Ik heb een arbeidsconflict

Op uw werk zijn problemen. U kunt niet meer samenwerken met uw werkgever of collega. Daarom wil uw werkgever u ontslaan. Wat moet en kunt u doen?

Ga in gesprek

Het is belangrijk dat u samen in gesprek gaat. Zeker als u het niet eens bent met het ontslag. In een persoonlijk gesprek kunt u samen kijken naar een oplossing van de situatie.

Tip
Leg puntsgewijs uit waarom u het niet eens bent met het ontslag.

Wil uw werkgever u nog steeds ontslaan na dit gesprek? Dan moet hij aantonen dat er sprake is van een arbeidsconflict. Dit wordt ook wel een verstoorde arbeidsverhouding genoemd. Uw werkgever kan dit aantonen met bijvoorbeeld een dossier.

Ander werk bij uw werkgever

Uw werkgever kan u niet direct ontslaan. Hij moet eerst kijken of u ander werk kunt doen binnen de organisatie. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke mogelijkheden, zoals kennis, eigenschappen en ambities. Praat hierover met uw werkgever. Misschien kunt u wel een andere functie krijgen binnen de organisatie.

Ontslag met en zonder procedure

U hebt uw best gedaan om uw werkzaamheden te verbeteren. Helaas is uw werkgever niet tevreden. Ook kunt u geen ander werk doen bij uw werkgever. Daarom besluit uw werkgever u toch te ontslaan.

Uw werkgever kan u op 2 manieren ontslaan:
 • Uw werkgever start een ontslagprocedure bij de kantonrechter.
 • Uw werkgever wilt je contract beëindigen en je bent het daarmee eens (beëindiging met wederzijds goedvinden).


Ontslag via de kantonrechter
De ontslagprocedure bij de kantonrechter bestaat uit 3 stappen:

 • Uw werkgever stelt een verzoekschrift op 
  En dient deze in bij de Rechtbank.
 • U stelt een verweerschrift op
  In dit verweerschrift geeft u een reactie op het verzoekschrift van uw werkgever. Een jurist kan u hier goed bij helpen. Het verweerschrift dient u ook in bij de Rechtbank. 
 • Mondelinge behandeling door de kantonrechter
  Tijdens een zitting bij de Rechtbank kunnen u en uw werkgever allebei een toelichting geven. De kantonrechter stelt vaak voor dat u samen nog tot een oplossing komt. Lukt dit niet, dan neemt de kantonrechter zelf een beslissing. 

Als de kantonrechter zelf een beslissing neemt, doet hij dat meestal binnen 14 dagen. De kantonrechter kan uw contract ontbinden, maar hoeft dat niet te doen. Bij een ontbinding kent de kantonrechter meestal een transitievergoeding toe.
 
Ontslag zonder procedure
U kunt ook samen besluiten het contract te beëindigen. Dit wordt ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De afspraken worden opgeschreven in een beëindigingsovereenkomst. Om uw contract te beëindigen is nu geen procedure meer nodig. 

Het is wel belangrijk dat de beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld volgens de juiste voorwaarden. Anders kan het gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. De volgende punten moeten in de beëindigingsovereenkomst staan:

 • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging.
 • U kan geen verwijt worden gemaakt.
 • Er is geen sprake van een dringende reden.
Daarnaast is het belangrijk dat de opzegtermijn wordt aangehouden.

Minimaal 1 maand opzegtermijn

Als u wordt ontslagen moet uw werkgever de opzegtermijn van uw contract aanhouden. De opzegtermijn staat vaak vermeld in uw contract of in de CAO. Als u wordt ontslagen via de kantonrechter, hoeft de kantonrechter zich niet aan de volledige opzegtermijn te houden. De periode tussen het indienen van een verzoekschrift en de beslissing van de kantonrechter mag van de opzegtermijn worden afgetrokken. Er moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Voorbeelden

 • In uw contract staat dat uw werkgever bij ontslag een opzegtermijn van drie maanden moet aanhouden. De periode tussen het indienen van een verzoekschrift en de beslissing van de kantonrechter duurt 1 maand. Deze maand mag de kantonrechter aftrekken van de opzegtermijn. Er blijft dan een opzegtermijn van 2 maanden over.
 • In uw contract staat dat uw werkgever bij ontslag een opzegtermijn van 1 maand moet aanhouden. De periode tussen het indienen van een verzoekschrift en de beslissing van de kantonrechter duurt 1 maand. Deze maand mag de kantonrechter aftrekken van de opzegtermijn. Er blijft dan een opzegtermijn van 1 maand over, want dat is de minimale opzegtermijn na de beslissing van de kantonrechter.

Vraag een WW-uitkering aan

Vraag op tijd een WW-uitkering aan. Het is verstandig dit uiterlijk 2 weken voordat uw contract eindigt te doen. Als u een DigiD hebt, kunt u dit digitaal doen via de website van het UWV. Houd de volgende documenten bij de hand: 
 • uw laatste contract
 • uw laatste salarisstrook
 • uw rekeningnummer
Toelichting aanvraag WW-uitkering
U moet de aanvraag van een WW-uitkering altijd toelichten aan het UWV. U hebt hiervoor de beslissing van de kantonrechter nodig of de ondertekende beëindigingsovereenkomst. 

Ingangsdatum WW-uitkering
Uw WW-uitkering gaat pas in als de opzegtermijn afgelopen is. Als uw werkgever een verzoekschrift bij de kantonrechter indient, kan het zijn dat de opzegtermijn minder lang is dan in uw contract staat.

Meer informatie

Neem contact met ons op of ga naar de website MijnWerkenZekerheid.nl van de Rijksoverheid.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 375,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Onderhandelen door een jurist

€ 755,-

 • Een jurist verdiept zich in jouw situatie en stelt een strategie met je op.
 • Er wordt gekeken hoe het beste in onderhandeling kan worden gegaan.
 • Jurist onderhandelt met de andere partij.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.