2 mensen aan een tafel die papieren tekenen en vasthouden. De WIA-verzekering InkomenVoorElkaar van Interpolis biedt inkomenszekerheid bij verzuim van uw personeel.

WIA-verzekering InkomenVoorElkaar

Inkomenszekerheid bij verzuim van uw personeel

  • ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid
  • zelf bepalen wie welk deel van de premie betaalt
  • arbeidsongeschikte werknemers betalen geen premie

Wat is een WIA verzekering?

De WIA verzekering is een collectieve verzekering die ervoor zorgt dat uw arbeidsongeschikte medewerkers een goed inkomen overhouden. Is uw medewerker langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan krijgt uw medewerker een wettelijke WIA-uitkering van UWV. De Interpolis WIA verzekering vult de wettelijke WIA-uitkering vanuit de overheid aan. U kunt kiezen voor een aanvulling tot 70%, 75% of 80% van het inkomen.
Wél verzekerd
Niet verzekerd
U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in het Informatiedocument. Informatiedocument

De voordelen van de Interpolis WIA verzekering

We maken gebruik van Status Uitkering ArbeidsGeschiktheid (SUAG). Dit betekent dat we alle relevante informatie over de uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerkers rechtstreeks van het UWV ontvangen. U hoeft hierdoor niet meer zelf tussentijdse wijzigingen van uw arbeidsongeschikte medewerkers door te geven.

Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
WIA calculator
Arbeidsongeschikt? Wat betekent dat voor mijn inkomen? Bereken hier hoe hoog uw inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.