Werkstress in je bedrijf verminder je zo

Werkstress is al jaren de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Gelukkig kun je als ondernemer een hoop doen om werkstress in jouw bedrijf te voorkomen of beperken.

Tip 1: neem mensen aan die het werk aankunnen

Met hard werken is niets mis, maar het werk moet wel behapbaar blijven. Maak daarom een realistische inschatting van de zwaarte van de functie waarvoor je een nieuwe medewerker zoekt. Neem je een mbo-opgeleide medewerker aan voor een hbo-functie, dan ben je misschien goedkoper uit. Maar de kans is groot dat deze medewerker continu op zijn tenen moet lopen om het gewenste niveau te halen. Dat levert werkstress op en vergroot de kans op een burn-out.

Tip 2: zorg voor een goede sfeer in je bedrijf

Verziekte verhoudingen tussen collega’s, pesten op het werk, managers die zich als een hork gedragen: het zijn recepten voor oplopend verzuim. Goed leiderschap is essentieel voor een gezonde sfeer in het bedrijf. Een gewaardeerde baas verlangt inzet van zijn mensen, maar heeft ook hart en aandacht voor ze. Extra coaching kan je helpen bij het trainen van deze vaardigheden. Heb je andere managers in dienst die medewerkers aansturen? Zorg er dan voor dat ook zij over de juiste vaardigheden beschikken om dit op een goede manier te doen.

Tip 3: motiveer medewerkers en zorg voor betrokkenheid

Als je jouw medewerkers weet te motiveren en betrekken bij het bedrijf, halen jullie het maximale uit de samenwerking. Een paar tips om dit succesvol te doen:
 • Zorg ervoor dat medewerkers waardering voelen voor hun bijdrage.
 • Vier behaalde successen samen.
 • Geef, als dat verdiend is, complimenten. Ook als het maar om iets ‘kleins’ lijkt te gaan.
 • Laat medewerkers meedenken over de toekomst en mogelijkheden van je bedrijf.
Groep jongeren lachend in discusse

Tip 4: weet wat er speelt binnen je bedrijf

Een open werkcultuur, waar dingen bespreekbaar zijn, helpt daarbij. Voer daarom regelmatig open gesprekken met je medewerkers, zonder dat daar een beoordeling over het werk bij komt kijken. Het helpt om de volgende zaken geregeld ter sprake te brengen:
 • Verwachtingen die er over en weer zijn.
 • Werkdruk die medewerkers ervaren.
 • Ambities van je bedrijf én de individuele medewerkers.
 • Ontwikkelingen binnen het bedrijf of de branche.

Tip 5: herken signalen van psychische klachten tijdig en doe er iets mee

Overspannenheid of een burn-out van een medewerker komt niet uit de lucht vallen. Vaak zijn er signalen die duiden op werkstress. Door deze signalen op tijd te herkennen én daar ook iets mee te doen, verkleint u de kans op verzuim. Enkele signalen van verhoogde werkstress:
 • Een afgenomen motivatie en betrokkenheid van je medewerker.
 • De medewerker is (steeds) vaker ziek.
 • Je medewerker raakt sneller geïrriteerd en heeft meer moeite om te relativeren.
 • De prestaties van je medewerker worden duidelijk minder.
Herken je deze signalen? Onderneem dan meteen actie en maak de situatie bespreekbaar met je medewerker.