WIA loongrens

Wat is de WIA loongrens?

Loongrenzen per 1 januari 2024
De overheid past elk jaar op 1 januari en op 1 juli een aantal gegevens aan. Sommige gegevens zijn voor je verzekeringen belangrijk. Bijvoorbeeld de maximale loonbedragen, loongrenzen en sociale premies. Met deze gegevens berekenen wij bijvoorbeeld de maximale uitkeringen voor de WIA en Ziektewet (Verzuim).

Op deze pagina vind je de actuele bedragen per 1 januari 2024. 

WIA loongrens / maximale SV-loon* 
(geldt ook voor WAO, WW en Ziektewet) 
Maximum loongrens per:
Dag € 274,44
Jaar € 71.628,84 (bruto bedragen x 261 Sociale Verzekeringsdagen)

* Je kunt de termen ‘Maximale SV-loon’ en ‘Maximum SV-premieloon’ tegenkomen. De laatste wordt door de overheid gebruikt om uw premies vast te stellen. Wij maken bij de berekening van het dagloon voor de uitkering gebruik van het Maximale SV-loon. 

Werkhervattingskas
Voor de Ziektewet en de WGA betaal je, als je geen eigenrisicodrager bent, een gedifferentieerde (sector) premie. Je krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingdienst voor de Werkhervattingskas (WHK). Hoeveel je betaalt is mede afhankelijk van welk type werkgever je bent: klein, middelgroot of groot. De totale loonsom per jaar is bepalend. De bedragen zijn nu:
 
Loonsom tot € 942.500,- = kleine werkgever 
Loonsom tussen € 942.500,- en € 3.770.000,- = middelgrote werkgever 
Loonsom € 3.770.000,- of meer = grote werkgever