Dekking Gebouwenverzekering

Wat is wel en niet verzekerd met de Gebouwenverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

Met de Gebouwenverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd voor schade door brand, wind, inbraak, water of een aanrijding aan je bedrijfspand. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht de verzekeringsvoorwaarden Gebouwenverzekering.

Wat is wel verzekerd?

De Gebouwenverzekering biedt dekking in de volgende situaties:

Basis dekking

 • Brand, blikseminslag, ontploffing.

Extra dekking
 • Storm (wind, harder dan 14 m/s)

 • Inductie- en over- en onderspanning.

 • Diefstal van onderdelen van het gebouw

 • Vandalisme na braak, behalve de zaken in (gedeeltelijk) leegstaande of buiten gebruik gestelde gebouwen.

 • Gewelddadige beroving of afpersing.

 • Neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, inclusief hagel, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

 • Water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van een overstroming van een niet-primaire waterkering.

 • Water, blusmiddel of stoom die onvoorzien uit leidingen en installaties stroomde.

Wat is aanvullend te verzekeren?

 • Schade aan de fundering van je gebouw

 • Glas (ruitbreuk)


Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?

 • Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

 • Expertisekosten

 • Kosten van de door jou ingeschakelde expert. Tot maximaal de kosten van de door ons ingeschakelde expert.
 • De expert moet zich houden aan de “Gedragscode Expertiseorganisaties”.
 • Opruimingskosten

 • Huur die je niet krijgt na een verzekerde schade onder aftrek van bespaarde kosten.

 • Schade aan de tuin, bestrating, of andere vorm van verharding (maximaal € 5.000,- per gebeurtenis).

Welke schade is niet verzekerd?

Met de Gebouwenverzekering ben je niet verzekerd in de volgende situaties:
 • Schade aan of verlies van zaken waarin niet gehandeld mag worden.
 • Financiële belangen van personen, ondernemingen en dergelijke die verzekeraars niet mogen verzekeren.
 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving.
 • Ernstige mate van eigen schuld.
 • Als je de bestemming van het gebouw wijzigt, waardoor het aan meer gevaar wordt blootgesteld.
 Je leest alle uitsluitingen die van toepassing zijn op de Gebouwenverzekering in de voorwaarden.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je Gebouwenverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Gebouwenverzekering afsluiten?

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.