Zakelijke Rechtsbijstandverzekering ZekerInBedrijf

Verzekerd van juridische bijstand bij een geschil

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • volledige dekking voor rechtsbijstand, inclusief incasso
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering?

Met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische bijstand bij vrijwel al uw ondernemersactiviteiten. U krijgt rechtsbijstand bij geschillen over sociale wetgeving, bedrijfspand, verzekeringen, vergunningen, incasso en geschillen met leveranciers en afnemers. U krijgt deze rechtsbijstand van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Aanvullend te verzekeren

Arbeid
Verzeker rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen
Met de aanvullende dekking Arbeid bent u verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld wanneer u een conflict hebt met een (ex-)werknemer of stagiair. Ook bent u verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.
Verhuur
Verzeker rechtsbijstand bij geschillen over verhuur
Met de aanvullende dekking Verhuur bent u verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met de verhuur van uw gebouw of grond. Bijvoorbeeld wanneer u een conflict hebt met een huurder of pachter. Ook bent u verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.