Oplossingen inkomensverlies arbeidsongeschiktheid

Hoe vangt u het verlies in inkomen op als u een tijd niet kunt werken?

Als u als zzp'er arbeidsongeschikt raakt heeft u geen of minder inkomen. Gelukkig zijn er oplossingen om dit tekort op te vangen. De lengte van de periode van arbeidsongeschiktheid bepaalt hierbij wat er mogelijk is.

Natuurlijk weet u vooraf niet hoe lang u (deels) arbeidsongeschikt raakt. We raden daarom aan om oplossingen voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid te combineren. Zorg wel dat u dit zo snel mogelijk regelt, terwijl u nog gezond bent.

Oplossingen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (maximaal 2 jaar)

Voor arbeidsongeschiktheid die maximaal 2 jaar duurt, zijn er 4 oplossingen:
  • Een vrijwillige Ziektewet-verzekering bij het UWV. Hiermee bent u op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Na 2 dagen ziekte krijgt u een uitkering van 70% van het verzekerde inkomen. De uitkering stopt na 2 jaar.
    Let op: deze verzekering moet u afsluiten binnen 13 weken na de start van uw bedrijf.
  • Aansluiten bij een broodfonds. Dat is een collectieve voorziening voor en door zelfstandige ondernemers. Een broodfonds bestaat uit een groep ondernemers van ongeveer 25 tot 50 personen. Samen dragen zij het risico van arbeidsongeschiktheid. Deelnemers leggen elke maand een bedrag in. Als lid ontvangt u bij ziekte een bedrag (maximaal 2 jaar lang).
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kies voor een uitkering van maximaal 2 jaar.
  • Een buffer op uw spaarrekening.

Oplossingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Voor blijvende arbeidsongeschiktheid zijn er 3 oplossingen:

  • Een vrijwillige WIA-verzekering bij het UWV. Hiermee bent u dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. U krijgt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een uitkering van 75% van het verzekerde inkomen, als u volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. De uitkering stopt als uw AOW ingaat. Let op: deze verzekering moet u afsluiten binnen 13 weken na de start van uw bedrijf.
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar. U kiest zelf de eindleeftijd. Bijvoorbeeld 67 of 68 jaar.
  • Een spaarrekening. Let op: een financiële buffer op een spaarrekening is vaak niet voldoende. Stel dat u € 2.000,- per maand nodig hebt, en u bent arbeidsongeschikt vanaf uw 40e, dan hebt u tot uw AOW in totaal € 648.000,- nodig (bij een AOW-leeftijd van 67 jaar en met de huidige rente). 

Oplossingen voor korte en lange termijn combineren

Er zijn verschillende manieren om uw verlies van inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid op zowel korte als lange termijn op te vangen. Bijvoorbeeld door aansluiting bij een broodfonds én een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen die uitkeert als u na 2 jaar nog steeds niet kunt werken. Of door een verzekering af te sluiten die dekking biedt voor zowel kortdurende als langdurige arbeidsongeschiktheid.

Inschatting van kosten

Bij het kiezen van oplossingen is het goed om te weten wat diverse opties kosten. Daarom hebben we de kosten van de verschillende oplossingen voor u op een rij gezet.

Let op: voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dit een schatting. De precieze premie van uw verzekering hangt af van uw leeftijd en beroep. Om een realistisch beeld te schetsen, laten we 2 beroepen zien: een lichamelijk licht beroep en een lichamelijk zwaar beroep. We nemen de volgende situatie als uitgangspunt: een ondernemer van 38 jaar, die een bruto uitkering van € 2.000,- per maand bij arbeidsongeschiktheid verzekert.

Premie per maand
Netto premie
Netto uitkering
Max. 2 jaar
Vrijwillig verzekeren Ziektewet

€ 257,-

€ 154,-

€ 1.200,-

Broodfonds

€ 100,-

€ 100,-

€ 2000,-

AOV voor een licht beroep

€ 42,-

€ 25,-

€ 1.200,-

AOV voor een zwaar beroep

€ 93,-

€ 56,-

€ 1.200,-

Blijvend
Vrijwillig verzekeren Ziektewet

€ 188,-

€ 113,-

€ 1.200,-

OAV voor een licht beroep

€ 76,-

€ 46,-

€ 1.200,-

AOV voor een zwaar beroep

€ 258,-

€ 155,-

€ 1.200,-

Meer over arbeidsongeschiktheid

De premie is fiscaal aftrekbaar

Als u zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. U kunt de premie van uw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u van een inkomen als u ziek wordt. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kunt u een uitkering krijgen die uw inkomen aanvult.

Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Voorkom dat u arbeidsongeschikt raakt

Een val van de trap, rugklachten, een overlijden van een dierbare, depressie, een chronische ziekte, een sportongelukje. Met onze preventiediensten verkleint u de kans om arbeidsongeschikt te raken.

Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.