Inbraak en diefstal
Bijna 40% van de ondernemers krijgt ooit met inbraak te maken. Bekijk handige tips om risico op diefstal en inbraak te voorkomen.

Meer over inbraak en diefstal

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dijk of een sluis. Er is een verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:

Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). De primaire waterkeringen staan in de Waterwet.

 

Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.

Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vind je op de website van Helpdesk Water.

Wat is een gebouwenverzekering?

Gebouwen vormen een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Schade aan je bedrijfsgebouw of huurdersbelang die bijvoorbeeld ontstaat door brand of storm, kan veel impact hebben. Met een gebouwenverzekering ben je hiervoor verzekerd. In de meeste gevallen kun je ook schades die door andere oorzaken ontstaan, meeverzekeren.
Wel verzekerd
  • Schade door brand, blikseminslag, ontploffing of luchtvaartuigen.
  • Schade door storm, als je deze dekking hebt.
  • Schade door inbraak, diefstal of vandalisme, als je deze dekking hebt.
  • Schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als je deze dekking hebt.
  • Schade door overstroming van een niet-primaire waterkering, als je deze dekking hebt.
  • Schade door een aanrijding, als je deze dekking hebt.
Niet verzekerd
  • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving.
  • Wijziging van bestemming van het gebouw waardoor het aan meer gevaar bloot wordt gesteld.
  • Ernstige mate van eigen schuld.

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijk je eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.