Ik wil de huur opzeggen

U huurt een woning en u wilt het huurcontract opzeggen. Hoe kunt u dat het beste doen? 

U kunt het huurcontract altijd opzeggen bij de verhuurder

Wel is het noodzakelijk om te weten of u nog voor een bepaalde tijd vast zit aan het contract. Het contract kan alleen voor de einddatum worden beëindigd als de verhuurder hiermee instemt.

Wat voor huurcontract hebt u?

Een huurcontract waar geen vaste periode in staat
Dit wordt ook wel een huurcontract voor onbepaalde tijd genoemd. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd kunt u op elk moment de huur opzeggen. In het huurcontract kan staan wanneer uw contract echt stopt als u hebt opgezegd. Bijvoorbeeld na 1 maand of per de eerste dag van de volgende maand nadat u hebt opgezegd.

Een huurcontract waar wel een vaste periode in staat
Dit wordt ook een huurcontract voor bepaalde tijd genoemd. U kunt een huurcontract voor bepaalde tijd pas na afloop van die tijd laten eindigen. Wilt u dat het huurcontract direct eindigt na de einddatum in het huurcontract? Dan moet u dit wel al eerder aan de verhuurder laten weten. Op welk moment u dit moet laten weten leest u onder 'Wat is de opzegtermijn?'

Wilt u het huurcontract laten eindigen voor afloop van de vaste periode? Dan moet de huurder hiermee instemmen. U kunt dan bijvoorbeeld de verhuurder voorstellen om een nieuwe huurder te vinden voor de woning.

Met welke reden kunt u de huur opzeggen?

U hoeft geen reden te hebben voor het opzeggen van het huurcontract.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.

De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn van de huur, waarbij een maximum van 3 maanden geldt. Meestal is dit 1 maand. Soms staat in uw huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn. Als de betalingstermijn van de huur 1 maand is, blijft de termijn van opzegging 1 maand.

Hoe zegt u het huurcontract op?

U moet volgens de wet per aangetekende brief of met een deurwaardersexploot de huur opzeggen. U hoeft in uw brief geen reden te noemen voor de opzegging. Bewaar bij een aangetekende brief het verzendbewijs. Zo kunt u bewijzen dat u de brief verstuurd hebt.

Soms mag u volgens het contract of regels van de verhuurder ook per e-mail of via de website van de verhuurder opzeggen. Zorg er in dat geval wel voor dat u bewijs van opzegging hebt. Bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging via e-mail.

Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.