De rekening van de aannemer is te hoog

U huurt een aannemer in om een klus te doen. U krijgt de rekening, maar u moet meer betalen dan uw dacht. Wat kunt uw doen? 

Wat is de afspraak?

Wat hebt u met de aannemer afgesproken? Was dat een vaste prijs, een richtprijs of een afgesproken uurloon? Of hebt u misschien geen prijs afgesproken?

Vaste prijs
Soms wordt met de klusjesman een vaste prijs afgesproken voor een bepaalde opdracht. Bijvoorbeeld € 3.000  om de tuin opnieuw te betegelen. De aannemer mag achteraf niet meer in rekening brengen dan is afgesproken.

Richtprijs
In plaats van een vaste prijs kan de aannemer ook een schatting maken van de kosten (richtprijs). Achteraf wordt gerekend hoeveel uren er zijn gewerkt en hoeveel materiaal er is gebruikt. Aan de hand hiervan wordt de rekening gemaakt.

Deze rekening mag niet meer dan 10% hoger zijn dan de richtprijs. Meer dan 10% mag als de aannemer u hier vooraf duidelijk op wijst. En u moet de kans hebben gehad het werk te vereenvoudigen of te beperken.

Tip
Lees de algemene voorwaarden van het contract goed door. Er kunnen specifieke afspraken rondom richtprijzen in staan. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Uurloon
Als u een uurloon hebt afgesproken, moet u de uren betalen die de aannemer heeft gewerkt. Daarnaast moet u ook de gebruikte materialen betalen. Wilt u weten wat u ongeveer moet betalen? Vraag dan een offerte op. U kunt de aannemer ook vragen de uren in te schatten die hij nodig heeft voor de klus.

Achteraf moet de aannemer aantonen hoeveel uren hij heeft gewerkt. Wanneer u het hier niet mee eens bent, moet u bewijzen dat de aannemer minder heeft gewerkt. Dit is vaak lastig om aan te tonen.

Tip
Houd in de gaten hoe lang de aannemer bezig is met de klus. Laat de aannemer bijvoorbeeld zijn uren aftekenen. Zo voorkomt u onverwachte verrassingen.

Geen afgesproken prijs
De aannemer mag dan aan u de redelijke kosten in rekening brengen.

Vraag een gespecificeerde rekening op

Als een richtprijs, een uurloon of geen prijs is afgesproken, vraag dan om een gespecificeerde rekening. Zo ziet u de kosten van materialen en werkzaamheden. De aannemer is verplicht u deze rekening te geven. Aan de hand van de rekening kunt u bepalen of de aannemer zich aan de afspraken hield.

Staan er extra werkzaamheden op de rekening en hebt u hier niet om gevraagd? Vraag dan om een toelichting. Ook moet de aannemer aantonen waarom u moet betalen voor het extra werk. Hebt u wel gevraagd om de extra werkzaamheden? Dan is het natuurlijk redelijk dat u hiervoor betaalt.

Betaal een deel van de rekening

Betaal het deel van de rekening waarover u het wél eens bent. Dit bedrag hebt u afgesproken met de aannemer en daar heeft hij recht op. Het deel waarover u het niet eens bent, hoeft u niet direct te betalen.

Als u de rekening helemaal niet betaalt, kan de aannemer bijvoorbeeld een deurwaarder of incassokantoor inschakelen. De extra kosten hiervan komen dan meestal voor uw rekening.

Zoek samen naar een oplossing

Kunt u de extra kosten op uw rekening niet verklaren? Neem dan contact op met de aannemer. Misschien kan de aannemer de rekening verder toelichten. Probeer samen een oplossing te vinden.

Stuur een brief

Komt u er niet uit met de aannemer? Stuur dan een brief met de volgende informatie:
 • Het probleem. Met welke kosten bent u het niet eens? En waarom vindt u dat deze kosten niet juist zijn?
 • Een termijn waar binnen het bedrijf moet reageren. 2 weken is hiervoor gebruikelijk. Als in de algemene voorwaarden een reactietermijn wordt genoemd, moet het bedrijf zich hieraan houden.
 • U vermeldt ook dat wanneer de aannemer uw probleem niet oplost, u verdere stappen gaat ondernemen.

Bekijk de voorbeeldbrief

Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd bewijzen dat u de brief gestuurd hebt. Als u een e-mail stuurt, vraag dan om een ontvangstbevestiging.

Naar de Geschillencommissie

Komt u niet tot een oplossing? Dan is het misschien nodig om naar De Geschillencommissie of de rechter te gaan.

Neem contact met ons op om dit te bespreken.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.