Wat is een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u schade die u veroorzaakt door een beroepsfout of een verkeerd advies. Deze verzekering sluit u af als aanvulling op uw Interpolis Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Zelf online afsluiten

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit u eenvoudig zelf online af, waar en wanneer u wilt. U bepaalt zelf welke risico’s u verzekert en welke niet. Deze verzekering sluit u af als aanvulling op uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak®.

Heeft u een bedrijf met een omzet groter dan 1 miljoen en wilt u beroepsaansprakelijkheid verzekeren? Dit kunt u doen op de Aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis ZekerInBedrijf®.
Wel verzekerd
  • Schade bestaande uit financieel nadeel
  • Schade door een beroepsfout of verkeerd advies
  • Kosten voor het herstellen van documenten die u beheert of gebruikt
  • Kosten voor verdediging als u onterecht aansprakelijk wordt gesteld
  • Kosten om direct dreigende schade te voorkomen
Niet verzekerd
  • Schade door advies over investeringen en beleggingen
  • Schade door software die u ontwikkelt of bouwt
  • Schade door gebruik van intellectueel eigendom van een ander

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.