Wat is een voorraadverzekering?

Met een voorraadverzekering verzekert u de spullen die u verkoopt tegen schade en diefstal. Naast eindproducten zijn ook grond- en hulpstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal en producten die u nog aan het bewerken bent, verzekerd.

Online afsluiten of persoonlijk advies?

Zelf online uw verzekering afsluiten kan waar en wanneer u maar wilt. U bepaalt zelf welke risico’s u verzekert en welke niet. Wilt u verzekeringsadvies op maat? Bijvoorbeeld vanwege de hoge omzet of het specialisme van uw bedrijf? De verzekeringsadviseur van Rabobank geeft u graag advies.
Wel verzekerd
  • Schade door brand, wind en bliksem 
  • Schade door inbraak én schade door diefstal en vandalisme na inbraak
  • Kosten om uw voorraad te vervoeren en op te slaan, na een verzekerde schade
  • Schade aan spullen en dieren in het bedrijf die voor verkoop bedoeld zijn
  • Schade aan de voorraad door een defect aan de koeling
Niet verzekerd
  • Schade door het maken of bewerken van de spullen die bij uw voorraad horen
  • Voorraad die bedorven is door een stroomstoring die korter duurde dan 6 uur
  • Schade die ontstaat tijdens het vervoeren van voorraad; hiervoor kunt u een transportverzekering afsluiten

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Wat verzekert u met de Voorraadverzekering?

Schade aan uw voorraad verzekert u met de Voorraadverzekering. Alle losse zaken en dieren in uw bedrijf die voor verkoop bedoeld zijn, zijn verzekerd. Ook alles waarvan u uw spullen maakt en de verpakking hoort bij de voorraad. Geld hoort daar niet bij. U kiest uit 3 dekkingen.
Wat verzekert u met de Voorraadverzekering?
Brand/Storm Uitgebreid Top
Schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning
Schade door storm (vanaf windkracht 7)
Schade door inbraak of diefstal uit een gebouw
Schade door vandalisme in een gebouw
Schade door water uit een waterinstallatie die plotseling kapot is
Schade door het gewicht van water op het dak
Schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Schade door hagel
Schade door het gewicht van sneeuw
Schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, steigers of hoogwerkers
Schade door een andere plotselinge gebeurtenis

Aanvullend te verzekeren

Bederf gekoelde voorraad
Verzeker bederf van gekoelde voorraad
Met deze aanvullende dekking verzekert u de schade die ontstaat door bederf van voorraad die gekoeld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer de koelapparatuur kapot is. Of als er een stroomstoring (van 6 uur of langer) is door brand. Ook als deze brand niet op het risicoadres plaatsvond.
Buiten het gebouw

Verzeker ook voorraad die zich buiten uw gebouw bevindt
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan de voorraad die zich buiten uw gebouw bevindt. U bent voor dezelfde schades verzekerd als de bundel die u verzekerd hebt.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.