Lijfrenteverzekering - opbouw

De verzekeringen op deze pagina verkopen we niet meer

Lijfrenteverzekering - opbouw

Je bouwde een bedrag op in een lijfrenteverzekering van Interpolis of van een andere verzekeraar of in een bankproduct. Het opgebouwde bedrag heet ‘lijfrentekapitaal’. Hiermee kun je bijvoorbeeld zorgen voor een aanvulling op je inkomen. Je verzekering of bankproduct stopt op de einddatum. Het opgebouwde kapitaal komt dan vrij.

Interpolis verkocht onderstaande verzekeringen als lijfrenteverzekering (opbouwend):
 • Nu&Later
 • OndernemersLevensVerzekering
 • Rabobank Pensioen Plan Koopsompolis
 • Rabobank Pensioen Plan premiepolis
 • Cumulent Pensioen

Interpolis verkocht onderstaande verzekeringen als lijfrenteverzekering (opbouwend) of kapitaalverzekering:

 • CombinatieLevensVerzekering
 • Cumulent Koopsom / Quadrent Koopsom
 • Cumulent Totaal Plan / Quadrent Plan
 • Interpolis Koopsom
 • KoopSommenVerzekering
 • KoopsomRekening
 • SpaarPlan
 • Toekomstplanner – Stoppen met Werken

Wat je precies kunt doen met je lijfrenteverzekering hangt af van veel factoren: Wanneer is de verzekering gesloten? Aan welke fiscale regels moet je voldoen? Of wat wil je precies doen met het vrijgekomen kapitaal? 

De belastingregels bepalen welke mogelijkheden je hebt. En wat de gevolgen zijn. Je moet daarom eerst weten welke belastingregels gelden voor je vrijkomend kapitaal. Niet alle lijfrenteproducten zijn namelijk hetzelfde. Dit komt doordat de belastingregels tussentijds zijn aangepast. Op oude lijfrenteproducten zijn andere regels van toepassing dan op nieuwe producten. Het regime geeft aan welke belastingregels gelden voor je vrijkomend lijfrentekapitaal. 

 • Regime pre-Brede Herwaardering lijfrente (pre-BHW, tot 1992) ook bekend als ‘oud regime’ of ‘kapitaalverzekering met lijfrenteclausule’

 • Regime Brede Herwaardering lijfrente (BHW, van 1992 tot 2001)

 • Regime Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB, vanaf 2001)
Informeer altijd bij je huidige aanbieder welke belastingregels voor je product gelden.

Vragen over je verzekering?
Neem dan contact op met je tussenpersoon.
Brede Herwaardering
Een lijfrente valt onder het regime Brede Herwaardering als: 
 • je een eenmalige storting (koopsompolis) hebt gedaan op 1 januari 1992 of later, of
 • als je periodiek premies hebt betaald én de ingangsdatum van de verzekering is 16 oktober 1990 of later.
pre-Brede Herwaardering
Een lijfrente valt onder het regime pre-Brede Herwaardering (‘oude regime’) als:
 • je een eenmalige storting (koopsompolis) hebt gedaan vóór 1 januari 1992, of 
 • als de ingangsdatum van je product vóór 16 oktober 1990 ligt én je periodiek premies hebt betaald.
Wet Inkomstenbelasting 2001
Een lijfrente valt onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 als:
 • je een nieuwe lijfrente hebt afgesloten op of na 1 januari 2001 en het geen voortzetting betrof van een al bestaande lijfrente van vóór die datum, of
 • als je een lijfrente die valt onder het oude regime (pre-Brede Herwaardering) hebt omgezet naar een nieuw regime lijfrente.
Mogelijkheden pre-Brede Herwaardering
 • Levenslang uitkeren via een verzekeringsproduct
  De uitkeringen mogen zowel vóór als na je 65e starten.

 • Tijdelijk uitkeren via een verzekeringsproduct
  Je bepaalt zelf wanneer de uitkeringen starten. En hoe lang de uitkeringen lopen. De looptijd moet voldoen aan de 1% sterftekans. Dit betekent hoe ouder je bent, hoe korter de minimale looptijd mag zijn. De hoogte van de uitkering is niet aan een maximum gebonden.

 • Uitkeren via een bankproduct
  Uitkeren via een bankproduct is altijd tijdelijk. De belastingregels van het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 gelden. Je verliest oude rechten zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om te schenken. Of om je kapitaal boetevrij in 1 keer te laten uitkeren.

 • Schenken
  Je kunt de lijfrente aan je (klein)kinderen of aan een andere begunstigde schenken. Houd je je aan de regels van de Belastingdienst, dan betaal je geen schenkbelasting. En wellicht minder inkomstenbelasting. Schenken kan alleen wanneer je uitkeert via een verzekeraar.

 • Overbruggingslijfrente
  Bij dit regime spreken we niet over overbruggingslijfrente. Je bepaalt namelijk zelf wanneer de uitkeringen starten.

 • Je kapitaal in 1 keer laten uitkeren
  Dit is mogelijk. Je moet over het ontvangen bedrag in 1 keer inkomstenbelasting betalen. Dit kan fiscaal ongunstig zijn omdat het belastingtarief hoger kan zijn.
Mogelijkheden Brede Herwaardering
 • Levenslang uitkeren via een verzekeringsproduct
  De uitkeringen mogen zowel vóór als na je 65e starten. Maar niet later dan 5 jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt.

 • Tijdelijk uitkeren via een verzekeringsproduct
  Dit kan op 2 manieren:
  1. een overbruggingslijfrente (zie hieronder)

  2. een tijdelijke oudedagslijfrente: de uitkeringen mogen starten in het jaar waarin je 65 wordt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De looptijd is minimaal 5 jaar. 
   De maximale uitkering per jaar is € 26.463,- (2024).
 • Uitkeren via een bankproduct
  Uitkeren via een bankproduct is altijd tijdelijk. De belastingregels van het nieuwe regime Wet Inkomstenbelasting 2001 gelden.

 • Schenken
  Belastingvriendelijk schenken is niet mogelijk.

 • Overbruggingslijfrente
  De ingangsdatum is vrij. De uitkering loopt uiterlijk tot het einde van jaar waarin je met pensioen gaat. Of tot het einde van het jaar waarin je 65 wordt. Bereik je pas later je AOW-leeftijd? Dan loopt de uitkering uiterlijk tot het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. 
  De maximale uitkering per jaar is € 63.288,-.

 • Je kapitaal in 1 keer laten uitkeren
  Dit is mogelijk. Maar meestal fiscaal ongunstig omdat het belastingtarief hoger kan zijn.
  • Is het vrijkomend kapitaal hoger dan € 5.364,- (2024) ? Dan betaal je naast inkomstenbelasting ook een boete (revisierente) aan de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot 20% van het opgebouwde kapitaal.

  • Is het vrijkomend kapitaal € 5.364,- (2024) of lager? En heb je geen andere lijfrenteverzekeringen (van het BHW of Wet IB regime) bij dezelfde verzekeraar? Dan betaal je alleen inkomstenbelasting.
Mogelijkheden Wet Inkomstenbelasting 2001
 • Levenslang uitkeren via een verzekeringsproduct
  De uitkeringen mogen zowel vóór als na je 65e starten. Maar niet later dan 5 jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt.

 • Tijdelijk uitkeren via een verzekeringsproduct
  Dit kan op 2 manieren: 
  1. een overbruggingslijfrente (zie hieronder)

  2. een tijdelijke oudedagslijfrente: de uitkeringen mogen starten in het jaar waarin je 65 wordt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De looptijd is minimaal 5 jaar. De maximale uitkering per jaar is € 26.463,- (2024). Bereik je de AOW-leeftijd na je 65e? Dan kan de tijdelijke oudedagslijfrente starten in het jaar waarin je 65 wordt als je lijfrentekapitaal hebt opgebouwd vóór 2014.
 • Uitkeren via een bankproduct
  Uitkeren via een bankproduct is altijd tijdelijk. Je hebt 3 mogelijkheden: 
  1. 20 jaars-variant
   De uitkeringen starten in of na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De hoogte van de uitkeringen is onbeperkt als de looptijd 20 jaar of langer is.

  2. 20 jaars plus-variant 
   Starten de uitkeringen vóór het jaar waarin je de AOW bereikt? Dan is de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaren dat je jonger bent dan je AOW-leeftijd op het moment dat de uitkeringen starten. De hoogte van de uitkeringen is onbeperkt.

  3. tijdelijke oudedagslijfrente 
   De uitkeringen starten in of na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt? De looptijd is minimaal 5 jaar. De maximale uitkering per jaar is € 26.463,- (2024). Bereik je de AOW-leeftijd na je 65e? Dan kan de tijdelijke oudedagslijfrente starten in het jaar waarin je 65 wordt als je lijfrentekapitaal hebt opgebouwd vóór 2014.
 • Schenken
  Belastingvriendelijk schenken is niet mogelijk.

 • Overbruggingslijfrente
  Een overbruggingslijfrente is alleen mogelijk als je lijfrentekapitaal opbouwde vóór 2006. De ingangsdatum is vrij. De uitkering loopt uiterlijk tot het einde van jaar waarin je met pensioen gaat. Of tot het einde van het jaar waarin je 65 wordt. Bereik je pas later je AOW-leeftijd? Dan loopt de uitkering uiterlijk tot het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt.
  De maximale uitkering per jaar is € 63.288,-.

 • Je kapitaal in 1 keer laten uitkeren
  Dit is mogelijk. Maar meestal fiscaal ongunstig omdat het belastingtarief hoger kan zijn.
  • Is het vrijkomend kapitaal hoger dan € 5.364,- (2024)? Dan betaal je naast inkomstenbelasting ook een boete (revisierente). Deze boete kan oplopen tot 20% van het opgebouwde kapitaal. 

  • Is het vrijkomend kapitaal € 5.364,- (2024) of lager? En heb je geen andere lijfrenteverzekeringen (van het BHW of Wet IB regime) bij dezelfde verzekeraar? Dan betaal je alleen inkomstenbelasting.