Verschillende kamers in een grote ruimte. Met huurdersbelang van Interpolis verzekert u de aangebrachte verbeteringen in uw gehuurde pand.

Huurdersbelangverzekering ZekerInBedrijf

Verzeker schade aan uw huurdersbelang

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • u krijgt een waardebepaling op afstand met garantie tegen onderverzekering
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Huurdersbelangverzekering?

Bent u huurder van een bedrijfsgebouw en doet u aanpassingen of verbeteringen? Of staat in de huurovereenkomst dat u schade aan bepaalde onderdelen van het gebouw moet betalen? Dan verzekert u schades aan deze aanpassingen, verbeteringen en onderdelen met de Huurdersbelangverzekering. Ook verbeteringen aan het gebouw die u ter betaling hebt overgenomen, vallen onder het huurdersbelang. U kiest uit 3 dekkingen.

Brand/Storm
Uitgebreid
Top
 
Schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning
Schade door storm (vanaf windkracht 7)
Schade aan de tuin, bestrating of andere vorm van verharding
Schade door inbraak of diefstal van onderdelen van het huurdersbelang
Schade door vandalisme
Schade door water uit een waterinstallatie die plotseling kapot is
Schade door het gewicht van water op het dak
Schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Schade door hagel
Schade door het gewicht van sneeuw
Schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, steigers of hoogwerkers

Optioneel

Schade door een andere plotselinge gebeurtenis

Optioneel

Aanvullend te verzekeren

Ruitbreuk
Verzekerd voor ruitbreuk
Schade aan de ruiten van uw gebouw verzekert u met de aanvullende dekking Ruitbreuk. U verzekert de ruiten die bedoeld zijn om licht binnen te laten. Ook kunststof ruiten, lichtkoepels, dakramen en de materialen op de ruit zijn verzekerd. Onder deze dekking verzekert u ook dubbel glas dat lek is. U krijg de kosten vergoed die nodig zijn om direct dreigende schade te voorkomen. Ook kosten van experts en kosten om scherven van de ruiten op te ruimen, zijn verzekerd.
Milieuschade
Verzekerd voor milieuschade
De extra kosten die u maakt door verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater door een gebeurtenis, verzekert u met de aanvullende dekking Milieuschade. U verzekert de schoonmaakkosten voor de grond, het grondwater of het oppervlaktewater. Ook schade die ontstaat door het schoonmaken, is verzekerd. Net als schade aan ondergrondse pijpen of leidingen die ontstaat door de verontreiniging.
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.