Landbouw veiligheid en preventie. De grootste risico's en tips om schade te voorkomen of beperken,

Veiligheid.

Top 5 brandrisico's landbouw

Brandveilige stallen, bewaarloodsen en andere gebouwen, het is een actueel thema in de landbouw. Samen met onze klanten, adviesraden en organisaties in de landbouw zoeken wij naar passende oplossingen voor nieuwe of veranderende risico’s. Die passende oplossing is niet altijd een verzekering. In sommige situaties hebt u meer aan een preventie- of bouwadvies, of aan snelle hulp bij calamiteiten. Uw bedrijfscontinuïteit is altijd ons uitgangspunt.
Stapel isolatiemateriaal. Vraag gratis bouwadvies bij uw verzekeringsadviseur. Sluit uw agrarische verzekering op Interpolis Bedrijven Compact Polis.
5

5
Kies onbrandbaar isolatiemateriaal

Brandbaar isolatiemateriaal maakt dat vuur zich snel kan verspreiden. Kies bewust welke materialen u gebruikt bij de bouw en inrichting van uw gebouwen. De materiaalkeuze bepaalt een groot deel van de brandveiligheid. Laat u hierin goed adviseren.
2 bouwvakkers plaatsen isolatiemateriaal op een dak. Vraag gratis bouwadvies bij uw verzekeringsadviseur. Sluit uw agrarische verzekering op Interpolis Bedrijven Compact Polis.
4

4
Bouw een brandveilig gebouw

De keuzes die u maakt tijdens het (ver)bouwen van een bedrijfsgebouw, hebben grote invloed op de kwaliteit van deze gebouwen. Waar let u op als u een brandveilig(er) gebouw wilt? 
Veiligheid hooibroei
3

3
Hooibroei kan leiden tot zelfontbranding

De broei ontstaat door een natuurlijke opwarming van samengepakt hooi of stro, waarbij de stijgende temperatuur kan leiden tot zelfontbranding. Met de juiste preventiemaatregelen is brand door hooibroei goed te voorkomen.
Preventie landbouw lassen en slijpen
2

2
Brand door smeulende resten

Een vonkje bij brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. 1 vonkje vlakbij het methaangas in de mestkelder kan een explosie veroorzaken. En als u klaar bent met uw las- of slijpwerk, kunnen smeulende resten alsnog brand veroorzaken. Blijf daarom goed opletten bij  uw werkzaamheden.
Veiligheid elektra
1

1
Elektra

Een fout bij de aanleg, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, knagerij van muizen, zo op het oog lijkt het misschien onschuldig. Maar een probleem met elektra, zoals oververhitting en kortsluiting, is de meest voorkomende oorzaak van brand op een agrarische bedrijf.