Dekking Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is wel en niet verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?
Met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd tegen schade door jou, je medewerkers of je producten. Aan anderen, de spullen van anderen of het milieu. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht de verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid.

Wat is wel verzekerd?

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) biedt dekking in de volgende situaties:
 • Aansprakelijkheid voor schade die jij of 1 van je medewerkers toebrengt aan anderen.
 • Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als je ergens werkzaamheden uitvoert.
 • Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als je een dienst levert.
 • Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als je een product maakt of verkoopt.
 • Aansprakelijkheid voor schade die je werknemer oploopt tijdens zijn werk.

Wat is aanvullend te verzekeren?

Voor extra zekerheid kun je de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) uitbreiden met aanvullende dekkingen:
 • Export producten en diensten Verenigde Staten en Canada.
 • Export producten en diensten Wereld (exclusief Europa, Verenigde Staten en Canada).
 • Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die je bewerkt, behandelt of repareert.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die je huurt of gebruikt.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan voertuigen die je stalt.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan percelen en gewassen in verband met het toedienen van bestrijdingsmiddelen.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten, die ontstaat terwijl deze bestuurder of inzittende is van een motorrijtuig.
 • Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt voor de ingangsdatum.
 • Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt vóór, maar gemeld ná beëindiging van de verzekering

Wat is niet verzekerd?

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) biedt geen dekking in de volgende situaties:
 • Schade aan of verlies van zaken waarin je niet mag handelen.
 • Financiële belangen van personen, ondernemingen en dergelijke die verzekeraars niet mogen verzekeren.
 • Aansprakelijkheid voortvloeiend uit aansprakelijkheidsverhogende bedingen.
 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan een product dat je zelf leverde.
 • Aansprakelijkheid voor opzettelijk toegebrachte schade.
 • Aansprakelijkheid voor schade door een buitenlandse vestiging.
 • Aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met asbest.
Je leest alle uitsluitingen die van toepassing zijn op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven in de voorwaarden.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je aansprakelijkheidsverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.