Brand door broei: zo beperk je de risico’s

Een bedrijfsbrand wil je natuurlijk voorkomen. Maar veel ondernemers vinden het lastig om hun brandrisico’s goed in te schatten. We zetten daarom de belangrijkste veroorzakers van brand bij bedrijven op een rij. In dit artikel: brand door broei.

40% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand, gaat daarna failliet

Brand in je bedrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Het legt de bedrijfsvoering tijdelijk of zelfs definitief stil. Een faillissement komt vaak niet door alleen de materiële schade. Als je een passende verzekering hebt, wordt die schade namelijk grotendeels vergoed. Veel bedrijven redden het na een brand niet, omdat het te lang duurt voordat de zaak weer op volle toeren draait. Natuurlijk wil je zulke situaties voorkomen. Het herkennen van de belangrijkste brandrisico’s is daarin de eerste stap. In dit artikel leggen we je uit wat brand door broei is én hoe je de risico’s kunt beperken. Naast het ophangen van rookmelders zijn er nog een aantal praktische tips om de kans op brand te verkleinen.

Brand door broei is een van de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden

Brand die ontstaat doordat (organische) materialen tot zelfontbranding komen, noemen we brand door broei. Dit is een chemische reactie die ervoor zorgt dat er warmte vrijkomt. Hierdoor stijgt de temperatuur van het materiaal. Als het materiaal deze warmte vervolgens niet kwijt kan, bijvoorbeeld doordat het is ingepakt of samengeperst, kan dit gaan smeulen en ontvlammen. Broei ontstaat vooral na afronding van werkzaamheden. Bijvoorbeeld als gevolg van gebruikte doeken met olie- of verfresten die worden verfrommeld.


Het bekendste voorbeeld is brand door broei in een (vochtige) hooiberg. Maar het komt voor bij uiteenlopende materialen en vloeistoffen. Zo kunnen ook werkkleding, poetsdoeken en kwasten die doordrenkt zijn met oliën spontaan vlam vatten. Door deze spullen op de juiste manier te reinigen, drogen en bewaren, voorkom je een hoop problemen.
Vuur en vlam

Broei is een brandrisico voor verschillende soorten bedrijven

In de agrarische sector zijn de risico’s van brand door broei over het algemeen wel bekend. Onder meer gebundelde hooibalen, kuilgras en andere bulkopslagen verdienen aandacht. Maar ook voor bedrijven die actief zijn in andere sectoren, zijn er risico’s. In werkplaatsen bijvoorbeeld, waar wordt gewerkt met oliën, verven, lakken, lijmen, vluchtige oplosmiddelen en houtskool of houtkrullen. Dit soort materialen kunnen spontaan ontbranden. Wees extra alert als er in jouw bedrijf gewerkt wordt met olie en textiel. Of als er poetsdoeken worden gebruikt voor reiniging of ontvetten. Bij deze combinaties is er een grotere kans op brand die ontstaat door broei.

6 tips om brand door broei te voorkomen of beperken

  1. Zorg dat al je medewerkers het risico van broei kennen. Maak duidelijke afspraken en ga na of iedereen zich hieraan houdt.
  2. Lees gebruikshandleidingen van producten met natuurlijke oliën zorgvuldig. Volg de instructies nauwgezet op.
  3. Voorkom altijd dat bijvoorbeeld wasgoed, (poets)doeken en ander textiel in elkaar gefrommeld op een hoop komen te liggen.
  4. Bewaar met olie vervuilde materialen in een afgesloten metalen container. Sluit deze goed af, zodat er geen zuurstoftoevoer mogelijk is. Plaats de container bij voorkeur buiten, op minstens 10 meter afstand van het bedrijfspand.
  5. Was met olie vervuild textiel op minimaal 60 graden. Bij wassen op lagere temperaturen gaat de olie niet uit het textiel. Er is dan een verhoogd risico op broei.
  6. Laat met olie vervuilde materialen uitgespreid opdrogen. Hang deze dus uit aan een waslijn of leg ze goed verspreid op de grond, het liefst buiten.