Ik ben het niet eens met de erfscheiding

Welke regels gelden er? En kunt u uw buren vragen mee te betalen aan de erfafscheiding?

Mag ik mijn perceel afsluiten?

Een erfafscheiding schermt het ene perceel af van het andere perceel. Het is bedoeld voor privacy. Het moet daarom gaan om een ondoorzichtige afsluiting. Een erfafscheiding kan onder andere gemaakt zijn van steen, hout of beplanting.

In de wet is het recht opgenomen voor een eigenaar van een perceel om dit perceel af te sluiten. Toch kan dit recht beperkt worden wanneer uw buren bijvoorbeeld het recht van overpad hebben over uw perceel. U mag het uw buren dan niet onmogelijk of lastig maken om over uw perceel te lopen. Daarnaast stelt ook de gemeente soms aanvullende eisen.

Erfafscheiding naast de erfgrens

Hebt u liever geen gezamenlijk eigendom van de erfafscheiding? Dan kunt u ervoor kiezen om de erfafscheiding op uw eigen perceel te plaatsen. Dan bent u de eigenaar van de erfafscheiding, waardoor uw buren hier niet zomaar iets mee mogen doen. Uw buren mogen dan bijvoorbeeld niet zomaar gaten boren om iets op te hangen. U betaalt dan wel alle kosten zelf.

Een nadeel is dat u een stukje van uw perceel ‘inlevert’. Als uw buren dit stukje grond dat u inlevert namelijk in gebruik nemen kan men misschien na 20 jaar een beroep doen op verjaring. Uw buren worden dan eigenaar van dit stukje grond. Wilt u dit voorkomen? Stel dan samen met uw buren een gebruiksovereenkomst op.

Let op: als uw buren de woning verkopen, geldt deze gebruiksovereenkomst niet meer.

Waar loopt de erfgrens?

Voordat u een erfafscheiding plaatst is het goed om te weten waar deze moet komen. Weet u niet precies waar de erfgrens loopt? Dan kunt u uw buren vragen mee te werken aan het markeren van de erfgrens. Uw buren zijn volgens de wet verplicht de helft van de kosten te betalen.

Via het Kadaster zijn er verschillende mogelijkheden om de erfgrens te (laten) bepalen. Meer informatie leest u op de website van het Kadaster.

Als de erfgrens niet vastgesteld kan worden, kan de rechter gevraagd worden om dit te doen.

Gelden er in uw gemeente aanvullende regels?

Het kan zijn dat in uw gemeente bepaalde materialen niet gebruikt mogen worden voor een erfafscheiding. Ook kunnen er andere regels zijn over de hoogte van de erfafscheiding of over het plaatsen van beplanting in de voortuin. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente of neem contact op met de gemeente.

Erfafscheiding op de erfgrens

U kunt er voor kiezen de erfafscheiding op de erfgrens te plaatsen. Een vrijstaande erfafscheiding precies op de erfgrens is mandelig. Dit betekent dat de erfafscheiding gezamenlijk eigendom is. Het maakt niet uit wie de erfafscheiding betaald of geplaatst heeft. Lees onder 'Kan ik mijn buren vragen mee te betalen?' of u uw buren kunt vragen mee te betalen aan het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding.

Als er sprake is van gezamenlijk eigendom dan:
 • Betaalt u samen de (noodzakelijke) kosten van onderhoud en vervanging.
 • Mag u beiden tegen de erfscheiding aanbouwen.
 • Mag u beiden tot in de helft van de dikte van de erfafscheiding dingen vastmaken.
 • Mag alleen de erfafscheiding met toestemming van uw buren worden verwijderd, tenzij er vervangende toestemming is van de rechter.
Let op: als het gaat om een zijkant van een gebouw of werk (bijvoorbeeld een buitenmuur van de garage die op de grens staat) gelden deze regels niet. De muur is dan namelijk niet vrijstaand. Het kan wel zijn dat er in uw koopakte een uitzondering gemaakt is.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hebt geen omgevingsvergunning nodig als de erfafscheiding:
 • Vóór uw woning niet hoger is dan 1 meter.
 • Aan de andere zijden rondom woning niet hoger is dan 2 meter (behalve als deze grenst aan een openbaar toegankelijk gebied).
 • Aan openbaar toegankelijk gebied niet hoger is dan 1 meter óf op 1 meter afstand van de grens en niet hoger is dan 2 meter.
Voor een hogere erfafscheiding hebt u een omgevingsvergunning nodig. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw gemeente.

Kan ik mijn buren vragen mee te betalen?

U kunt van uw buren eisen dat zij meewerken en meebetalen aan een erfafscheiding als:
 • U in een aangebouwd gedeelte van de gemeente woont. Bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom of lintbebouwing buiten de bebouwde kom.
 • Deze op de grens komt te staan.
 • U zich aan de regels uit de wet en van de gemeente houdt.
 • Het redelijke kosten zijn. Dus als u een duurdere erfafscheiding wilt dan uw buren, betaalt u ook een groter deel.
 • U de buren een brief hebt gestuurd dat u de erfafscheiding gaat plaatsen op de erfgrens.
Let op: als de erfafscheiding wordt geplaatst naast een openbare weg of openbaar water geldt dit niet. U zult dan zelf de kosten moeten betalen.

Komt u er samen niet uit?

Komt u niet met de buren tot een oplossing of spelen er meerdere zaken? Dan kan buurtbemiddeling misschien helpen. Bij de gemeente vraagt u na of er buurtbemiddeling in uw gemeente bestaat. Zij kunnen de communicatie tussen u en de buren begeleiden. Dit kost niets en blijkt vaak goed te werken.

U kunt ook contact met ons opnemen.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.