Verplichte AOV voor zzp’ers

Ben u zzp'er? Dan moet u zich verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Bent u zelfstandige (ondernemer, zzp’er, beroepsbeoefenaar, directeur grootaandeelhouder of meewerkend echtgenoot)? Dan wordt u binnenkort verplicht om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in 2019 afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp.

Hoe staat het met de ontwikkeling van de regeling?

Op dinsdag 3 maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. 

Op 6 juli 2020 gaf de minister aan dat hij het advies overneemt. Hij deed dat in zijn brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Wel laat hij nu nader onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de regeling. Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel naar de Tweede Kamer te verzenden.

Een duidelijke ingangsdatum voor de verplichte wettelijke regeling is nog niet gecommuniceerd. De verwachting is dat dit niet eerder is dan 2024.

Wat houdt het advies van de Stichting van de Arbeid in?

  • Een uitkering van maximaal € 1.650,- bruto per maand (huidige minimum loon).
  • De premie is maximaal € 220,- bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en het UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • De wachttijd (eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken, maar die mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
De agrarische sector kent een specifieke positie. Of deze sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht, is een politieke keuze. Die is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting van de Arbeid gezamenlijk.

Zorg nu voor een financieel vangnet

Bent u als ondernemer ziek of krijgt u een ongeval en kunt u daardoor niet meer werken? Dan heeft u vaak een andere bron van inkomen nodig. Zeker als ondernemer of zzp’er is het belangrijk om op tijd na te denken over hoe u de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid opvangt. Wacht daar in in elk geval niet mee totdat de verplichte AOV geregeld is. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verplichte AOV? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer over arbeidsongeschiktheid

Een AOV voor € 1,- per uur

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft niet duur te zijn. De premie hangt af van keuzes die u zelf maakt. In veel beroepen sluit u al voor € 1,- per uur een AOV.

Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Premie is fiscaal aftrekbaar

Als u zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. U kunt de premie van uw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u van een inkomen als u ziek wordt. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kunt u een uitkering krijgen die uw inkomen aanvult.

Man zit aan tafel en typt op zijn laptop. Meld uw arbeidsongeschiktheid bij Interpolis.