Elektrakeuring SCIOS Scope 12

De prijs van de SCIOS Scope 12 keuring is afhankelijk van het aantal zonnepanelen. En van de toegankelijkheid van het dak waar de zonnepanelen op liggen.
Kies jouw branche
Zonnepanelen
Wil je een hoogwerker huren?
 • Inspectie meestal binnen 2 maanden
 • We acceptereniDealMastercardVisa

Pakket informatie

Wat is de SCIOS Scope 12 keuring voor zonnepanelen?
De SCIOS Scope 12 keuring is een elektrakeuring voor de zonnestroominstallatie van bedrijven die voldoet aan SCIOS Scope 12. SCIOS Scope 12 beoordeelt de zonnestroominstallatie op het brandrisico en de elektrische veiligheid. Als je een SCIOS Scope 12 keuring koopt, voert een SCIOS gecertificeerd bedrijf de elektrakeuring uit.

De inspecteur maakt samen met jou een rondgang door je bedrijf en bekijkt de zonnestroominstallatie. Je krijgt tips om de brandrisico’s te beperken en de elektrische veiligheid te vergroten. De inspecteur benoemt eventuele aandachtspunten. Na het bezoek stelt de inspecteur een rapport op. In dit rapport kun je zien of er tijdens de inspectie van de zonnestroominstallatie afwijkingen zijn geconstateerd. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken (afwijkingen) als eerste om een oplossing vragen. Als je alles hebt hersteld, overleg je met het inspectiebureau dat de elektrakeuring uitvoerde. Afhankelijk van het aantal gebreken of de zwaarte van het risico bepaalt het inspectiebureau of een digitale of fysieke herinspectie nodig is. Bij een digitale herinspectie stuur je als bewijs van de reparatie foto’s of bonnetjes op. Bij een fysieke herinspectie controleert inspecteur op locatie de reparaties. Na goedkeuring van het herstel is de elektrakeuring afgerond en meldt het inspectiebureau de installatie af in het SCIOS-portaal. Je ontvangt hiervan een SCIOS-verklaring als bewijs. Als er een herkeuring nodig is betaal je daarvoor. Hiervoor ontvang je een offerte.

Ben je voor de verzekering verplicht om een SCIOS Scope 12 keuring te doen? Dan geef je het aan je verzekeraar of bank door als je de gebreken hebt hersteld. 


Wat valt niet onder de Interpolis SCIOS Scope 12 keuring?
 • Controleren of constructieberekeningen of verklaringen van constructiebureaus juist zijn.
 • Controleren of het ballastplan of fixeerplan juist is.
 • Controleren of de installatievoorschriften en/of montagevoorschriften van draagconstructies juist zijn.
 • Niet-elektrische economisch gerelateerde aspecten, zoals beschaduwing van (een deel van) het PV-systeem.
 • Controleren van de energetische opbrengst van de zonnestroominstallatie.
 • Bijwerken van het tekeningenpakket.
 • Reparaties van de geconstateerde gebreken aan de zonnestroominstallaties.
 • Wachttijden n.a.v. gebeurtenissen of calamiteiten op de inspectieplaats.
 • Een eventuele herinspectie (indien u voor deze optie kiest, dient de herinspectie binnen een jaar te worden uitgevoerd).
 • Een volledige NEN-EN-IEC 62446-1 inspectie (thermografie en het bepalen van de IV-curve worden wel gevraagd in een NEN-EN-IEC 62446-1 inspectie, maar maken geen deel uit van een standaard SCIOS Scope 12 inspectie).
Hoe werkt het?
 • Vraag een offerte aan voor de SCIOS Scope 12.
 • Binnen 5 werkdagen belt onze partner je voor het maken van een afspraak.
 • Voorafgaand aan de inspectie controleert de inspecteur de benodigde documentatie, zoals:
  • Het legplan van de panelen.
  • De installatietekeningen van de panelen.
  • Het ballastplan of fixeerplan.
  • Het kabelplan.

  Bij een installatie van meer dan 50 zonnepanelen (PV-panelen) vragen we ook om de verklaring van het constructiebureau waarin staat dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen, inclusief de constructieberekeningen; installatiegegevens zoals installatieschema’s en -tekeningen.

 • De inspecteur komt op de afgesproken datum naar je bedrijfslocatie. Hij controleert de zonnestroominstallatie volgens de SCIOS Scope 12 richtlijnen.
 • Na het bezoek ontvang je een rapport. Hierin kun je zien of er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de inspectie van de zonnestroominstallatie. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft het rapport ook aan welke afwijkingen als eerste om een oplossing vragen.
 • Als blijkt dat er afwijkingen zijn die hersteld moeten worden, laat dit dan doen door je eigen installateur.
 • overleg je met het inspectiebureau dat de elektrakeuring uitvoerde. Afhankelijk van het aantal herstellingen of de zwaarte van het risico, stuur je als bewijs van de reparatie foto’s of bonnetjes naar ze op.
 • Het inspectiebureau bepaalt of er een online of fysieke herinspectie nodig is.
 • Als zij de reparaties goedkeuren, is de elektrakeuring afgerond en meldt het inspectiebureau de installatie af in het SCIOS-portaal. Je ontvangt hiervan een SCIOS-verklaring als bewijs.
 • Je stuurt zelf het rapport en/of de SCIOS-verklaring naar je verzekeraar of tussenpersoon als dat nodig is.
Extra informatie

Meer over de SCIOS Scope 12 keuring lees je in het inspectieplan.

Het keuren van de zonnestroominstallatie is een momentopname
Daarom is het belangrijk om de zonnestroominstallatie periodiek te laten keuren.

Aanwezigheid contactpersoon
Tijdens de inspectie moet de opgegeven contactpersoon aanwezig zijn.

Geef het juiste aantal zonnepanelen en omvormers door
Met de juiste gegevens kunnen we voldoende tijd inplannen voor de inspectie. Ook voorkom je dan extra kosten voor een aanvullende afspraak. De prijs van de Interpolis SCIOS Scope 12 keuring berekenen we op basis van de informatie die je aan ons doorgeeft. Als deze informatie niet (helemaal) klopt of niet volledig is, dan heeft dit gevolgen voor de eerder ingeplande tijdsduur en berekende prijs van de inspectie. Als de keuring hierdoor langer duurt dan eerder is ingepland, brengen we hiervoor extra kosten bij je in rekening (meerwerk). Het uurtarief voor meerwerk is € 95,- exclusief btw.

Bespreek deze punten met de installateur:

 • De inspecteur haalt tijdelijk de spanning van schakel- en verdeelinrichtingen
  Tijdens de test schakelt de inspecteur alle aangesloten elektrische apparaten uit en kan er voor korte tijd niet gewerkt worden. Houd hier rekening mee en plan de inspectie op een moment dat dit mogelijk is in je bedrijf. Het uitschakelen van de netspanning gebeurt op de locatie altijd in overleg.
 • Met welke bedrijfsprotocollen moet de inspecteur rekening houden?
  Denk hierbij aan hygiënesluis, douchen of beschermende kleding. Geef ook door of de inspecteur goedgekeurd klim- en steigermateriaal van je bedrijf kan gebruiken. Als extra klimmateriaal nodig is, geldt hiervoor een meerprijs.
 • Asbestvrij-verklaring voor gietstalen verdeelinrichtingen
 • In hele oude elektrische installaties kunnen nog gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen aanwezig zijn. Voor de beoordeling van gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen is een asbestvrij-verklaring vereist.

Meetapparatuur
Als je dat wilt, kun je een overzicht krijgen van de gekalibreerde meetinstrumenten die de inspecteur gebruikt. Vraag hiernaar bij onze partner.

Veilig werken
Een installatie kan alleen worden goedgekeurd in het SCIOS-portaal als de inspecteur een zo volledig mogelijke inspectie kan doen. De omvormers en zonnepanelen (PV-panelen) moeten hiervoor goed bereikbaar zijn. Mochten ze alleen bereikbaar zijn me een hoogwerker, geef dit dan aan bij het maken van een afspraak. Parkstad Inspecties zorgt dan voor een hoogwerker.

Werktijden
Werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Als je keuring buiten de reguliere werktijden wil laten uitvoeren, geldt een opslag. Dit kun je bespreken bij de intake.

Locatie
Woon je op de Waddeneilanden? Houd er dan rekening mee dat het langer kan duren voordat je wordt ingepland. Voor een inspectie op de Waddeneilanden brengen we extra kosten in rekening afhankelijk van de grote van de keuring en het eiland. 

Algemene informatie