Dekking Bedrijfsstagnatieverzekering

Wat is wel en niet verzekerd met de Bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

Met de Bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd voor de misgelopen brutowinst door storm-, water-, inbraak-, brand- of milieuschade. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht van de dekking de verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsstagnatie.

Wat is wel verzekerd?

De Bedrijfsstagnatieverzekering biedt dekking in de volgende situaties:

Basis dekking

 • Brand, blikseminslag, ontploffing.

Extra dekking
 • Storm (wind, harder dan 14 m/s)

 • Diefstal na braak.

 • Vandalisme na braak, behalve de zaken in (gedeeltelijk) leegstaande of buiten gebruik gestelde gebouwen.

 • Gewelddadige beroving of afpersing.

 • Neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, inclusief hagel, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

 • Water, blusmiddel of stoom die onvoorzien uit leidingen en installaties stroomde.

Wat is aanvullend te verzekeren?

Bedrijfsschade door machinebreuk 
 • Vermindering van je exploitatiekosten door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De vermindering van exploitatiekosten moet een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.
 • Extra kosten die je moet maken om de normale uitoefening van je bedrijf te kunnen hervatten of voortzetten door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De extra kosten moeten een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.
 • Huur die je derft, onder aftrek van bespaarde kosten, door een van de bovengenoemde schadeoorzaken. De huurderving moet een gevolg zijn van een materiële beschadiging van een gebouw en/of de bedrijfsmiddelen door 1 van deze oorzaken.

Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?

Expertisekosten
 • Kosten van de door jou ingeschakelde expert. Tot maximaal de kosten van de door ons ingeschakelde expert.
 • De expert moet zich houden aan de “Gedragscode Expertiseorganisaties”.

Welke schade is niet verzekerd?

De Bedrijfsstagnatieverzekering biedt geen dekking in de volgende situaties:
 • Schade aan of verlies van zaken waarin niet gehandeld mag worden.
 • Financiële belangen van personen, ondernemingen en dergelijke die verzekeraars niet mogen verzekeren.
 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming.
 • Ernstige mate van eigen schuld.
 • Als je de bestemming van het gebouw wijzigt, waardoor het aan meer gevaar bloot wordt gesteld.
Je leest alle uitsluitingen die van toepassing zijn op de Bedrijfsstagnatieverzekering in de voorwaarden.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je Bedrijfsstagnatieverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Bedrijfsstagnatieverzekering afsluiten?

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.