Gebouwen­verzekering Bedrijven Compact Polis®

Verzeker schade aan je bedrijfsgebouwen.

 • eigen risico per gebeurtenis en locatie, niet per schade
 • garantie tegen onderverzekering
 • preventief bouwadvies zonder extra kosten

Inbraak en diefstal

Bijna 40% van de ondernemers krijgt ooit met inbraak te maken. Bekijk handige tips om risico op diefstal en inbraak te voorkomen.

Wat is een gebouwenverzekering?

Gebouwen vormen een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Schade aan je bedrijfsgebouw of huurdersbelang die bijvoorbeeld ontstaat door brand of storm, kan veel impact hebben. Met een gebouwenverzekering ben je hiervoor verzekerd. In de meeste gevallen kun je ook schades die door andere oorzaken ontstaan, meeverzekeren.

Afgestemd op jouw bedrijf

Kies samen met je adviseur de dekkingen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen voor ruitbreuk, inductieschade en schade aan lichtreclame.

Eigen risico

Eigen risico per gebeurtenis, niet per schade (behalve bij stormschade).

Wat verzeker je met de gebouwenverzekering?

Met een gebouwenverzekering ben je verzekerd voor materiële schade aan je bedrijfsgebouw of huurdersbelang door bijvoorbeeld brand of storm. Ook schade door onder meer inbraak, diefstal, vandalisme, water en aanrijding kun je meeverzekeren. Kosten om schade te voorkomen of beperken zijn meeverzekerd boven het verzekerd bedrag.

Wel verzekerd

 • schade door brand, blikseminslag, ontploffing of luchtvaartuigen
 • schade door storm, als je deze dekking hebt
 • schade door inbraak, diefstal of vandalisme, als je deze dekking hebt
 • schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als je deze dekking hebt
 • schade door overstroming van een niet-primaire waterkering, als je deze dekking hebt
 • schade door een aanrijding, als je deze dekking hebt

Niet verzekerd

 • schade door natuurrampen zoals een aardbeving
 • wijziging van bestemming van het gebouw waardoor het aan meer gevaar bloot wordt gesteld
 • ernstige mate van eigen schuld
Informatiedocumenten agrarisch

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dijk of een sluis. Er is een verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:

Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). De primaire waterkeringen staan in de Waterwet.

 

Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.

Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vind je op de website van Helpdesk Water.

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan € 1 miljoen omzet per jaar.