Oplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Hoe vangt u inkomensverlies op als u een tijd niet kunt werken?

Als zzp'er mist u inkomen als u voor kortere of langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Gelukkig zijn er oplossingen om dit op te vangen. Daarbij is er een onderscheid tussen periodes van arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Vooraf weet u niet of en hoe lang u (deels) arbeidsongeschikt raakt. Daarom is het verstandig om oplossingen voor kortdurende en blijvende arbeidsongeschiktheid te combineren. Regel het wel voordat u iets overkomt. Wacht niet tot u problemen krijgt met uw gezondheid.

Oplossingen bij arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar


Voor arbeidsongeschiktheid die maximaal 2 jaar duurt, zijn er 4 oplossingen:
  • Een vrijwillige verzekering bij het UWV voor de Ziektewet. Dan bent u op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Na 2 dagen ziekte krijgt u een uitkering van 70% van het verzekerde inkomen. De uitkering stopt na 2 jaar. Let op: deze verzekering kunt u alleen afsluiten als u zich binnen 13 weken na de start van uw bedrijf aanmeldt bij het UWV.
  • Aansluiten bij een broodfonds. Dat is een collectieve voorziening voor en door zelfstandige ondernemers. Een broodfonds bestaat uit een groep ondernemers van ongeveer 25 tot 50 personen. Samen dragen zij het risico van arbeidsongeschiktheid. Als deelnemer legt u elke maand een bedrag in, net als alle andere broodfondsleden. Als u ziek wordt, ontvangt u een bedrag (maximaal 2 jaar lang).
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met een uitkering van maximaal 2 jaar.
  • Een buffer op uw spaarrekening.

Oplossingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Voor blijvende arbeidsongeschiktheid zijn er 3 oplossingen:
  • Een vrijwillige verzekering bij het UWV voor de WIA. U bent dan op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Na een periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering van 75% van het verzekerde inkomen, als u helemaal en blijvend arbeidsongeschikt bent. De uitkering stopt op het moment dat uw AOW ingaat. Let op: deze verzekering kunt u alleen afsluiten als u zich binnen 13 weken na de start van uw bedrijf aanmeldt bij het UWV.
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met een wachttijd van 2 jaar. De uitkering loopt tot de door u gekozen eindleeftijd. Bijvoorbeeld 67 of 68 jaar.
  • Een spaarrekening. Echter: met het opbouwen van een financiële buffer op een spaarrekening redt u het vaak niet. Stel dat u € 2.000,- per maand nodig hebt, en u bent arbeidsongeschikt vanaf uw 40e, dan hebt u tot uw AOW in totaal € 648.000,- nodig (bij een AOW-leeftijd van 67 jaar en met de huidige rente).

Oplossingen voor korte en lange termijn combineren

Bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een broodfonds én een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen die uitkeert als u na 2 jaar nog steeds niet kunt werken. Of door een verzekering af te sluiten die dekking biedt voor zowel kortdurende als langdurige arbeidsongeschiktheid.

Inschatting van kosten

Om een inschatting te geven van de kosten van de verschillende oplossingen, hebben we de premies per maand in een tabel gezet. Let op: voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dit een schatting. De precieze premie van uw verzekering hangt af van uw leeftijd en beroep.

Om een realistisch beeld te schetsen, laten we 2 beroepen zien: een lichamelijk licht beroep en een lichamelijk zwaar beroep. We nemen de volgende situatie als uitgangspunt: een ondernemer van 38 jaar, die een bruto uitkering van € 2.000,- per maand bij arbeidsongeschiktheid verzekert.

Premie per maand
Netto premie
Netto uitkering
Max. 2 jaar
Vrijwillig verzekeren Ziektewet

€ 257,-

€ 154,-

€ 1.200,-

Broodfonds

€ 100,-

€ 100,-

€ 2000,-

AOV voor een licht beroep

€ 42,-

€ 25,-

€ 1.200,-

AOV voor een zwaar beroep

€ 93,-

€ 56,-

€ 1.200,-

Blijvend
Vrijwillig verzekeren Ziektewet

€ 188,-

€ 113,-

€ 1.200,-

OAV voor een licht beroep

€ 76,-

€ 46,-

€ 1.200,-

AOV voor een zwaar beroep

€ 258,-

€ 155,-

€ 1.200,-

Meer over arbeidsongeschiktheid

De premie is fiscaal aftrekbaar

Als u zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. U kunt de premie van uw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u van een inkomen als u ziek wordt. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kunt u een uitkering krijgen die uw inkomen aanvult.

Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Voorkom dat u arbeidsongeschikt raakt

Een val van de trap, rugklachten, een overlijden van een dierbare, depressie, een chronische ziekte, een sportongelukje. Met onze preventiediensten verkleint u de kans om arbeidsongeschikt te raken.

Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.