Dekking Bedrijfsstagnatieverzekering

Wat is wel en niet verzekerd met de Bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

  Met de Bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® bent u verzekerd voor de misgelopen brutowinst door storm-, water-, inbraak-, brand- of milieuschade. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht van de dekking de verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsstagnatie.

  Wat is wel verzekerd?

  De Bedrijfsstagnatieverzekering biedt dekking in de volgende situaties:

  Basis dekking

  Extra dekking

  Wat is aanvullend te verzekeren?

  • Vermindering van uw exploitatiekosten door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De vermindering van exploitatiekosten moet een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.
  • Extra kosten die u moet maken om de normale uitoefening van uw bedrijf te kunnen hervatten of voortzetten door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De extra kosten moeten een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.
  • Huur die u derft, onder aftrek van bespaarde kosten, door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De huurderving moet een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.

  Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?

  • Kosten van de door u ingeschakelde expert. Tot maximaal de kosten van de door ons ingeschakelde expert.
  • De expert moet zich houden aan de “Gedragscode Expertiseorganisaties”.

  Welke schade is niet verzekerd?

  De Bedrijfsstagnatieverzekering biedt geen dekking in de volgende situaties:
  U leest alle uitsluitingen die van toepassing zijn op de Bedrijfsstagnatieverzekering in de voorwaarden.

  Schade melden?

  Wilt u een schade melden op uw Bedrijfsstagnatieverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat uw schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

  Bedrijfsstagnatieverzekering afsluiten?

  Wilt u deze verzekering afsluiten? Neem contact op met uw Rabobank.