Illegale activiteiten

in je verhuurde bedrijfspand
Volgens het CBS stond in 2017 19% van de totale kantooroppervlakte in Nederland leeg. Maar liefst 27% van alle bedrijfspanden had geen gebruiker. Een leegstaand pand levert geen inkomsten op. En lokt helaas vaak vernieling, inbraak of brandstichting uit. Daarom besluiten veel ondernemers een leegstaand pand te verhuren. Wil je ook tijdelijk een pand verhuren? Zorg dat je weet aan wie je verhuurt.

Criminelen zoeken steeds nieuwe plekken om drugslaboratoria of hennepkwekerijen te starten. Favoriet zijn panden op afgelegen bedrijventerreinen zonder toezicht. Vooral goed afsluitbare panden met stromend water en elektriciteit. En een eigen ingang voor bestelbussen om grondstoffen, producten en afval ongezien aan- en af te voeren.

Welk risico loop ik?

 • Illegale activiteiten geven een groot risico op schade

  Zo zijn er criminele huurders die muren doorbreken om hun kwekerij aan te leggen. Of ze leggen amateuristische elektriciteitsverbindingen aan om illegaal stroom af te tappen. Als ze synthetische drugs produceren gebruiken ze daar bovendien allerlei chemicaliën voor. Dat brengt een hoog risico op brand, ontploffing en waterschade met zich mee.

 • Je draait vaak zelf op voor de schade

  Verzekeraars vergoeden geen schade die door illegale activiteiten ontstaat aan je pand of dat van anderen. Ook niet als je van niets wist.

 • Je krijgt de rekening voor illegaal afgetapte elektriciteit

  Vaak manipuleren criminele huurders je elektriciteitsmeter. De energieleverancier kan je daarvoor een boete opleggen. En vaak ontvang je ook een naheffing voor de achterstallige elektriciteitskosten. Dat kan voor hoge kosten zorgen.

 • Je bent medeplichtig als je weet wat je huurder doet in je bedrijfspand

  Dat maakt je ook kwetsbaar voor chantage door je huurder.

 • Je loopt het risico op rechtsvervolging

  Kun je niet aantonen dat je alles hebt gedaan om illegale activiteiten in je pand te voorkomen? Dan riskeer je een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

Verzekeren kan anders

Interpolis helpt je om te focussen op wat jij écht belangrijk vindt. Dat is ondernemen en alles uit je onderneming halen wat erin zit. Daarom delen we met plezier onze preventietips met jou. En ontwikkelen we slimme oplossingen en diensten. Zodat we samen jouw risico’s voorkomen of beperken.

Hoe beperk ik de risico's?

Zorg dat je er alles aan doet wat je kunt om illegale activiteiten in je pand te voorkomen. Hieronder lees je een aantal tips om je risico's te beperken:

1. Schakel een erkende makelaar in om je pand te verhuren.

Onervaren verhuurders zijn gemakkelijker om de tuin te leiden dan ervaren makelaars. Spreek met je makelaar af dat hij een antecedentenonderzoek uitvoert naar de potentiële huurder.


2. Zorg dat je vooraf weet met wie je zaken doet.

 • Accepteer geen kopie van een legitimatiebewijs van de huurder. Maak altijd zelf een kopie van het origineel en van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Vraag de huurder om een bewijs van goed gedrag.


3. Maak goede afspraken en leg deze vast in de huurovereenkomst.

 • Schade aan het verhuurde pand of aan anderen is voor rekening van de huurder.
 • Wijzigingen aan het gebouw en in de elektrische installatie zijn niet toegestaan.
 • Onderverhuur is niet toegestaan.
 • Illegale activiteiten zijn niet toegestaan in het pand.
 • Als verhuurder controleer je 1 keer per kwartaal het hele bedrijfspand.
 • Als je illegale activiteiten constateert, doe je aangifte bij de politie. En ontbind je de huurovereenkomst.


4. Houd regelmatig toezicht op je pand tijdens de verhuurperiode.

Zorg dat je weet wat er gebeurt in je pand. Een bezoek per jaar is niet genoeg. Want hennepteelt heeft bijvoorbeeld een cyclus van 8 tot 10 weken.


5. Schakel altijd de politie in bij illegale huurdersactiviteiten.

Denk je dat er illegale activiteiten plaatsvinden in je pand? Neem dan direct contact op met de politie. Ga nooit zelf de confrontatie aan!


6. Maak afspraken over toezicht met mede-ondernemers op je bedrijventerrein.

Vraag of andere ondernemers op je pand letten en vraag of zij verdachte zaken aan je willen melden. Zoals afgeplakte ramen en deuren, een verlaten indruk of geur- en stankoverlast.


7. Doe mee aan de collectieve beveiliging op je bedrijventerrein.

Goede collectieve beveiliging werkt preventief. Steeds meer bedrijventerreinen maken hier gebruik van. Bijvoorbeeld permanent cameratoezicht met kentekenherkenning.


8. Gebruik je gezond verstand.

Biedt iemand een absurd hoge huurprijs die hij maandelijks contant wil afrekenen? En legitimeert hij zich met een slecht leesbare kopie van zijn paspoort? Zie dan af van de deal.

Meer over veilig ondernemen op bedrijventerreinen

In de dossiers Brand en Inbraak en diefstal lees je meer tips en maatregelen om veilig te ondernemen.