Moet ik mijn bedrijf verzekeren tegen milieuschade?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel ondernemers een belangrijk thema. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Met een milieuschadeverzekering ben je verzekerd voor de kosten van een sanering. We delen onze inzichten graag met je.

Ruim een derde van het mkb heeft stevige MVO-ambities voor de komende jaren

Het verminderen van klimaatimpact is dus een onderwerp waar veel bedrijven mee bezig zijn. Ondanks alle goede voornemens en maatregelen is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Een milieuschadeverzekering kan je behoeden voor kosten van een sanering bij bodem- en/of waterverontreiniging. Maar hoe kan zo’n verontreiniging ontstaan? Wij weten uit de praktijk dat milieuschade vaker voorkomt dan je denkt.

Bij verontreiniging kun je aansprakelijk worden gesteld voor saneringskosten

Stel, er ontstaat brand in je bedrijfspand. Dat is al erg genoeg. Daarna blijkt dat de grond waar je bedrijfspand op staat verontreinigd is geraakt door vervuild bluswater. Waar krijg je dan mee te maken? Als ondernemer kun je dan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de bodemsanering. Denk aan de onderzoekskosten om de mate van de vervuiling vast te stellen en aan de kosten voor het opstellen van het plan voor de sanering. De uiteindelijke uitvoering van de sanering heeft een kostenplaatje, maar ook schade die kan ontstaan door het opruimen van de verontreiniging komt voor jouw rekening. Denk hierbij aan beschadiging van bomen en planten, kabels en leidingen. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen.
Boom in een natuurgebied

Milieuschade kan financiële gevolgen hebben voor je bedrijf

Kosten die ontstaan door het herstellen van schade door bodem- of waterverontreiniging worden niet of maar gedeeltelijk gedekt via een aansprakelijkheidsverzekering of brandverzekering. Als ondernemer kun je bijvoorbeeld met kosten te maken krijgen als er plotseling onbedoeld vloeistoffen weglekken, zoals diesel, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen. Of als er gassen vrijkomen die de grond of het water aantasten. Ook kan de grond bij je pand verontreinigd raken door bluswater bij een brand, zoals het in voorbeeld wat we hierboven gaven. Wil je voorkomen dat je voor onverwachte kosten komt te staan? Dan is een milieuschadeverzekering verstandig om te overwegen.

Verzeker kosten bij schade die (onbedoeld) wordt aangericht aan het milieu

Dit doe je met een milieuschadeverzekering. Hiermee ben je verzekerd voor:
  • Kosten voor de sanering.
  • Het vervangen en herstellen van beschadigde zaken.
  • Winst die je onderneming misloopt doordat er tijdens het herstelperiode (deels) niet kan worden gewerkt.
Kortom, met een milieuschadeverzekering voorkom je dat je geconfronteerd wordt met onverwachte kosten bij (onbedoelde) milieuschade. Iets dat we natuurlijk allemaal willen voorkomen. Maar als het toch gebeurt, wil je het zo snel mogelijk oplossen. Voor het milieu en voor je bedrijf.