Wel verzekerd
  • Inkomenszekerheid tot (minimaal) 70% van het laatstverdiende loon
  • Een medewerker die voor 35% of meer arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV, volgens de Wet WIA
  • Loon is te verzekeren tot maximaal € 100.000,- (of de WIA-loongrens)
  • Vergoeding tot aan de AOW leeftijd (maximaal 67 jaar)
  • WIA re-integratieservice voor medewerkers
Niet verzekerd
  • Medewerkers met een WAO-status (Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering)
  • Ex-medewerkers die arbeidsgeschikt uit dienst gaan en niet binnen 2 jaar in de Wet WIA komen
  • Een medewerker die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV, volgens de Wet WIA

De voordelen van onze WIA-verzekering

We maken gebruik van Status Uitkering ArbeidsGeschiktheid (SUAG). Dit betekent dat we alle relevante informatie over de uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerkers rechtstreeks van het UWV ontvangen. Zo hoeft u zelf geen tussentijdse wijzigingen van uw arbeidsongeschikte medewerkers door te geven.

Top 5 risico personeel

Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Twee handen typend op een laptop die op tafel staat

WIA calculator

Arbeidsongeschikt? Wat betekent dat voor uw inkomen? Bereken hier hoe hoog uw inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.