Zo voorkom je brand op een bedrijventerrein

Jaarlijks ontstaan honderden branden op bedrijventerreinen. Onoplettendheid is soms de oorzaak. Maar vaak is er opzet in het spel en wordt de brand bewust aangestoken. We geven tips om het risico op brand te beperken.

Helft van bedrijven gaat failliet na een brand

Als er brand ontstaat in een afvalcontainer of buitenopslag op je terrein, kan het vuur overslaan naar jouw bedrijfspand. Brandstichters maken vaak meerdere brandhaarden én ze gebruiken brandversnellers. Daardoor grijpt een aangestoken brand meestal snel om zich heen. Het kost vaak veel moeite om een snelle doorstart te maken na een grote brand. Ongeveer de helft van de bedrijven gaat daarom na een brand failliet (bron: AMweb).

Zo beperk je de risico's

1. Zorg voor goede verlichting op je bedrijfsterrein 
Door het plaatsen van beveiligingsverlichting maak je je bedrijfspand een stuk onaantrekkelijker voor brandstichters. Je verhoogt daarmee de kans om gezien en herkend te worden. En dat willen zij vermijden.

2. Plaats een degelijk hekwerk rondom je bedrijventerrein 
Met een stevig hekwerk maak je het moeilijk om op je terrein te komen.

3. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen 
Inbrekers stichten bij inbraak regelmatig brand om hun sporen uit te wissen. Met deze tips houd je inbrekers buiten de deur.

4. Sluit je containers goed af en plaats ze op een veilige plek 
Containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel staan en niet goed afgesloten zijn, veroorzaken jaarlijks veel schade. De kans op brandstichting wordt een stuk kleiner bij stalen containers die zijn afgesloten. Heb je binnen geen plek? Zet de afvalcontainer dan na werktijd op een omheind en afgesloten gedeelte op het buitenterrein. Sluit de container af met een stevige ketting met hangslot. En zet hem vast om verplaatsing te voorkomen. Plaats de afvalcontainer, op minimaal 10 meter afstand van je gebouw(en) of afdak. Als er dan toch brand ontstaat, beperk je het risico dat het vuur overslaat naar je bedrijfspand. 

Brand op een bedrijventerrein

5. Plaats brandbare materialen zo ver mogelijk van je pand
Voorkom dat een buitenbrandje (ook bij de buurman) eenvoudig overslaat naar jouw pand. Beperk de opslag van brandbare materialen buiten tot een minimum en plaats ze minstens 10 meter van je pand. Denk daarbij aan voorraad, pallets, afval en papier. Bespreek deze risico’s ook met je buren.

6. Zorg voor een voorziening om directe brandoverslag te voorkomen
Hebben de buren grote voorraden brandbare materialen op hun terrein liggen? Een keerwand in de vorm van een betonnen wand helpt om een directe brandoverslag te voorkomen. Of laat sprinklers installeren aan de buitenkant van je bedrijfspand.

7. Zorg voor een schoon en opgeruimd bedrijfsterrein
Rommel rond je bedrijfspand heeft een aantrekkende werking op brandstichters en vandalen. Als je afval tijdig afvoert, verklein je de kans op vandalisme en brandstichting aanzienlijk.

8. Voorkom verloedering van leegstaande panden
Een leegstaand gebouw is een eenvoudig doelwit voor brandstichters. Sluit het goed af. En zorg ervoor dat het terrein eromheen er opgeruimd bij ligt. Of zoek een tijdelijke huurder. Let wel op aan wie je je pand verhuurt.

9. Plaats rookmelders en camera’s als aanvulling op je inbraakalarm
Een door een erkend installateur aangelegd inbraakalarm zorgt ervoor dat een inbraak tijdig wordt gesignaleerd. Zij melden aan je Particuliere Alarmcentrale (PAC). Een BORG- of VEB-erkende installateur adviseert je hierover.

10. Neem in het ontwerp van je bedrijfspand al maatregelen mee die de kans op brandstichting verkleinen
Vaak is het veel goedkoper om tijdens de bouw maatregelen te treffen om brandstichting te voorkomen dan achteraf. Heb je bouw- of verbouwplannen? Interpolis biedt je gratis bouwadvies.

11. Maak afspraken over toezicht met collega-ondernemers op je bedrijventerrein
Spreek met andere ondernemers af dat je een oogje in het zeil houdt bij elkaars panden. En dat jullie verdachte zaken aan elkaar melden. Dat kan al heel eenvoudig met een appgroep in Whatsapp.

12. Doe mee aan de collectieve beveiliging op het bedrijventerrein
Goede collectieve beveiliging werkt preventief. Steeds meer bedrijventerreinen hebben innovatieve collectieve beveiliging. Zoals permanent cameratoezicht eventueel aangevuld met kentekenherkenning. Via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kun je samen met ondernemers in je omgeving structurele maatregelen treffen op het gebied van (brand)veiligheid. Door bijvoorbeeld collectief afspraken te maken met een bewakingsdienst ben je verzekerd van preventieve surveillance en adequate opvolging van meldingen. En doordat je dit samen betaalt, vallen de kosten mee.

13. Laat regelmatig een elektrakeuring uitvoeren
Niet al het brandgevaar komt van buitenaf. Eén van de grootste oorzaken van brand bij bedrijven zijn defecten of onveilige situaties in het elektrisch materieel. Door regelmatig een SCIOS Scope 10-keuring te laten uitvoeren beperk je het risico op het ontstaan van brand in je bedrijfsgebouw.

Bedrijfspand verzekeren: alle preventietips die je wil weten!