Oplossingen inkomensverlies arbeidsongeschiktheid

Hoe vang je het verlies in inkomen op als je een tijd niet kunt werken?
Raak je als zzp'er arbeidsongeschikt, dan heb je al snel minder of helemaal geen inkomen. Gelukkig zijn er oplossingen om dit tekort op te vangen. Sommige oplossingen geven alleen tijdelijk inkomen, vaak maximaal 2 jaar. Andere oplossingen geven langdurig inkomen, vaak tot je AOW-leeftijd. Belangrijk is dat je het op tijd regelt, vóórdat je iets overkomt!

Oplossingen die je een tijdelijk inkomen geven bij arbeidsongeschiktheid:

 • Een vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV.
  Hiermee ben je op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Na 2 dagen ziekte krijg je een uitkering van 70% van het verzekerde inkomen. De uitkering stopt na maximaal 2 jaar.
  Let op: deze verzekering moet je afsluiten binnen 13 weken nadat je ontslag hebt genomen of, als je ondernemer wordt vanuit een uitkeringssituatie, nadat je uitkering is gestopt.
 • Aansluiten bij een broodfonds of andere schenkkring.
  Dat is een collectieve voorziening voor en door zelfstandige ondernemers. Een broodfonds bestaat uit een groep ondernemers van ongeveer 25 tot 50 personen. Samen dragen zij het risico van arbeidsongeschiktheid. Deelnemers leggen elke maand een bedrag in. Als lid ontvang je bij ziekte een bedrag (maximaal 2 jaar lang).
 • Een buffer op je spaarrekening.
  Zorg dan wel dat er voldoende op de rekening staat. Stel dat je € 1.500,- per maand nodig hebt om je vaste lasten te betalen, en je bent 9 maanden uit de running door een depressie, dan heb je in totaal € 13.500,- nodig om die periode te overbruggen.

Oplossingen die je een langdurig inkomen geven bij arbeidsongeschiktheid:

 • Een vrijwillige WIA-verzekering bij UWV.
  Hiermee ben je op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Je krijgt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een uitkering van 75% van het verzekerde inkomen, als je volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. De uitkering stopt als jouw AOW ingaat.
  Let op: UWV kijkt naar al het werk dat je mogelijk nog kunt doen, en niet alleen hoe arbeidsongeschikt jij bent voor je eigen beroep.
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  Je kiest zelf hoe lang de uitkering loopt, bijvoorbeeld tot 67 jaar. Ook kun je kiezen wanneer de uitkering begint: al na 1 maand arbeidsongeschiktheid, na 3 maanden, of bijvoorbeeld pas na 2 jaar. Een verzekeraar kijkt naar wat jij nog kunt doen in jouw specifieke beroep, en bepaalt zo hoe arbeidsongeschikt je bent.
 • Een spaarrekening is hier eigenlijk geen optie.
  Stel dat je € 1.500,- per maand nodig hebt, en je bent blijvend arbeidsongeschikt vanaf je 38e, dan heb je tot jouw AOW in totaal meer dan € 500.000,- nodig.

Je kunt ook oplossingen combineren:

Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij een Broodfonds en ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die na 2 jaar begint uit te keren, wanneer de uitkering uit het Broodfonds stopt. Ook kun je de beide verzekeringen bij UWV afsluiten: Ziektewet en WIA. Die uitkeringen sluiten op elkaar aan.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering regel je in 1 keer inkomen voor zowel kortdurende als langdurige arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van de financiële buffer die je hebt, kies je voor een uitkering die al na een maand ingaat, of wat later. Hoe langer die eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. Ook bepaal je zelf tot welke leeftijd de uitkering bij arbeidsongeschiktheid loopt.

De kosten op een rij:

Natuurlijk wil je weten wat zoiets ongeveer kost. Om appels met appels te vergelijken houden we rekening met de belasting. Bij een verzekering van UWV of een verzekeraar kun je je premie aftrekken van de belasting; andersom moeten ze wel belasting inhouden op de uitkering. Bij een Broodfonds speelt dat niet. In de voorbeelden hieronder laten we de premie zien die je betaalt, en wat de premie is na belastingaftrek. We gaan uit van een ondernemer van 38 jaar die bij arbeidsongeschiktheid maandelijks een uitkering van € 1.500,- wil ontvangen.

Let op: voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt je premie ook af van het soort werk dat je doet. Om een goed beeld te schetsen laten we daarom 2 beroepen zien: een lichamelijk licht beroep en een lichamelijk zwaar beroep.

Premie per maand Premie na belastingaftrek
Uitkering na 1 maand arbeidsongeschiktheid, maximaal 2 jaar lang:
Vrijwillig verzekeren Ziektewet (UWV) € 233,- € 146,79
Broodfonds € 80,- € 80,-
Uitkering na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, tot 67 jaar/AOW:
Vrijwillig verzekeren WIA (UWV) € 207,- € 130,41
AOV voor een licht beroep € 76,- € 47,88
AOV voor een zwaar beroep € 146,- € 91,98
Uitkering vanaf 1 maand arbeidsongeschiktheid, tot 67 jaar/AOW:
WIA + Ziektewet (UWV) € 440,- € 277,20
AOV voor een licht beroep € 140,- € 88,20
AOV voor een zwaar beroep € 270,- € 170,10

Veelgestelde vragen

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering houd je een inkomen als je niet meer kunt werken. Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kun je een uitkering krijgen die je inkomen aanvult. Zodat jij jouw vaste lasten of andere kosten gewoon kunt blijven betalen. Zowel zakelijk als privé.
Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV kan voor alle ondernemers interessant zijn. Bijvoorbeeld voor: 

 • zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
 • ondernemers voor de inkomstenbelasting met personeel 
 • directeur-grootaandeelhouders (dga’s)
 • vrije beroepsbeoefenaars
 • meewerkende partners

Ondernemers die vallen onder de sociale wetgeving, kunnen geen AOV afsluiten.

Kan ik de premie van mijn AOV aftrekken van de belasting?
Ben je zelf de verzekeringnemer? Dan mag je de door jou betaalde premie voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan je veel geld besparen. De uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, wordt belast als inkomen.
Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie hangt deels af van de zwaarte van je beroep en je leeftijd. De kosten worden ook beïnvloed door de keuzes die je maakt op 3 zaken:

 1. Het verzekerd bedrag
  Jij kiest het bedrag dat je maandelijks uitgekeerd krijgt.

 2. De wachttijd
  Deze periode overbrug je zelf als je ziek wordt. Dit heet de eigenrisicoperiode. Je kunt kiezen voor een wachttijd van 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden. Hier geldt: hoe langer je wachttijd, hoe lager je premie.

 3. De uitkeringsduur
  Je kunt kiezen om een uitkering te krijgen tot je eindleeftijd. Of maximaal een uitkering voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Je eindleeftijd loopt tot 50 jaar of tot 55 tot en met 68 jaar (afhankelijk van je beroep). Kies je voor een kortere uitkeringsduur, dan zal je premie ook lager zijn.
Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Na 2026 komt er een verplichte AOV voor zelfstandigen. Nu is het voor jou als ondernemer dus nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheids­verzekering te hebben. Maar het kan wel verstandig zijn. Sluit je nu een AOV af? Dan ben je vrij om je verzekering aan te passen of op te zeggen als de nieuwe regels straks ingaan.

Welke korting kan ik krijgen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je kiest bij onze AOV voor aanvangskorting of voor klimmende korting.

 • Aanvangskorting krijg je gedurende de eerste 4 jaar van je verzekering. In het 1e jaar krijg je 30% korting op je premie, in het 2e jaar 20%, in het 3e jaar 10% en in het 4e jaar 5%. Na het 4e jaar krijg je geen korting meer.
 • Klimmende korting krijg je zo lang je AOV loopt. Je korting stijgt als je langer verzekerd bent. Na 1 jaar krijg je 2% korting op je premie. Dit loopt op tot 10% in het 6e jaar. Vanaf dan behoud je elk jaar 10% premiekorting, zo lang je AOV loopt.
Wat is een Broodfonds?
Met een Broodfonds creëer je samen met andere ondernemers een financieel vangnet. Het is geen langdurige oplossing voor arbeidsongeschiktheid. Een Broodfonds bestaat uit 20 tot 50 ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte. Daarvoor zet je elke maand een vast bedrag opzij. Wie ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal 2 jaar achtereen krijgen.
Krijg ik een uitkering van de overheid als ik arbeidsongeschikt word en zelf niets heb geregeld?
Mogelijk heb je recht op een bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een ondernemer Bbz krijgt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de situatie. Op de website van de Overheid vind je hier meer informatie over. 

Meer over arbeidsongeschiktheid

Man zit achter bureau en schrijft op papier.

De premie is fiscaal aftrekbaar

Als je zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. Je kunt de premie van jouw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.
Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert jou van een inkomen als je ziek wordt. Ook als je gedeeltelijk arbeids­ongeschiktheid raakt, kun je een uitkering krijgen die jouw inkomen aanvult.
Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Voorkom dat je arbeids­ongeschikt raakt

Een val van de trap, rugklachten, een overlijden van een dierbare, depressie, een chronische ziekte, een sportongelukje. Met onze preventiediensten verklein je de kans om arbeids­ongeschikt te raken.