Bedrijfs­stagnatie­verzekering Bedrijven Compact Polis®

Verzeker je brutowinst tegen schade.

 • ook vergoeding huurderving of exploitatiekosten mogelijk
 • geen aanvullend eigen risico
 • ook voor agrarische ondernemers

Inbraak en diefstal

Bijna 40% van de ondernemers krijgt ooit met inbraak te maken. Bekijk handige tips om risico op diefstal en inbraak te voorkomen.

Wat is een bedrijfs­stagnatie­verzekering?

Komt je bedrijf stil te liggen door brand, storm, directe blikseminslag of ontploffing? Productie en verkoop liggen stil, terwijl jij vaste lasten gewoon moet betalen. Dit kan leiden tot een forse vermindering van je brutowinst. Met een bedrijfsstagnatieverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand door een gedekte schade. Het wordt daarom ook wel een bedrijfsschadeverzekering genoemd.

Afgestemd op je bedrijf

Kies samen met je adviseur de dekkingen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld bedrijfsschade door machinebreuk aanvullend verzekeren.

Ook voor agrarische ondernemers

Oplossingen op maat voor het agrarisch bedrijf.

Wat verzeker je met de bedrijfsstagnatieverzekering?

Met een bedrijfsstagnatieverzekering ben je verzekerd voor de vermindering van de brutowinst van je bedrijf door een bedrijfsstilstand die het gevolg is van een verzekerde schade aan je gebouw, huurdersbelang en/of bedrijfsmiddelen. Zo heb je tijd en gelegenheid om de schade te herstellen en je bedrijfsactiviteiten te hervatten. De bedrijfsstagnatieverzekering biedt dekking bij brand en storm. Daarnaast kies je zelf extra dekkingen.

Wel verzekerd

 • Schade door brand, blikseminslag, ontploffing of luchtvaartuigen.
 • Schade door storm, als je deze dekking hebt.
 • Schade door inbraak, diefstal of vandalisme, als je deze dekking hebt.
 • Automatisch tot 30% overdekking bij verzekering van bedrijfsschade en/of exploitatiekosten.
 • Schade door een milieuschade, als je een Milieuschadeverzekering hebt.

Niet verzekerd

 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming.
 • Onware of onvolledige opgave over de aard, ontstaan of omvang van de schade.
 • Boeten en/of kosten in verband met contractbreuk of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst.

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan € 1 miljoen omzet per jaar.