Dekking Bedrijfsstagnatieverzekering

Wat is wel en niet verzekerd met de Bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

Met de Bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd voor de misgelopen brutowinst door storm-, water-, inbraak-, brand- of milieuschade. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht van de dekking de verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsstagnatie.

Wat is wel verzekerd?

De Bedrijfsstagnatieverzekering biedt dekking in de volgende situaties:

Basis dekking

Extra dekking

Wat is aanvullend te verzekeren?

  • Vermindering van je exploitatiekosten door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De vermindering van exploitatiekosten moet een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.
  • Extra kosten die je moet maken om de normale uitoefening van je bedrijf te kunnen hervatten of voortzetten door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De extra kosten moeten een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.
  • Huur die je derft, onder aftrek van bespaarde kosten, door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De huurderving moet een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.

Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?

  • Kosten van de door jou ingeschakelde expert. Tot maximaal de kosten van de door ons ingeschakelde expert.
  • De expert moet zich houden aan de “Gedragscode Expertiseorganisaties”.

Welke schade is niet verzekerd?

De Bedrijfsstagnatieverzekering biedt geen dekking in de volgende situaties:
Je leest alle uitsluitingen die van toepassing zijn op de Bedrijfsstagnatieverzekering in de voorwaarden.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je Bedrijfsstagnatieverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Bedrijfsstagnatieverzekering afsluiten?

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.