Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen. Bijvoorbeeld voor materiële schade of letselschade die ontstaat door een bedrijfsongeval, een gebrek van een product of een fout van een van uw medewerkers. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van materiële schade of letselschade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen aanspraken van anderen. Om dit mee te verzekeren sluit u een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Wat verzekert u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van uw bedrijf en uw medewerkers voor schade die ontstaat door uw bedrijfsactiviteiten. Aansprakelijkheid voor schades aan anderen en voor schades aan de spullen van anderen is verzekerd. De standaarddekking bestaat uit bedrijfsaansprakelijkheid, diensten- en productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. 
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.
Alles over aansprakelijkheid
Als ondernemer kunt u aansprakelijk gesteld worden. Welke risico's loopt u? En hoe beperkt u het aansprakelijkheidsrisico?

Lees meer over aansprakelijkheid
Al uw verzekeringen in 1 pakket

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.