Beperk je risico's met onze tips

Als je van tevoren niet nadenkt over wat je allemaal moet regelen bij een grote brand, dan geeft dat extra veel onrust en onzekerheid als het ooit zover komt. Terwijl je op dat moment al veel aan je hoofd hebt. Als je dan niet snel handelt, loop je het risico dat je klanten bij de concurrent gaan shoppen. En dat ze niet meer terugkomen tegen de tijd dat je eindelijk weer in bedrijf bent. Een faillissement ligt dan op de loer.

Verzekeren is niet de enige oplossing
Wij helpen je liever om schade te voorkomen. Want dan helpen wij je pas écht, vinden wij. Daarom geven wij je graag tips hoe je je kunt voorbereiden op de opbouwfase na een grote brand in je bedrijf. Om zo de risico’s voor je bedrijf te beperken. Bovendien ontwikkelden we preventiediensten speciaal voor ondernemers. Zodat je in bedrijf blijft.

 1. Breng je risico’s in kaart
  Bedenk stap voor stap wat er allemaal mis kan gaan in je bedrijf. En welke maatregelen je moet nemen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Krijg grip op je bedrijfscontinuïteit met onze whitepaper. En natuurlijk neem je ook maatregelen om brand te voorkomen.
 2. Stel een noodplan op
  Stel dat het toch misgaat in je bedrijf, wat dan? Waar moet je aan denken als er brand uitbreekt? Wie doet wat? Weet iedereen wat er van hem verwacht wordt? In 4 stappen bereid je je onderneming voor op een calamiteit.
 3. Maak een continuïteitsplan
  In het noodplan beschrijf je wat je moet doen tijdens een grote brand en net daarna. Wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je bedrijf na een brand zo kort mogelijk stilligt, beschrijf je in een continuïteitsplan. Hiermee beperk je je bedrijfsschade. Om dit plan op te stellen, stel je jezelf de volgende vragen:
  - Hoe communiceer ik naar mijn klanten en leveranciers?
  - Is er een locatie waar ik kan doorstarten?
  - Hoe kan ik zo snel mogelijk weer leveren aan mijn klanten?
  - Wie kan mij daarbij helpen?
  - Hoe herstel ik zo snel mogelijk mijn data en IT?
 4. Maak afspraken met partijen die je kunnen helpen in geval van nood
  Kun je je productie ergens anders onderbrengen? Mag je een opslagloods van een zakenrelatie gebruiken voor opslag? Maak vooraf duidelijke afspraken en leg deze vast.
 5. Bewaar belangrijke informatie op een brandveilige plek
  Je noodplan en continuïteitsplan bewaar je het best op een brandveilige plek, bij andere belangrijke informatie zoals je klantinformatie en boekhouding. Bij voorkeur buiten je bedrijfspand, of in een brandwerende kluis.

Welke oplossingen zijn er?

Door regelmatig een SCIOS Scope 10-keuring te laten uitvoeren beperk je het risico op het ontstaan van brand.

Liever verzekeren

een foto van een bedrijfspand

Gebouwen­verzekering

Met een gebouwenverzekering verzeker je jouw bedrijfspand of huurdersbelang voor schade door brand. Als huurder hoef je het pand niet te verzekeren, dat doet je verhuurder.
een opslagruimte met een rek met in plastic verpakte kleding

Bedrijfs­middelen­verzekering

Met een bedrijfsmiddelenverzekering verzeker je jouw inventaris, voorraad en apparatuur tegen brand.
Een buitenterras met meerdere tafels en stoelen

Bedrijfs­stagnatie­verzekering

Met een bedrijfsstagnatieverzekering verzeker je jouw brutowinst als je bedrijf stil komt te liggen door brand.