Juridische geschillen met leveranciers en klanten voorkomen als omzet daalt

1 op de 3 ondernemers geeft aan dat de omzet het afgelopen jaar is gedaald. En 1 op de 5 ondernemers maakt zich zorgen over het moeten terugbetalen van de ontvangen coronasteun. Dit komt naar voren uit de maandelijkse BedrijvenMonitor. Interpolis ziet daarbij dat het aantal incassozaken sinds lange tijd een kleine toename laat zien. Hoe voorkom je als ondernemer dat je juridische geschillen of incassozaken krijgt met leveranciers of afnemers?

De afgelopen 2 jaar hebben veel ondernemers financiële steun gekregen vanuit de overheid om het wegvallen van inkomsten te compenseren. Voor een aantal ondernemers geldt dat zij een gedeelte van de ontvangen steun terug moeten betalen. Door de vrees voor het terugbetalen en de tegelijkertijd hoge inflatie lijken ondernemers minder coulant te zijn naar hun klanten en leveranciers. Naar verwachting neemt het aantal incassozaken en contractuele geschillen de komende periode dan ook toe.

Wegvallen coronasteun zet druk op ondernemers

Uit de Interpolis BedrijvenMonitor, uitgevoerd door Ipsos, komt naar voren dat 12% van de ondernemers momenteel meer moeite heeft met het binnenhalen van nieuwe opdrachten. 43% van de ondernemers geeft dan ook aan dat het werven van nieuwe klanten op dit moment de bedrijfsagenda domineert. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: 'Naast de zorgen over het binnenhalen van nieuwe opdrachten horen wij van ondernemers dat er minder coulance is richting afnemers en leveranciers. De afgelopen 2 jaar toonden ondernemers begrip voor partijen die tijdelijk afspraken over andere betaalvoorwaarden wilden maken. Nu zien we dat relatief oude vorderingen als incassozaak worden ingediend. Dit lijkt samen te gaan met het stoppen van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 april. Ondernemers moeten weer volledig op eigen benen staan en soms de van de overheid ontvangen coronasteun terugbetalen. Dat zorgt ervoor dat de zorgen bij een groep ondernemers toeneemt.'

Zorgen inflatie nemen toe

Bijna de helft van de mkb-ondernemers maakt zich momenteel zorgen over de impact van de inflatie op de bedrijfsresultaten. Voets: 'Het toenemen van de inflatie valt samen met het wegvallen van de coronasteun. Ondernemers gaan op zoek naar manieren om de bedrijfsresultaten op peil te houden. Wij raden ondernemers aan om zelf niet te gaan rommelen met de voorwaarden van afgesloten overeenkomsten. Ga altijd eerst het gesprek aan met de partij waar de overeenkomst mee is gesloten en kijk of er ruimte is om er samen uit te komen.'
Soms kan een simpele afspraak al voldoende zijn en is een incassozaak niet nodig.
René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis

Voorkomen van juridische geschillen en incassozaken

Om juridische geschillen en incassozaken te voorkomen is het aan te raden dat je als ondernemer duidelijk blijft communiceren met je klanten en afnemers. Voets: 'Voor het tegengaan van problemen die ontstaan door oplopende inflatie, adviseren wij om leveranciers en klanten inzicht te geven in waarom je bijvoorbeeld hogere prijzen rekent voor je producten en diensten. Als jouw inkoopprijzen zijn gestegen, is het te verklaren aan je afnemers waarom de prijzen die jij rekent ook zijn gestegen. Door het gesprek niet uit de weg te gaan ontstaat er vaak meer begrip om er samen uit te komen. Dat voorkomt vervelende situaties en juridische conflicten. Soms kan een simpele afspraak dan al voldoende zijn en is een incassozaak niet nodig.'
Als ondernemer kan je een zakelijke rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Hiermee kan je proactief zakelijke conflicten voorkomen door op voorhand advies in te winnen hoe om te gaan met mogelijke conflicten.
Waarom houdt Interpolis zich hiermee bezig?

Interpolis helpt ondernemers te focussen op wat echt belangrijk is. Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Samen met ondernemers en experts werken we aan oplossingen en diensten waarmee je goed kunt zorgen voor jezelf en de mensen in jouw bedrijf.