Illegale activiteiten

in uw verhuurde bedrijfspand

  Volgens het CBS stond in 2017 19% van de totale kantooroppervlakte in Nederland leeg. Maar liefst 27% van alle bedrijfspanden had geen gebruiker. Een leegstaand pand levert geen inkomsten op. En lokt helaas vaak vernieling, inbraak of brandstichting uit. Daarom besluiten veel ondernemers een leegstaand pand te verhuren. Wilt u ook tijdelijk een pand verhuren? Zorg dat u weet aan wie u verhuurt. 

  Criminelen zoeken steeds nieuwe plekken om drugslaboratoria of hennepkwekerijen te starten. Favoriet zijn panden op afgelegen bedrijventerreinen zonder toezicht. Vooral goed afsluitbare panden met stromend water en elektriciteit. En een eigen ingang voor bestelbussen om grondstoffen, producten en afval ongezien aan- en af te voeren. 

   

   

  Welk risico loop ik?

  • Illegale activiteiten geven een groot risico op schade
   Zo zijn er criminele huurders die muren doorbreken om hun kwekerij aan te leggen. Of ze leggen amateuristische elektriciteitsverbindingen aan om illegaal stroom af te tappen. Als ze synthetische drugs produceren gebruiken ze daar bovendien allerlei chemicaliën voor. Dat brengt een hoog risico op brand, ontploffing en waterschade met zich mee.

  • U draait vaak zelf op voor de schade
   Verzekeraars vergoeden geen schade die door illegale activiteiten ontstaat aan uw pand of dat van anderen. Ook niet als u van niets wist.

  • U krijgt de rekening voor illegaal afgetapte elektriciteit
   Vaak manipuleren criminele huurders uw elektriciteitsmeter. De energieleverancier kan u daarvoor een boete opleggen. En vaak ontvangt u ook een naheffing voor de achterstallige elektriciteitskosten. Dat kan voor hoge kosten zorgen.

  • U bent medeplichtig als u weet wat uw huurder doet in uw bedrijfspand
   Dat maakt u ook kwetsbaar voor chantage door uw huurder.

  • U loopt het risico op rechtsvervolging
   Kunt u niet aantonen dat u alles hebt gedaan om illegale activiteiten in uw pand te voorkomen? Dan riskeert u een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.
    

  Verzekeren kan anders

  Interpolis helpt u om te focussen op wat u écht belangrijk vindt. Dat is ondernemen en alles uit uw onderneming halen wat erin zit. Daarom delen we met plezier onze preventietips met u. En ontwikkelen we slimme oplossingen en diensten. Zodat we samen met u uw risico’s voorkomen of beperken.

  Hoe beperk ik de risico's?

  Zorg dat u er alles aan doet wat u kunt om illegale activiteiten in uw pand te voorkomen. Hieronder leest u een aantal tips om uw risico's te beperken:

  1. Schakel een erkende makelaar in om uw pand te verhuren.
  Onervaren verhuurders zijn gemakkelijker om de tuin te leiden dan ervaren makelaars. Spreek met uw makelaar af dat hij een antecedentenonderzoek uitvoert naar de potentiële huurder.

  2. Zorg dat u vooraf weet met wie u zaken doet.
  • Accepteer geen kopie van een legitimatiebewijs van de huurder. Maak altijd zelf een kopie van het origineel en van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Vraag de huurder om een bewijs van goed gedrag.
  3. Maak goede afspraken en leg deze vast in de huurovereenkomst.
  • Schade aan het verhuurde pand of aan anderen is voor rekening van de huurder.
  • Wijzigingen aan het gebouw en in de elektrische installatie zijn niet toegestaan.
  • Onderverhuur is niet toegestaan.
  • Illegale activiteiten zijn niet toegestaan in het pand.
  • Als verhuurder controleert u 1 keer per kwartaal het hele bedrijfspand.
  • Als u illegale activiteiten constateert, doet u aangifte bij de politie. En ontbindt u de huurovereenkomst.
  4. Houd regelmatig toezicht op uw pand tijdens de verhuurperiode.
  Zorg dat u weet wat er gebeurt in uw pand. Een bezoek per jaar is niet genoeg. Want hennepteelt heeft bijvoorbeeld een cyclus van 8 tot 10 weken.  

  5. Schakel altijd de politie in bij illegale huurdersactiviteiten.
  Denkt u dat er illegale activiteiten plaatsvinden in uw pand? Neem dan direct contact op met de politie. Ga nooit zelf de confrontatie aan!

  6. Maak afspraken over toezicht met mede-ondernemers op uw bedrijventerrein.
  Vraag of andere ondernemers op uw pand letten en vraag of zij verdachte zaken aan u willen melden. Zoals afgeplakte ramen en deuren, een verlaten indruk of geur- en stankoverlast.

  7. Doe mee aan de collectieve beveiliging op uw bedrijventerrein. 
  Goede collectieve beveiliging werkt preventief. Steeds meer bedrijventerreinen maken hier gebruik van. Bijvoorbeeld permanent cameratoezicht met kentekenherkenning. 

  8. Gebruik uw gezond verstand.
  Biedt iemand een absurd hoge huurprijs die hij maandelijks contant wil afrekenen? En legitimeert hij zich met een slecht leesbare kopie van zijn paspoort? Zie dan af van de deal. 
   

  Meer over veilig ondernemen op bedrijventerreinen

  In de dossiers Brand en Inbraak en diefstal leest u meer tips en maatregelen om veilig te ondernemen. 

  Meer lezen? Download het whitepaper Illegale huurdersactiviteiten voorkomen.