De grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid opgehelderd

Veel ondernemers denken dat het voor hen zo'n vaart niet zal lopen wat betreft aansprakelijkheid. Omdat ze algemene voorwaarden hebben opgesteld bijvoorbeeld. Of omdat ze een goede relatie hebben met hun klanten en leveranciers. Maar ook dan kan er iets mis gaan. We leggen uit hoe het zit met aansprakelijkheid aan de hand van 6 misverstanden. Zo kun jij voorkomen dat je onaangenaam wordt verrast door een aansprakelijkstelling.

Ondernemen en aansprakelijkheid

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor nadelige gevolgen van de werkzaamheden
die jij of je medewerkers verrichten voor of bij een klant. En voor schade die door
toedoen van jou of je medewerkers ontstaat aan mensen en spullen. Ook als je
afspraken uit een overeenkomst niet nakomt of een product afleverde dat
een gebrek of tekortkoming vertoont, kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

De 6 grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid

Helaas gaat er over aansprakelijkheid voor ondernemers nogal wat misleidende informatie rond. Wij helderen de 6 grootste misverstanden voor je op.

Misverstand 1: 'mijn leveringsvoorwaarden zijn voldoende'

Het hebben van goede algemene voorwaarden is belangrijk. Hiermee kun je jouw aansprakelijkheid namelijk beperken. Toch kun je het nooit helemaal uitsluiten. Zo kun je letselschade niet uitsluiten. Je algemene voorwaarden en je aansprakelijkheidsverzekering vullen elkaar aan. Leveringsvoorwaarden zijn slechts de basis.

Maak je gebruik van branchevoorwaarden? Dan weet je zeker dat deze juridisch zijn getoetst en gedeponeerd. En dat je ze dus veilig kunt gebruiken. Maak je toch eigen voorwaarden, laat die dan juridisch toetsen. Zorg er wel voor dat een klant je algemene voorwaarden heeft ontvangen voordat hij je offerte accepteert. Een klant kan je voorwaarden bij een eventueel geschil namelijk bij de rechter laten vernietigen, als hij hier niet juist of niet op tijd van op de hoogte is gebracht.

Misverstand 2: 'ik heb een bv, dus ik ben zelf niet aansprakelijk'

Het klopt dat je bv aansprakelijk is voor schade die ontstaat door werkzaamheden die je vanuit die bv verricht. Maar jij haalt jouw inkomen uit die bv. Een forse schade waarvoor de bv aansprakelijk is, tast dat inkomen dus aan. En stel dat de bv failliet gaat en dat het faillissement is te wijten aan fouten die jij als bestuurder hebt gemaakt, dan kun je ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Je bedrijf (de bv) en de bestuurders en medewerkers (de natuurlijke personen) verzeker je op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Misverstand 3: 'ik heb alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig' 

In het algemeen gesproken, dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade aan spullen en personen. En de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financieel nadeel, schade in geld, zonder dat er iets kapot is of iemand letsel heeft.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je als ondernemer dus tegen aansprakelijkheid als jijzelf, een medewerker of een product schade bij anderen veroorzaakt. Toch zijn er beroepen waar je grote risico’s loopt die niet door deze verzekering worden gedekt. Schade door een beroepsfout bijvoorbeeld, als je een adviserend beroep hebt. Dit risico verzeker je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ben je bestuurslid? Dan kun je bij schade of faillissement door een bestuursfout van jou, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit risico kun je verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Misverstand 4: 'ik heb genoeg aan mijn rechtsbijstandverzekering'

Een rechtsbijstandverzekering helpt je bij het voeren van verweer bij een aansprakelijkstelling. Maar als blijkt dat je bedrijf toch aansprakelijk is, dan wordt de schade niet door je rechtsbijstandverzekering vergoed. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering, dan wordt er voor je uitgezocht of je echt aansprakelijk bent én wordt de schade vergoed als deze binnen de voorwaarden valt.

Misverstand 5: 'de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn hoog'

De verzekeraar bepaalt de premie op basis van de jaarlijkse schade in jouw branche. De premie is dus in lijn met het risico in je branche. Hoe hoger dat risico is, hoe hoger ook je premie. En andersom geldt hetzelfde: hoe veiliger je branche, hoe lager de premie. Hier vind je verschillende rekenvoorbeelden.

Misverstand 6: 'aansprakelijk gesteld worden overkomt mij toch nooit'

Het klinkt afgezaagd, maar het is wel de waarheid: er kan altijd iets fout gaan. Als ondernemer heb je niet alles zelf in de hand. Een ongeluk zit nou eenmaal in een klein (en vaak onverwacht) hoekje. En hoewel je met goede algemene voorwaarden veel problemen kunt voorkomen, is het onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten.

Veel ondernemers vragen zich af of bijverzekeren nodig is

Je hebt nu een beter beeld van de risico’s die jij als ondernemer met jouw bedrijf loopt. Specifieke aansprakelijkheidsrisico’s in de bouw en voor bestuurders, vervoerders en adviseurs zijn makkelijk en goed te verzekeren. Lees meer over de verschillende vormen van aansprakelijkheid en hoe je deze als ondernemer kunt afdekken. Zo kun je nog beter inschatten welke risico’s je wilt verzekeren, en welke niet.