Brand door brandstichting

Jaarlijks ontstaan honderden branden in afvalcontainers en opslagplekken op bedrijventerreinen. Onoplettendheid is soms de oorzaak. Bijvoorbeeld het weggooien van een smeulende peuk. Maar vaak is er opzet in het spel en wordt de brand bewust aangestoken. Bijvoorbeeld door een pyromaan of een inbreker die zijn sporen probeert uit te wissen.

Welk risico loop ik?

Als er brand ontstaat in een afvalcontainer of buitenopslag op je bedrijfsterrein, kan het vuur overslaan naar je bedrijfspand. Brandstichters maken vaak meerdere brandhaarden én ze gebruiken brandversnellers. Dat maakt dat een aangestoken brand meestal snel om zich heen grijpt. Het kost vaak veel moeite om een snelle doorstart te maken na een grote brand. Ongeveer de helft van de bedrijven gaat daarom na een brand failliet (bron: AMweb).

Focus op wat echt belangrijk is

Als ondernemer wil je ondernemen. Daar ligt jouw kracht en passie. Je wilt ook goed zijn voor je medewerkers, want samen met jou vormen zij het kloppend hart van je bedrijf. Daarom wil je elke minuut die je aan je bedrijf besteedt, effectief inzetten. Want als je jouw tijd optimaal gebruikt, dan profiteren jij én jouw medewerkers daarvan. Interpolis helpt je daarbij. Door ervoor te zorgen dat niets je bedrijf vertraagt.

Hoe beperk ik de risico's?

1. Zorg voor goede verlichting op je bedrijfsterrein

Door het plaatsen van beveiligingsverlichting maak je jouw bedrijfspand een stuk onaantrekkelijker voor brandstichters. Je verhoogt daarmee de kans om gezien en herkend te worden. En dat willen zij vermijden.

2. Plaats een degelijk hekwerk rondom je bedrijfsterrein

Met een stevig hekwerk maak je het moeilijk om op je terrein te komen.


3. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen

Inbrekers stichten bij inbraak regelmatig brand om hun sporen uit te wissen. Met deze tips houd je inbrekers buiten de deur.


4. Sluit je containers goed af en plaats ze op een veilige plek

Containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel staan en niet goed afgesloten zijn, veroorzaken jaarlijks veel schade. De kans op brandstichting wordt een stuk kleiner bij stalen containers die zijn afgesloten. Heb je binnen geen plek? Zet de afvalcontainer dan na werktijd op een omheind en afgesloten gedeelte op het buitenterrein. Sluit de container af met een stevige ketting met hangslot. En zet hem vast om verplaatsing te voorkomen. Plaats de afvalcontainer, op minimaal 10 meter afstand van je gebouw(en) of afdak. Als er dan toch brand ontstaat, beperk je het risico dat het vuur overslaat naar je bedrijfspand.


5. Plaats brandbare materialen zo ver mogelijk van je pand

Voorkom dat een buitenbrandje (ook bij je buurman) eenvoudig overslaat naar je pand. Beperk de opslag van brandbare materialen buiten tot een minimum en plaats ze minstens 10 meter van je pand. Denk daarbij aan je voorraad, pallets, afval en papier. Bespreek deze risico’s ook met je buren.


6. Zorg voor een voorziening om directe brandoverslag te voorkomen

Hebben je buren grote voorraden brandbare materialen op hun terrein liggen? Een keerwand in de vorm van een betonnen wand helpt om een directe brandoverslag te voorkomen. Of laat sprinklers installeren aan de buitenkant van je bedrijfspand.


7. Zorg voor een schoon en opgeruimd bedrijfsterrein

Rommel rond je bedrijfspand heeft een aantrekkende werking op brandstichters en vandalen. Als je afval tijdig afvoert, verklein je de kans op vandalisme en brandstichting aanzienlijk.


8. Voorkom verloedering van leegstaande panden

Een leegstaand gebouw is een eenvoudig doelwit voor brandstichters. Sluit het goed af. En zorg ervoor dat het terrein eromheen er opgeruimd bij ligt. Of zoek een tijdelijke huurder.


9. Plaats rookmelders en camera’s als aanvulling op je inbraakalarm

Een door een erkend installateur aangelegd inbraakalarm zorgt ervoor dat een inbraak tijdig wordt gesignaleerd. Zij melden aan je Particuliere Alarmcentrale (PAC). Een BORG- of VEB-erkende installateur adviseert je hierover.


10. Neem in het ontwerp van je bedrijfspand al maatregelen mee die de kans op brandstichting verkleinen

Vaak is het veel goedkoper om tijdens de bouw maatregelen te treffen om brandstichting te voorkomen dan achteraf.


11. Maak afspraken over toezicht met collega-ondernemers op je bedrijventerrein

Spreek met andere ondernemers af dat je een oogje in het zeil houdt bij elkaars panden. En dat jullie verdachte zaken aan elkaar melden. Dat kan al heel eenvoudig met een appgroep in Whatsapp.


12. Doe mee aan de collectieve beveiliging op je bedrijventerrein

Goede collectieve beveiliging werkt preventief. Steeds meer bedrijventerreinen hebben innovatieve collectieve beveiliging. Zoals permanent cameratoezicht eventueel aangevuld met kentekenherkenning. Via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kun je samen met ondernemers in je omgeving structurele maatregelen treffen op het gebied van (brand)veiligheid. Door bijvoorbeeld collectief afspraken te maken met een bewakingsdienst ben je verzekerd van preventieve surveillance en adequate opvolging van meldingen. En doordat je dit samen betaalt, vallen de kosten mee.

Welke oplossingen zijn er?

Ondernemers op bedrijventerreinen met het KVO-B certificaat krijgen premiekorting

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1.000 bedrijventerreinen met een KVO-B certificaat. Hét keurmerk voor Veilig Ondernemen. Interpolis heeft met ruim 350 van deze bedrijventerreinen een raamovereenkomst gesloten. Wij merken dat de schadelast aanzienlijk kleiner is op bedrijventerreinen met goede collectieve beveiliging. Daarom krijgen ondernemers op deze bedrijventerreinen van ons een aantrekkelijke korting op hun bedrijfsverzekeringen (10% op de verzekeringspremie van de Gebouwen-, Inventaris- en Omzetverzekering). De schade door bijvoorbeeld vandalisme, brand, inbraak en diefstal neemt op zo’n bedrijventerrein aantoonbaar af. Gemiddeld met wel 70%.

Verzekeren

Helaas is het risico op brand nooit helemaal uit te sluiten. Met een gebouwenverzekering verzeker je jouw bedrijfspand voor schade door brand. En met een bedrijfsmiddelenverzekering verzeker je jouw inventaris, voorraad en apparatuur voor brandschade. Met deze verzekeringen ben je ook meteen verzekerd voor schade door onder andere inbraak, het weer en waterschade. Met een omzetverzekering verzeker je jouw brutowinst als je bedrijf (gedeeltelijk) stil komt te liggen na een brand. En je weer aan het opbouwen bent.

Meer over veilig ondernemen

In de dossiers Brand en Inbraak en diefstal lees je meer tips en maatregelen om veilig te ondernemen.