Verplichte AOV voor ondernemers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wordt voor iedereen verplicht.
Update 12 september 2023

Nu het kabinet gevallen is, komt er nog even geen wetsvoorstel voor de verplichte AOV. Dat ligt bij het nieuwe kabinet.
Wel werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewoon door aan het voorstel dat hieronder staat. Zodra daar nieuws over komt, vind je dat weer op deze pagina.

De verplichte AOV gaat gelden voor alle IB-ondernemers, niet alleen voor de ZZP'er.

Dat blijkt uit de 'Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket' die minister Van Gennip (SZW) op 3 april 2023 naar de Tweede Kamer stuurde. Directeur-grootaandeelhouders (Dga’s) en 'resultaatgenieters' vallen niet onder de regeling. De agrarische sector valt er daarentegen wél onder; eerder was sprake van een uitzonderingspositie voor de sector.

Wij verwachten de invoering van de nieuwe wet op zijn vroegst in 2027.

De planning is om de wetgeving in 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat deze in januari 2025 kan worden gepubliceerd in de Staatscourant. De organisatie van de uitvoering vraagt tijd, waardoor de daadwerkelijke invoering van de wetgeving later zal zijn.

Samenvatting van het huidige voorstel:

  • Een uitkering van maximaal € 1.934,40 bruto per maand (huidige minimumloon).
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Met je huidige beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • Een wachttijd (eigenrisicoperiode) van 1 jaar. Dat is de periode van arbeidsongeschiktheid waarin je nog geen uitkering krijgt.
  • De premie is 7,5% à 8% van het inkomen, maximaal circa € 221,- bruto per maand. De premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie, het UWV keert uit en doet ook de keuring.

Ondernemers die al een AOV hebben krijgen vrijstelling.

Ook komt er waarschijnlijk de mogelijkheid van 'opt-out': wie onder de verplichting gaat vallen kan op dat moment ook kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar. Voorwaarde voor zo'n opt-out is wel dat die uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is, en tijdig kan worden ingevoerd. Ook moet die private verzekering gelijke dekking en premie hebben als de verplichte wettelijke publieke verzekering.

Wacht niet op de nieuwe regeling, maar zorg nu voor een financieel vangnet voor jezelf.

Laten we eerlijk zijn: je inkomen verzeker je omdat het de juiste keuze is voor jezelf, je gezin en je bedrijf, niet omdat het moet van de overheid. Wacht dus niet tot de verplichte AOV ingaat en regel zelf een verzekering naar je eigen wensen. De AOV die je nu afsluit kun je aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan. Daar zorgen wij voor.

Meer over arbeidsongeschiktheid

Regel zelf je AOV

Voor een deel bepaal jij de premie. Je stelt zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering samen. We hebben een aantal voorbeelden verzameld om je een beeld van de premie te geven.

Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Premie is fiscaal aftrekbaar

Als jij zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. Je kunt de premie van je inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert je van een inkomen als je ziek wordt. Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kun je een uitkering krijgen die je inkomen aanvult.

Man zit aan tafel en typt op zijn laptop. Meld uw arbeidsongeschiktheid bij Interpolis.