De laatste inzichten uit de Interpolis BedrijvenMonitor:

Een vrouw met een wit t-shirt zit op een yogamat in de woonkamer en mediteert met haar ogen dicht.

Klantenwerving en binding ook in 2024 speerpunt.

Voor 2024 viel ons het volgende op:

  • Ondernemers zijn kritischer dan vorig jaar, maar blijven optimistisch over de toekomst.
  • Inflatie en cybercriminaliteit geven de nodige zorgen voor 2024.
  • 87% acht het (zeer) waarschijnlijk dat hun onderneming eind 2024 nog bestaat.

Vertrouwen mkb groeit, maar zorgen over regeldruk.

Voor februari 2024 viel ons het volgende op:

  • Het ondernemersklimaat laat een hoger gemiddeld rapportcijfer zien van 6,8. 
  • 63% van de mkb'ers maakt zich zorgen over het vinden en behouden van personeel.
  • Mkb'ers blijven zich zorgen maken over moeten voldoen aan wet- en regelgeving.

Klantwerving en -behoud blijft belangrijk.

Voor november 2023 viel ons het volgende op:

  • Zorgen voor zzp'ers rondom de impact van inflatie vertonen een dalende trend sinds augustus.
  • 2 op de 5 mkb'ers geven aan dat hun bedrijf een beleid voor duurzame inzetbaarheid heeft.
  • Toenemende zorgen over moeten voldoen aan wet- en regelgeving zien we bij zowel zzp'ers als mkb'ers.

Maak werk van betekenisvol ondernemen.

Groen Dak van Interpolis dat wordt aangelegd

Een veilige en duurzame bedrijfslocatie.

In een veilige en duurzame werkomgeving is de kans op schade kleiner.

Brand, cyberaanvallen, bedrijfsongelukken en waterschade wil je als ondernemer het liefst voorkomen. Gelukkig kun je hier zelf veel aan doen. Hoe veilig en duurzaam is jouw bedrijfslocatie?
Twee mannen in een werkplaats

Aandacht voor mentale en fysieke weerbaarheid.

Je wil goed zorgen voor je bedrijf, je medewerkers én jezelf.

Dan helpt het om extra aandacht te besteden aan het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid in jouw bedrijf. Dit zorgt namelijk voor een hogere productiviteit, een betere werk-privébalans en minder uitval.
Elektrische auto die wordt opgeladen

Duurzaam en veilig zakelijk vervoer.

Je wil ervoor zorgen dat je medewerkers en jijzelf veilig op weg kunnen.

En dat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst van mobiliteit. Op het gebied van veiligheid en duurzaamheid is er nog een wereld te winnen. Hoe maak jij het zakelijke vervoer binnen jouw bedrijf schoner, slimmer en veiliger?

Over de BedrijvenMonitor:

Logo van de Interpolis BedrijvenMonitor

Elke maand onderzoeken we het ondernemersklimaat.

De BedrijvenMonitor is een initiatief van Interpolis. Ruim 500 zzp'ers en mkb'ers werken er aan mee. Zij krijgen elke maand vragen en stellingen voorgelegd. Onder meer over investeringsbereidheid, kansen en bedreigingen. De onderzoeken worden uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van Interpolis.