Mijn huurcontract wordt opgezegd

U huurt een woning. Nu wil de verhuurder het contract beëindigen. Kan dat zomaar?
Lees hier welke stappen u kunt nemen. Let op: huurt u onder de Leegstandwet? Dan gelden andere regels. Neem dan contact met ons op voor advies.

Op welke manieren kan de verhuurder het contract beëindigen?

De verhuurder mag niet zomaar uw huurcontract beëindigen. U hebt als huurder namelijk in de meeste situaties huurbescherming. Twijfelt u of u huurbescherming hebt? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Opzegging
De eerste mogelijkheid voor een verhuurder om het huurcontract te beëindigen is opzegging. In de wet zijn de geldige redenen bepaald voor opzegging door de verhuurder. Welke redenen dit zijn, leest u onder 'Wat zijn de geldige redenen voor opzegging?'

Ontbinding
De verhuurder kan er ook voor kiezen het contract te ontbinden via de rechter. In dat geval moet u als huurder (ernstig) tekort schieten in het nakomen van de afspraken in het huurcontract. Er moet dan bijvoorbeeld sprake zijn van een flinke huurachterstand of hennepkwekerij in de woning. De verhuurder kan dan ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning vorderen bij de rechter. Ook kan de verhuurder schade op u proberen te verhalen.

Wederzijds goedvinden
Als u zelf ook graag de huur wilt beëindigen, is dit uiteraard mogelijk. Het huurcontract wordt dan met wederzijds goedvinden beëindigd. Dit kan in overleg op ieder moment.

Hebt u hierover vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de geldige redenen voor opzegging?

In de volgende situaties mag de verhuurder de huur opzeggen:

Gedrag van de huurder
De verhuurder mag de huur opzeggen als u zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat u de huur al een aantal maanden niet hebt betaald. Of omdat u voor overlast zorgt.

Tijdelijk contract
Is je huurcontract op of na 1 juli 2016 gesloten? En is de duur in het huurcontract:
 • maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen;
 • maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen (kamers).
Dan hebt u een tijdelijk contract en eindigt de huur automatisch na de einddatum. Wel moet de verhuurder minimaal 1 maand (en maximaal 3 maanden) voor de afgesproken einddatum de huurder informeren dat de huur eindigt. Als hij dat niet doet, wordt het een contract van onbepaalde tijd en moet de verhuurder de geldende opzegtermijn in acht nemen. Welke opzegtermijn geldt, leest u onder 'Wanneer moet de verhuurder opzeggen?'

Is er een langere duur afgesproken in het contract? Dan hebt u geen tijdelijk contract en eindigt het huurcontract niet automatisch na de afgesproken periode.

Is uw huurcontract voor 1 juli 2016 gesloten en is er een bepaalde periode opgenomen? Dan gelden de oude regels. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.

De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig
De verhuurder mag de huur opzeggen als hij de woning zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld als hij zelf weer in de woning wil gaan wonen. Zijn belang moet dan groter zijn dan uw belang om de woning te blijven huren. Er wordt ook gekeken of u andere woonruimte kunt krijgen.
Ook dringende renovatie of sloop kan een reden zijn voor de verhuurder om de huur op te zeggen. De verhuurder moet u dan wel een verhuiskostenvergoeding betalen.

U bent het niet eens met de wijziging in uw huurcontract
De verhuurder wil het huurcontract wijzigen en u bent het daar niet mee eens. De verhuurder kan naar de rechter stappen om het huurcontract op te zeggen. De rechter bepaalt dan of de opzegging geldig is en tot huurbeëindiging leidt. De rechter kan de huurder alsnog de gelegenheid geven om akkoord te gaan met de gewijzigde huurovereenkomst.

Wanneer moet de verhuurder opzeggen?

De opzegtermijn voor de verhuurder is altijd minimaal 3 maanden. Hier komt 1 maand bij voor ieder jaar dat u de woning hebt gehuurd. De opzegtermijn is maximaal 6 maanden.

Hoe moet de verhuurder opzeggen?

De verhuurder moet u via een aangetekende brief laten weten dat hij de huur wil opzeggen. Hij moet daarbij ook de reden geven waarom hij de huur opzegt. Ook moet hij de juiste termijn van opzegging vermelden in de brief. De verhuurder moet u vragen binnen 6 weken in te stemmen.

Ik ben het niet eens met de opzegging

Als u instemt met de opzegging, eindigt het huurcontract. Als u de verhuurder laat weten het niet eens te zijn met de opzegging of niets laat horen, moet de verhuurder de rechter vragen het huurcontract te beëindigen. De rechter beoordeelt dan of de opzegging van de verhuurder geldig is en zo ja, wanneer u de woning moet verlaten. Pas dan eindigt het huurcontract.

Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.