Premie van je verzuimverzekering

Wij leggen uit hoe wij tot de premie en het premiepercentage komen.

De premie en het premiepercentage van je verzuimverzekering kunnen veranderen.

Wij leggen uit hoe de premie en het premiepercentage van de verzuimverzekering zich tot elkaar verhouden. En wanneer deze gegevens kunnen veranderen. Zo weet je waar je aan toe bent.

Het premiepercentage is een getal dat wij voor jouw bedrijf berekenen.

Wij proberen het risico op verzuim voor jouw bedrijf zo goed mogelijk in te schatten. Het premiepercentage staat voor de mate van het risico. Hoe hoger het premiepercentage, hoe groter de kans op verzuim.

Bij het berekenen van het premiepercentage houden wij met meerdere zaken rekening.

Hoe groot de kans op verzuim is, hangt namelijk van verschillende dingen af. Het premiepercentage berekenen wij met deze factoren:
 • Het verzuimverleden van je bedrijf en van de branche.
 • De activiteit van je bedrijf (de bedrijfssector).
 • De postcode van je bedrijf.
 • Het aantal medewerkers in je bedrijf.
 • Gegevens van je medewerkers, zoals verzekerd jaarloon, geboortejaar, aantal dienstjaren en geslacht.
 • De dekking van je verzuimverzekering voor het 1e en 2e ziektejaar en de eigenrisicoperiode.
Niet al deze zaken hebben evenveel invloed op de kans op verzuim. Daarom hebben deze ieder een eigen weging. Het premiepercentage voor jouw bedrijf bepalen wij via een actuariële berekening. Dit is een wiskundige berekening die economische gebeurtenissen zo goed mogelijk voorspelt.

Het premiepercentage kan tijdens de looptijd van je verzuimverzekering veranderen.

Dat kan in 2 situaties gebeuren:
 • Bij verlenging van je verzuimverzekering.
  Wij berekenen ieder jaar het premiepercentage opnieuw bij de verlenging van je verzekering. Eind november ontvang je een verlengingsvoorstel voor het nieuwe verzekeringsjaar. Afhankelijk van veranderingen binnen jouw bedrijf (het personeelsbestand) en de verzuimhistorie, kan het premiepercentage veranderen. Zodat de premie van je verzekering blijft passen bij jouw risico.
 • Bij het aanpassen van een dekking van je verzuimverzekering.
  Het aanpassen van de dekking van je verzuimverzekering heeft invloed op het premiepercentage. Pas je bijvoorbeeld de dekking voor het 1e en 2e ziektejaar aan? Of verander je de eigenrisicoperiode? Dan verandert ook het premiepercentage op je verzuimverzekering.

De premie is het bedrag dat je moet betalen voor de verzuimverzekering.

De premie voor de verzuimverzekering (loondoorbetalingsverzekering) bereken je met de verzekerde loonsom en het premiepercentage. Je vermenigvuldigt de totale loonsom dan met het premiepercentage. De uitkomst daarvan is het premiebedrag. Gebruik voor de berekening van de premie de totale verzekerde loonsom volgens het uniform loonbegrip. Dat is het loon voor de loonheffing.

Voorbeeld van een premieberekening:
 • Totaal verzekerde loonsom: € 456.036,-
 • Premiepercentage: 4,79
 • Premiebedrag per jaar: 456.036 * 4,79% = €21.844,12

De premie kan tijdens het verzekeringsjaar veranderen.

Dat kan in 2 situaties gebeuren:

 • Bij een aanpassing van de loonsom.
  Tijdens het jaar heeft u soms te maken met personeelswisselingen. Er vertrekken medewerkers bij je bedrijf en je krijgt nieuwe medewerkers in dienst. Ook stromen medewerkers door binnen jouw bedrijf. Door deze veranderingen wijzigt vaak de totale loonsom. Daardoor verandert ook jouw premie.
 • Bij een aanpassing van het premiepercentage.
  Eerder op de pagina las je dat het premiepercentage kan veranderen bij  verlenging van uw verzekering. Of bij aanpassing van de dekking op jouw verzuimverzekering. Is dit het geval? Dan verandert ook jouw premie.