Inventarisverzekering ZekerInBedrijf

Verzeker schade aan uw inventaris

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • ook volledige machinebreukdekking mogelijk
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Inventarisverzekering?

U verzekert uw losse zaken in het bedrijf die niet voor verkoop bedoeld zijn. Tot de inventaris behoren alle zaken die de u nodig hebt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen. Bijvoorbeeld computers, bureaus, stoelen of gereedschap. Maar ook zonweringen, rolluiken, antennes, schotels, lichtreclames en reclameborden.

Brand / Storm
Uitgebreid
Top
 
Schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning
Schade door storm (vanaf windkracht 7)
Schade door inbraak of diefstal uit een gebouw
Schade door vandalisme in een gebouw
Schade door water uit een waterinstallatie die plotseling kapot is
Schade door het gewicht van water op het dak
Schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Schade door hagel
Schade door het gewicht van sneeuw
Schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, steigers of hoogwerkers
Schade door een andere plotselinge gebeurtenis

Aanvullend te verzekeren

Eigen Gebrek
Verzeker schade aan apparaten de onderdeel zijn van de inventaris
Met de aanvullende dekking Eigen Gebrek verzekert u schade aan de apparaten die onderdeel zijn van de inventaris. U bent verzekerd bij een gebrek in het apparaat zelf, als de schade ontstaat binnen 5 jaar nadat het apparaat nieuw is gekocht. Ook in geval van schade door foutief gebruik of een bedieningsfout, bent u verzekerd. Beschadiging of niet goed werken van software valt niet onder deze dekking.
Buiten het gebouw
Inventaris buiten het gebouw verzekerd
Alle inventaris die buiten uw eigen locatie is, kunt u aanvullend verzekeren. U hoeft draagbare kantoorapparatuur, zoals laptops of beamers, niet per stuk op te geven. Wel zo makkelijk! Bovendien kunt u ook niet-draagbare objecten, zoals aggregaten of bronbemalingspompen, verzekeren als u deze aan ons opgeeft.
Geld
Verzeker het verlies van geld
Als u geld verliest, dan bent u daar met deze aanvullende dekking voor verzekerd. Bijvoorbeeld in geval van geldverlies door diefstal, afpersing, bedreiging met geweld of het aannemen van vals geld. Maar ook het verlies van geld door ontploffing, bliksem of storm (vanaf windkracht 7) is verzekerd. De dekking geldt in een gebouw op het risicoadres, tijdens vervoer in Nederland en in een woning of hotel in Nederland.
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.