Lijfrenteverzekering - opbouw

De verzekeringen op deze pagina verkopen we niet meer

  Lijfrenteverzekering - opbouw

  U bouwde een bedrag op in een lijfrenteverzekering van Interpolis of van een andere verzekeraar of in een bankproduct. Het opgebouwde bedrag heet ‘lijfrentekapitaal’. Hiermee kunt u bijvoorbeeld zorgen voor een aanvulling op uw inkomen. Uw verzekering of bankproduct stopt op de einddatum. Het opgebouwde kapitaal komt dan vrij.

  Interpolis verkocht onderstaande verzekeringen als lijfrenteverzekering (opbouwend):
  • Nu&Later
  • OndernemersLevensVerzekering
  • Rabobank Pensioen Plan Koopsompolis
  • Rabobank Pensioen Plan premiepolis
  • Cumulent Pensioen

  Interpolis verkocht onderstaande verzekeringen als lijfrenteverzekering (opbouwend) of  kapitaalverzekering:

  • CombinatieLevensVerzekering
  • Cumulent Koopsom / Quadrent Koopsom
  • Cumulent Totaal Plan / Quadrent Plan
  • Interpolis Koopsom
  • KoopSommenVerzekering
  • KoopsomRekening
  • SpaarPlan
  • Toekomstplanner – Stoppen met Werken

  Wat u precies kunt doen met uw lijfrenteverzekering hangt af van veel factoren: Wanneer is de verzekering gesloten? Aan welke fiscale regels moet u voldoen? Of wat wilt u precies doen met het vrijgekomen kapitaal? 

  De belastingregels bepalen welke mogelijkheden u heeft. En wat de gevolgen zijn. U moet daarom eerst weten welke belastingregels gelden voor uw vrijkomend kapitaal. Niet alle lijfrenteproducten zijn namelijk hetzelfde. Dit komt doordat de belastingregels tussentijds zijn aangepast. Op oude lijfrenteproducten zijn andere regels van toepassing dan op nieuwe producten. Het regime geeft aan welke belastingregels gelden voor uw vrijkomend lijfrentekapitaal. 

  • Regime pre-Brede Herwaardering lijfrente (pre-BHW, tot 1992) ook bekend als ‘oud regime’ of ‘kapitaalverzekering met lijfrenteclausule’

  • Regime Brede Herwaardering lijfrente (BHW, van 1992 tot 2001)

  • Regime Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB, vanaf 2001)
  Informeer altijd bij uw huidige aanbieder welke belastingregels voor uw product gelden.

  Vragen over uw verzekering?
  Neem dan contact op met uw tussenpersoon.
  Brede Herwaardering
  Een lijfrente valt onder het regime Brede Herwaardering als: 
  • u een eenmalige storting (koopsompolis) heeft gedaan op 1 januari 1992 of later, of

  • als u periodiek premies heeft betaald én de ingangsdatum van de verzekering is 16 oktober 1990 of later.
  pre-Brede Herwaardering
  Een lijfrente valt onder het regime pre-Brede Herwaardering (‘oude regime’) als:
  • u een eenmalige storting (koopsompolis) heeft gedaan vóór 1 januari 1992, of 

  • als de ingangsdatum van uw product vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald.
  Wet Inkomstenbelasting 2001
  Een lijfrente valt onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 als:
  • u een nieuwe lijfrente heeft afgesloten op of na 1 januari 2001 en het geen voortzetting betrof van een al bestaande lijfrente van vóór die datum, of

  • als u een lijfrente die valt onder het oude regime (pre-Brede Herwaardering) heeft omgezet naar een nieuw regime lijfrente.
  Mogelijkheden pre-Brede Herwaardering
  • Levenslang uitkeren via een verzekeringsproduct
   De uitkeringen mogen zowel vóór als na uw 65e starten.

  • Tijdelijk uitkeren via een verzekeringsproduct
   U bepaalt zelf wanneer de uitkeringen starten. En hoe lang de uitkeringen lopen. De looptijd moet voldoen aan de 1% sterftekans. Dit betekent hoe ouder u bent, hoe korter de minimale looptijd mag zijn. De hoogte van de uitkering is niet aan een maximum gebonden.

  • Uitkeren via een bankproduct
   Uitkeren via een bankproduct is altijd tijdelijk. De belastingregels van het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 gelden. U verliest oude rechten zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om te schenken. Of om uw kapitaal boetevrij in 1 keer te laten uitkeren.

  • Schenken
   U kunt de lijfrente aan uw (klein)kinderen of aan een andere begunstigde schenken. Houdt u zich aan de regels van de Belastingdienst, dan betaalt u geen schenkbelasting. En wellicht minder inkomstenbelasting. Schenken kan alleen wanneer u uitkeert via een verzekeraar.

  • Overbruggingslijfrente
   Bij dit regime spreken we niet over overbruggingslijfrente. U bepaalt namelijk zelf wanneer de uitkeringen starten.

  • Uw kapitaal in 1 keer laten uitkeren
   Dit is mogelijk. U moet over het ontvangen bedrag in 1 keer inkomstenbelasting betalen. Dit kan fiscaal ongunstig zijn omdat het belastingtarief hoger kan zijn.
  Mogelijkheden Wet Inkomstenbelasting 2001
  • Levenslang uitkeren via een verzekeringsproduct
   De uitkeringen mogen zowel vóór als na uw 65e starten. Maar niet later dan 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

  • Tijdelijk uitkeren via een verzekeringsproduct
   Dit kan op 2 manieren: 
   1. een overbruggingslijfrente (zie hieronder)

   2. een tijdelijke oudedagslijfrente: de uitkeringen mogen starten in het jaar waarin u 65 wordt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De looptijd is minimaal 5 jaar. De maximale uitkering per jaar is € 22.735,- (2022). Bereikt u de AOW-leeftijd na uw 65e? Dan kan de tijdelijke oudedagslijfrente starten in het jaar waarin u 65 wordt als u lijfrentekapitaal heeft opgebouwd vóór 2014.
  • Uitkeren via een bankproduct
   Uitkeren via een bankproduct is altijd tijdelijk. U heeft 3 mogelijkheden: 
   1. 20 jaars-variant
    De uitkeringen starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De hoogte van de uitkeringen is onbeperkt als de looptijd 20 jaar of langer is.

   2. 20 jaars plus-variant 
    Starten de uitkeringen vóór het jaar waarin u de AOW bereikt? Dan is de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd op het moment dat de uitkeringen starten. De hoogte van de uitkeringen is onbeperkt.

   3. tijdelijke oudedagslijfrente 
    De uitkeringen starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt? De looptijd is minimaal 5 jaar. De maximale uitkering per jaar is € 22.735,- (2022). Bereikt u de AOW-leeftijd na uw 65e? Dan kan de tijdelijke oudedagslijfrente starten in het jaar waarin u 65 wordt als u lijfrentekapitaal heeft opgebouwd vóór 2014.
  • Schenken
   Belastingvriendelijk schenken is niet mogelijk.

  • Overbruggingslijfrente
   Een overbruggingslijfrente is alleen mogelijk als u lijfrentekapitaal opbouwde vóór 2006. De ingangsdatum is vrij. De uitkering loopt uiterlijk tot het einde van jaar waarin u met pensioen gaat. Of tot het einde van het jaar waarin u 65 wordt. Bereikt u pas later uw AOW-leeftijd? Dan loopt de uitkering uiterlijk tot het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.
   De maximale uitkering per jaar is € 63.288,-.

  • Uw kapitaal in 1 keer laten uitkeren
   Dit is mogelijk. Maar meestal fiscaal ongunstig omdat het belastingtarief hoger kan zijn.
   • Is het vrijkomend kapitaal hoger dan € 4.607,- (2022)? Dan betaalt u naast inkomstenbelasting ook een boete (revisierente). Deze boete kan oplopen tot 20% van het opgebouwde kapitaal. 

   • Is het vrijkomend kapitaal € 4.607,- (2022) of lager? En heeft u geen andere lijfrenteverzekeringen (van het BHW of Wet IB regime) bij dezelfde verzekeraar? Dan betaalt u alleen inkomstenbelasting.
  Mogelijkheden Brede Herwaardering
  • Levenslang uitkeren via een verzekeringsproduct
   De uitkeringen mogen zowel vóór als na uw 65e starten. Maar niet later dan 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

  • Tijdelijk uitkeren via een verzekeringsproduct
   Dit kan op 2 manieren:
   1. een overbruggingslijfrente (zie hieronder)

   2. een tijdelijke oudedagslijfrente: de uitkeringen mogen starten in het jaar waarin u 65 wordt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De looptijd is minimaal 5 jaar. 
    De maximale uitkering per jaar is € 22.735,- (2022).
  • Uitkeren via een bankproduct
   Uitkeren via een bankproduct is altijd tijdelijk. De belastingregels van het nieuwe regime Wet Inkomstenbelasting 2001 gelden.

  • Schenken
   Belastingvriendelijk schenken is niet mogelijk.

  • Overbruggingslijfrente
   De ingangsdatum is vrij. De uitkering loopt uiterlijk tot het einde van jaar waarin u met pensioen gaat. Of tot het einde van het jaar waarin u 65 wordt. Bereikt u pas later uw AOW-leeftijd? Dan loopt de uitkering uiterlijk tot het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. 
   De maximale uitkering per jaar is € 63.288,-.

  • Uw kapitaal in 1 keer laten uitkeren
   Dit is mogelijk. Maar meestal fiscaal ongunstig omdat het belastingtarief hoger kan zijn.
   • Is het vrijkomend kapitaal hoger dan € 4.607,- (2022)? Dan betaalt u naast inkomstenbelasting ook een boete (revisierente) aan de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot 20% van het opgebouwde kapitaal.

   • Is het vrijkomend kapitaal € 4.607,- (2022) of lager? En heeft u geen andere lijfrenteverzekeringen (van het BHW of Wet IB regime) bij dezelfde verzekeraar? Dan betaalt u alleen inkomstenbelasting.