Transportverzekering ZekerInBedrijf

Verzeker schade aan eigen goederen die vervoerd worden

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • u verzekert standaard 20% van de te verwachten winst op nog niet verkochte artikelen van inkomende zendingen
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Transport­verzekering?

U verzekert zich tegen materiële schade aan en verlies van uw handelsgoederen tijdens vervoer. Het is daarbij niet belangrijk welke afspraken u maakte over de levering. Los van de leveringscondities bepaalt u zelf of de schade wel of niet ten laste van uw polis komt. U kiest uit 3 dekkingen.

Basis

Evenementen

Uitgebreid

Evenementen en diefstal

Top

All-risk

 
Aanvaring, stranden, zinken van het vaartuig dat de goederen vervoert
Aanrijding of botsing van het voertuig dat de goederen vervoert
Neerstorten of een ander ongeval van het vliegtuig dat de goederen vervoert
Schade door brand of ontploffing
Vallen tijdens laden of lossen
Waardevermindering door beschadiging of verlies van de verpakking
Schade aan hulpmaterialen die bedoeld zijn om goederen te verplaatsen
Schade aan persoonlijke zaken van de chauffeur of bijrijder van het vervoermiddel
Diefstal of vermissing van goederen bij vervoer door een professioneel vervoerder
Diefstal van goederen na braak aan het vervoermiddel of het pand waarin het vervoermiddel is gestald
Diefstal van hulpmaterialen die bedoeld zijn om de goederen te verplaatsen
Iedere gebeurtenis waardoor de goederen worden beschadigd of verloren gaan
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.