.
 • Ondernemers investeren het vaakst in het bieden van een goede werkomgeving, flexibele werkuren en teamuitjes.
Vrouw die achter de laptop zit en zichtbaar hoofdpijn heeft

Arbeidsongeschiktheid neemt toe onder zzp'ers

Wist je dat 1 op de 4 ondernemers arbeidsongeschikt raakt? Onder zzp'ers zien we een toename in arbeidsongeschiktheid. Daarvoor zijn 2 hoofdoorzaken:
 1. De snelle groei van het aantal mentale klachten. Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen mensen het risico op een burn-out of andere mentale klachten.
 2. Een verkeerde houding, overbelasting en spanningen zorgen voor fysieke klachten bij ondernemers.

Krijg inzicht in jouw situatie

Thuiswerken blijft, zo blijkt uit onze Bedrijvenmonitor. Bijna 60% van het groot-mkb en 45% van het klein-mkb zegt thuiswerken te blijven stimuleren. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat ondernemers zich druk maken over de gezondheid van hun personeel tijdens het thuiswerken én over het verzuim. Met onze ThuiswerkWijzer en WerkgelukScan breng je in beeld wat voor jouw bedrijf de gevolgen zijn van het vele thuiswerken.

Vrouw die aan het werk is

WerkgelukScan

De WerkgelukScan is een wetenschappelijk gevalideerde scan die je kan delen met jouw thuiswerkende medewerkers. Deze scan geeft hen inzicht in hun werkgeluk-score, aandachtspunten én hoe zij hiermee aan de slag kunnen. 
Man die aan een bureau zit en aan het werken is

ThuiswerkWijzer

Thuiswerken vergroot de kans op (fysieke) klachten. Daarom ontwikkelen we op dit moment de ThuiswerkWijzer. Een tool die jou inzicht en advies geeft over hoe je zorgt voor een gezonde thuiswerksituatie voor medewerkers. 

Oplossingen en preventiediensten

Samen met ondernemers en experts ontwikkelen we oplossingen en diensten om de mentale en fysieke weerbaarheid van jezelf en je medewerkers te vergroten. Om zo uitval te voorkomen.
Vrouw die ziek op de bank ligt en haar neus snuit

Verzuim voorkomen

Door medewerkers te helpen om fysiek en mentaal fit te blijven, maak je werk van duurzame inzetbaarheid. Dit leidt tot meer werkplezier, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Onze preventiediensten helpen hierbij.
Man die aan het hardlopen is

Arbeidsongeschiktheid voorkomen

Uitval door arbeidsongeschiktheid wil je voorkomen. Daarom bieden we preventiediensten aan. Zoals hulp van een online psycholoog, een fysiofitheidscan en een monitor voor duurzame inzetbaarheid.

Verzuim

verzeker je met de verzuimverzekering Interpolis ZekerVoorJePersoneel®

 • kosten van loondoorbetaling als een medewerker ziek is (maximaal 2 jaar)
 • online cursus die helpt risico's te herkennen en verzuim te voorkomen
 • aanvullend te verzekeren: kosten voor verzuimmanagement

Arbeidsongeschiktheid

verzeker je met de Interpolis arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV)

 • maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsongeschiktheid bij ziekte, burn-out, zwangerschap of een ongeval
 • persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid