Ik krijg geen schadevergoeding

U meldde een schade bij uw verzekeraar. Helaas vergoedt deze de schade niet. Wat kunt u doen?

Waarom wordt uw schade niet vergoed?

Dat uw schade niet wordt vergoed, kan verschillende redenen hebben:
 • Uw schade valt niet onder de polisvoorwaarden
  De polisvoorwaarden bepalen waarvoor u verzekerd bent. Staat de schade(oorzaak) niet in de polisvoorwaarden of is de schade zelfs uitgesloten? Dan wordt uw schade niet vergoed.
 • U meldde de schade te laat
  Schade moet u altijd binnen 3 jaar melden. Maar in de polisvoorwaarden staat vaak ook dat de verzekeraar de schade moet kunnen vaststellen. Vaak kan dat niet meer als u de schade pas na lange tijd meldt. In dat geval hoeft de verzekeraar uw schade soms niet te vergoeden.
 • U betaalde de premie niet (op tijd)
  Uw verzekeraar moet u laten weten dat het gevolgen heeft als u niet op tijd betaalt. Als u dat niet doet, mag de verzekering tijdelijk stopgezet worden. Schade die dan ontstaat, wordt dan waarschijnlijk niet vergoed.
 • U hebt niet alle informatie gegeven bij het afsluiten van de verzekering
Als u een verzekering afsluit, moet u alle informatie geven waar de verzekeraar om vraagt. Dit is uw mededelingsplicht. De verzekeraar heeft deze informatie nodig om te beslissen of zij u willen en kunnen verzekeren, en hoe hoog dan de premie is die u moet betalen.

Zoek samen naar een oplossing

Bent u het niet eens met de afwijzing? Neem dan contact op met de verzekeraar en probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet? Dien dan een klacht in volgens de interne klachtenprocedure. Deze staat vaak beschreven in de polisvoorwaarden of op de website van de verzekeraar.

Naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Komt er geen (goede) oplossing voor uw klacht of reageert de verzekeraar niet binnen 6  weken? Dan kunt u naar het Klachteninstituut financiële Dienstverlening (Kifid) stappen. De verzekeraar moet wel bij het Kifid zijn aangesloten. Dit is meestal zo.

Meld uw klacht op tijd bij het Kifid
 • Binnen 1 jaar nadat u de klacht heeft ingediend bij de verzekeraar, óf;
 • Binnen 3 maanden nadat de verzekeraar haar definitieve standpunt heeft ingenomen.
De langste termijn geldt. Voor het indienen van uw klacht bij het Kifid hoeft u niet te betalen.

Het Kifid beoordeelt eerst of uw zaak geschikt is voor bemiddeling door de Ombudsman.

De Geschillencommissie
Als de zaak niet voor bemiddeling geschikt is of de bemiddeling slaagt niet, wordt de klacht doorgestuurd naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kan meer informatie opvragen of een hoorzitting plannen. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend als de verzekeraar dat met het Kifid heeft afgesproken.

Als het Kifid uw zaak niet kan behandelen, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.