Verplichte AOV voor ondernemers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wordt voor iedereen verplicht.

Update 28 januari 2022
Ben je zelfstandige (ondernemer, zzp’er, beroepsbeoefenaar, directeur, grootaandeelhouder of meewerkend echtgenoot)? Dan word je straks wettelijk verplicht om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Hoe gaat de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vorm geven aan de verplichte AOV?

Het coalitieakkoord zegt hierover: "Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord." Het lijkt er  op dat het nieuwe kabinet verder gaat zoals het vorige kabinet. Wel valt op dat hier wordt gesproken over 'alle zelfstandigen'. Eerder werd vooral gesproken over zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Het vorige kabinet baseerde zich ook op het pensioenakkoord 

De Stichting van de Arbeid kwam in 2020, op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ), met een adviesrapport voor een verplichte AOV voor zelfstandigen. Op 26 maart 2021 stuurde hij een brief naar de Tweede Kamer. Omdat het voorstel van de Stichting moeilijk uitvoerbaar is. De minister wil wel kijken naar wat wel mogelijk is. Achter de schermen gaat het overleg daarover door. Het duurt nog enkele jaren voordat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt ingevoerd. Maar ook de nieuwe minister van SZW (Karin van Gennip) gaat aan de slag met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Samenvatting van het eerdere voorstel van de Stichting van de Arbeid

Een uitkering van maximaal € 1.650,- bruto per maand (huidige minimumloon).

  • De premie is maximaal € 220,- bruto per maand. De premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie, het UWV keert uit.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Met je huidige beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • De wachttijd (eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken. Je kunt ook kiezen voor 26 of 104 weken. De premie wordt dan hoger of lager.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

De agrarische sector heeft een unieke positie. Of deze sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht is nog niet duidelijk.

Wacht niet op de nieuwe regeling, maar zorg nu voor een financieel vangnet voor jezelf

Laten we eerlijk zijn: je inkomen verzekeren doe je omdat het de juiste keuze is voor jezelf en je bedrijf, niet omdat het moet. Wacht dus niet tot de verplichte AOV ingaat en regel zelf een verzekering naar je eigen wensen. De AOV die je nu afsluit kun je aanpassen zodra de nieuwe regels ingaan. Daar zorgen wij voor. 

Meer over arbeidsongeschiktheid

Regel zelf uw AOV

Voor een deel bepaalt u de premie. U stelt zelf uw arbeidsongeschiktheidsverzekering samen. We hebben een aantal voorbeelden verzameld om u een beeld van de premie te geven.

Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Premie is fiscaal aftrekbaar

Als u zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. U kunt de premie van uw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u van een inkomen als u ziek wordt. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kunt u een uitkering krijgen die uw inkomen aanvult.

Man zit aan tafel en typt op zijn laptop. Meld uw arbeidsongeschiktheid bij Interpolis.