Vrouw met krullen zit achter laptop, op de achtergrond pratende mannen

Op zoek naar hulp om ziekteverzuim te voorkomen?

Met onze preventiediensten verbeter je de gezondheid en vergroot je de inzetbaarheid van je medewerkers. 

Deze zijn gericht op jou als werkgever. Je kiest zelf wat je wilt gebruiken en wanneer. Soms vergoeden wij de kosten. Dat verschilt per dienst en wat je hebt verzekerd. Dit staat per dienst uitgelegd. We bieden ook preventiediensten aan voor jouw medewerkers.

Benieuwd wat je medewerker kan doen?

Deze preventiediensten bieden wij aan:

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Als werkgever met personeel moet je een (RI&E) uitvoeren. Daarmee breng je alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart. In een plan van aanpak beschrijf je hoe je de risico’s oplost.

Je kunt de RI&E zelf uitvoeren of uitbesteden. Wij helpen bij de wettelijk verplichte toetsing van de RI&E.

Heb je een verzuimverzekering inclusief verzuimmanagement? Dan is de toetsing gratis. Interesse? Bel ons op (013) 46 293 33 (optie 4).

Preventief spreekuur voor medewerkers

Met deze dienst kunnen jouw medewerkers advies inwinnen bij een bedrijfsarts. Nog voordat ze met verzuim te maken krijgen. Ze krijgen advies over werkgerelateerde situaties en oplossingen.

Bij een verzuimverzekering inclusief verzuimmanagement is deze dienst gratis. Je medewerker kan direct contact opnemen met je arbodienst:

Zorg van de Zaak: 088-277 88 52

Expereans: 0183 699 400

Interpolis preventiemedewerker

De werkgever blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de RI&E. Maar een preventiemedewerker heeft een cruciale rol in een bedrijf. Zij waarborgen de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Ook zorgen ze dat de verplichtingen uit de Arbowet worden nageleefd.

In onze gratis e-learning ontdek je welke taken bij deze rol horen. En je krijgt een certificaat na afronding.

Een man zit aan een bureau met een tablet in zijn handen.

Maak in 3 stappen een RI&E

  1. Welke risico's loop jij als werkgever?
    Breng ze in kaart. Kijk naar de fysieke en emotionele risico's van je werknemer.

  2. Maak een plan van aanpak.
    Zet daarin hoe je de risico's gaat oplossen en welke maatregelen je neemt.

  3. Laat je RI&E door ons toetsen.
    Gratis voor klanten met een verzuimverzekering inclusief verzuimmanagement.

Bel ons op 013 462 93 33 (optie 4). 

Man zit op een bankje te bellen.

Zoek je een andere oplossing?

Wij denken graag met je mee.

Niet elk bedrijf is hetzelfde. Het kan zijn dat jij een andere oplossing zoekt dan wat wij aanbieden. Is dat zo? Vul dan het contactformulier in. Dan gaan we met elkaar in gesprek.


Op zoek naar diensten voor jouw medewerkers? 

Veelgestelde vragen

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers betekent dat zij op lange termijn inzetbaar zijn én blijven in hun werk. Op een gezonde manier, waarbij de medewerkers toegevoegde waarde leveren. De basis voor duurzaam inzetbare medewerkers is het vergroten van werkplezier. Doorlopende aandacht voor hun inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling is daarbij belangrijk. Het doel is om hen tijdens hun loopbaan een passende rol te kunnen (blijven) bieden. Zowel binnen uw bedrijf als bij eventuele toekomstige werkgevers.
Waarom is duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk?
Het heeft voordelen als medewerkers op lange termijn goed inzetbaar zijn. Zij kunnen er mee omgaan als hun takenpakket verandert of als hun loopbaan wijzigt. Bijvoorbeeld doordat er ontwikkelingen zijn in de organisatie die invloed hebben op hun functie. Aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is dan ook belangrijk. Zo blijven zij gezond, met plezier en productief aan het werk. Nu en in de toekomst.
Wat is het voordeel van duurzame inzetbaarheid voor mijn bedrijf?
Aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft voordelen voor uw bedrijf. U investeert dan namelijk in medewerkers die nu én in de toekomst meerwaarde blijven leveren. De mogelijkheid om het verzuim te beperken, is een groot voordeel. Op een gezonde, veilige en vitale manier werken is voor iedereen belangrijk. Als medewerkers zich fysiek en mentaal fit voelen, presteren zij beter en zijn ze minder vaak ziek. Ook financiële en sociale gezondheid dragen daaraan bij. Zorgen voor een omgeving waarin mensen gezond, veilig en vitaal werken, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en van u als werkgever.
Zijn er subsidiemogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid?

Sectoren kunnen sinds 1 februari 2021 gebruikmaken van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU). Deze subsidieregeling komt vanuit het Pensioenakkoord. Hiermee ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan medewerkers die het werken niet volhouden tot de AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld omdat het werk te zwaar is.

 

Vanaf 1 februari 2021 is het voor samenwerkingsverbanden mogelijk om een aanvraag te doen voor een vaste subsidie van € 20.000,- voor een sectoranalyse. En vanaf 1 juni voor een activiteitenplan. Deze regeling loopt tot en met 2025. In totaal is 1 miljard euro aan subsidies beschikbaar.