inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube
Landbouw veiligheid en preventie. De grootste risico

Veiligheid.

Top 3 Brandrisico's landbouw

Brandveilige stallen, bewaarloodsen en andere gebouwen, het is een actueel thema in de landbouw. Samen met onze klanten, adviesraden en organisaties in de landbouw zoeken wij naar passende oplossingen voor nieuwe of veranderende risico’s. Die passende oplossing is niet altijd een verzekering. In sommige situaties hebt u meer aan een preventie- of bouwadvies, of aan snelle hulp bij calamiteiten. Uw bedrijfscontinuïteit is altijd ons uitgangspunt.
Veiligheid hooibroei
3

3
Hooibroei kan leiden tot zelfontbranding

De broei ontstaat door een natuurlijke opwarming van samengepakt hooi of stro, waarbij de stijgende temperatuur kan leiden tot zelfontbranding. Met de juiste preventiemaatregelen is brand door hooibroei goed te voorkomen.
Preventie landbouw lassen en slijpen
2

2
Brand door smeulende resten

Een vonkje bij brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. 1 vonkje vlakbij het methaangas in de mestkelder kan een explosie veroorzaken. En als u klaar bent met uw las- of slijpwerk, kunnen smeulende resten alsnog brand veroorzaken. Blijf daarom goed opletten bij  uw werkzaamheden.
Veiligheid elektra
1

1
Elektra

Een fout bij de aanleg, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, knagerij van muizen, zo op het oog lijkt het misschien onschuldig. Maar een probleem met elektra, zoals oververhitting en kortsluiting, is de meest voorkomende oorzaak van brand op een agrarische bedrijf.